Modal Verb Là Gì

     

Modal Verb là một trong những kết cấu ngữ pháp giờ Anh quan liêu trọng. Vày thế, nhằm giúp chúng ta dễ dàng đọc được kiến thức cấu tạo này, anh ngữ ktktdl.edu.vn vẫn tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất. Hy vọng bài viết này thật sự hữu ích cho những bạn.

Bạn đang xem: Modal verb là gì

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp giờ Anh FREE

1. Định nghĩa

Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) là cồn từ tuy nhiên lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ nghĩa cho động từ bỏ chính.

Động trường đoản cú không đề xuất chia sống ngôi vật dụng 3 số ít: I can, She can, He can, It canKhông có vẻ ngoài nguyên thể tốt phân từ hai y hệt như các hễ từ hay khác – Động từ chủ yếu đứng phía sau không chia, làm việc dạng nguyên thể (có hoặc không có “to” )Không buộc phải trợ rượu cồn từ vào câu hỏi, câu phủ định, thắc mắc đuôi…

2. Các loại Modal Verb

Modal Verbs

Chức năng

Ví dụ

Chú ý

CanDiễn tả kĩ năng hiện trên hoặc tương lai là một trong những người hoàn toàn có thể làm được gì, hoặc một sự việc có thể xảy raYou can speak Spainish.

It can rain.

– Can với Could còn được sử dụng trong câu hỏi đề nghị, xin phép, yêu cầu.Ví dụ:Could you please wait a moment?Can I ask you a question?-Có thể cần sử dụng “be able to” cầm cho “can hoặc could”
Could (quá khứ của “Can”)Diễn tả năng lực xảy ra trong thừa khứMy brother could speak English when he was five.
MustDiễn đạt sự yêu cầu thiết, nên ở bây giờ hoặc tương lai

Đưa ra lời đoán

You must get up early in the morning.

You must be here before 8 a.m

You must be hungry after working hard.

Mustn’t – chỉ sự cấm đoán

Khi đưa ra lời phỏng đoán cho vận động xảy ra trong quá khứ làm việc thể đậy định, phải dùng can’t have V3

I was with him the whole day. He can’t have gone to lớn the movies.

Have toDiễn tả sự cần thiết phải làm cái gi nhưng là vì khách quan lại (nội quy, quy định…)I have to lớn stop smoking. My doctor said that.Don’t have to= Don’t need to (chỉ sự không buộc phải thiết)
MayDiễn tả điều gì hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện nay tạiMay I hotline her?-May cùng might dùng để xin phép. Mà lại might ít được sử dụng trong văn nói, đa phần trong câu gián tiếp:

May I turn on TV?

I wonder if he might go there alone.

-Might được dùng không phải là quá khứ của May

Where is John? I don’t know. He may/might go out with his friends.

Might (quá khứ của “May”)Diễn tả điều gì rất có thể xảy ra sống quá khứShe might not be his house.
WillDiễn đạt, dự đoán sự việc xảy ra trong tương lai

Đưa ra một đưa ra quyết định tại thời gian nói

Tomorrow will be sunny.

Did you buy sugar? Oh, sorry. I’ll go now.

Xem thêm: Chuyển Động Thẳng Đều: Phương Trình Của Chuyển Động Thẳng Đều Là Gì?

Dùng Will hay Would vào câu đề nghị, yêu thương cầu, lời mời

Will you have a cup of coffee?

Would you lượt thích a cake?

WouldDiễn tả một trả định xẩy ra hoặc dự kiến sự việc rất có thể xảy ra trong vượt khứShe was a child. She would be upset when hear this bad news.
ShallDùng nhằm xin ý kiến,lời khuyên. “Will” được áp dụng nhiều hơnWhere shall we eat tonight?
ShouldChỉ sự Chỉ sự yêu thương cầu ở tầm mức trịnh trọng nhưng tại mức độ nhẹ hơn “Must”

Đưa ra lời khuyên, ý kiến

Dùng để suy đoán

You should send this report by September 8th .

You should hotline her.

She worked hard, she should get the best result.

Ought toChỉ sự bắt buộc. Bạo dạn hơn “Should” nhưng chưa bằng “Must”You ought not to lớn eat candy at night.

*

3. Biện pháp sử dụng

Modal VerbÝ nghĩaVí dụ
mustNghĩa vụ đề xuất tuân thủYou must stop when the traffic lights turn red.
Kết quả logic / có thể chắnHe must be very tired. He’s been working all day long.
must notNgăn cấmYou must not smoke in the hospital.
canCó khả năngI can swim.
Sự mang lại phépCan I use your phone please?
Khả năngSmoking can cause cancer.
couldCó kĩ năng trong vượt khứWhen I was younger I could run fast.
Cho phép một cách lịch sựExcuse me, could I just say something?
Khả năngIt could rain tomorrow!
maySự mang lại phépMay I use your phone please?
Có khả năng năng xảy raIt may rain tomorrow!
mightCho phép một giải pháp lịch sựMight I suggest an idea?
Có tài năng xảy raI might go on holiday to nước australia next year.
need notKhông đề nghị thiết/không liên quan đến nghĩa vụI need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.
should/ought toMột phần nghĩa vụI should / ought lớn see a doctor. I have a terrible headache.

Xem thêm: Số Electron Tối Đa Trong Một Lớp, Số Electron Tối Đa Trên Mỗi Lớp Là Bao Nhiêu

Lời khuyênYou should / ought to revise your lessons
Kết trái logicHe should / ought to be very tired. He’s been working all day long.
had betterLời khuyênYou’d better revise your lessons

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ Anh FREE