MỘT ELECTRON BAY VÀO TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU

     

Một electron được gia tốc bởi hiệu điện vắt U = 2000 V, tiếp nối bay vào từ bỏ trường đa số có chạm màn hình từ B = 10-3T theo phương vuông góc với mặt đường sức từ bỏ của từ bỏ trường. Biết cân nặng và năng lượng điện của electron là m và e mà me=5,6875.10−12kg/C. Vứt qua gia tốc của electron khi mới bước đầu được gia tốc bởi hiệu điện nắm U.Bán kính quy trình của electron gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Một vòng dây có nửa đường kính R = 10 cm, mang loại điện I1 = 10A với một dây dẫn thẳng nhiều năm đặt đồng phẳng. Dây dẫn thẳng mang mẫu điện I2 = 8 A. Khẳng định chiều của I2 và khoảng cách d từ chổ chính giữa O của vòng dây mang lại dây dẫn trực tiếp để cảm ứng từ tổng hòa hợp tại O bởi 0?


Bắn một electron cùng với một gia tốc v vào vào từ trường phần nhiều có cảm ứng từ B = 0,02 T theo phương vuông góc với các đường sức từ thì nó sẽ hoạt động trên tiến trình tròn với bán kính r = 0,5cm. Biết độ phệ điện tích và cân nặng của electron lần lượt là:|e| = 1,6.10-19 (C); m = 9,1.10-31 (kg). Tốc độ của electron gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Cho năng lượng điện q > 0 bay vào trong từ trường sóng ngắn B→theo phía từ Tây lịch sự Đông thì lực Lorenxơ tác dụng lên phân tử có chiều hướng từ Nam mang đến Bắc. Khẳng định chiều của vectơ chạm màn hình từ.

Bạn đang xem: Một electron bay vào trong từ trường đều


Một electron được vận tốc bởi hiệu điện thế U = 2000 V, tiếp nối bay vào trường đoản cú trường số đông có cảm ứng từ B = 10-3T theo phương vuông góc với mặt đường sức từ bỏ của từ bỏ trường. Biết khối lượng và năng lượng điện của electron là m cùng e mà me=5,6875.10−12kg/C. Vứt qua tốc độ của electron lúc mới bắt đầu được gia tốc bởi hiệu điện vắt U.Chu kì tảo của electron ngay gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Ba mẫu điện cùng chiều thuộc cường độ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng cùng dài vô hạn. Biết rằng khoảng cách giữa dây 1 với 2 là 10 centimet dây 2 và 3 là 5cm và dây 1 và 3 là 15cm.Xác định lực từ bởi dây 1 với dây 3 tính năng lên dây 2


Một phân tử tích điện âm được phun vào năng lượng điện trường đều sở hữu E = 103 V/m theo phương vuông góc với các đường sức năng lượng điện với v = 2.106 m/s. Để hạt vận động thẳng đông đảo đồng thời với điện trường nói trên và từ trường gần như thì phương, chiều với như độ phệ của chạm màn hình từ phải như vậy nào.


Trong khuôn khổ mẫu mã nguyên tử truyền thống của Hiđrô, hãy nhận xét độ lớn chạm màn hình từ tại trọng tâm quỹ đạo tròn của electron. Cho biết thêm bán kính hành trình tròn này (bán kính Bohr) là rB = 5,3.10-11 m.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 19 Bài 30, Bài 30 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2


Một electron cùng một phân tử anpha sau thời điểm được tăng tốc vị hiệu điện nạm U = 1000 V, cất cánh vào vào từ trường gần như (có chạm màn hình từ B = 2 T) theo phương vuông góc với các đường mức độ từ như hình vẽ. Hỏi ngay sau thời điểm bay vào vào từ trường những hạt sẽ bay lệch về phía nào. Tính lực lo-ren-xơ công dụng lên những hạt đó.

Biết:e=−1,6.10−19C,qα=3,2.10−19Cmα=6,67.10−27kg,me=9,1.10−31kg


Sau khi được vận tốc bởi hiệu điện vậy U =150V, tín đồ ta đến electron vận động song tuy vậy với một dây dẫn nhiều năm vô hạn, bao gồm cường độ I = 10 A, bí quyết dây dẫn 5 milimet (hình vẽ). Chiều chuyển động của electron cùng chiều loại điện. Biết độ mập điện tích và khối lượng của electron lần lượt là:|e| = 1,6.10-19 (C); m =9,1.10-31 (kg). Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên electron ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây?


Một proton bay vào vào từ trường đầy đủ theo phương hợp với đường sức xuất phát điểm từ một góc a. Vận tốc lúc đầu của proton vv = 3.107 m/s cùng từ ngôi trường có chạm màn hình từ B = 1,5T. Biết proton bao gồm điện tích q = 1,6.10-19 (C).Tính độ bự của lực Lo-ren-xơ lúc a = 0 độ


Một electron có tốc độ v = 2.105 m/s đi vào trong năng lượng điện trường rất nhiều E→vuông góc với mặt đường sức điện. Để mang lại electron chuyển động thẳng đều trong điện trường, kế bên điện trường còn tồn tại từ trường. Hãy xác minh vectơ chạm màn hình từ. Biết chiều của các vectơ v→và E→được cho như hình vẽ.

Xem thêm: Văn 10 Bài Cảm Xúc Mùa Thu (Thu Hứng), Cảm Xúc Mùa Thu


Một proton cất cánh vào trong từ trường các theo phương phù hợp với đường sức xuất phát điểm từ một góc a. Vận tốc thuở đầu của proton  v= 3.107 m/s với từ trường có chạm màn hình từ B = 1,5T. Biết proton bao gồm điện tích q = 1,6.10-19 (C).Tính độ mập của lực Lo-ren-xơ khi a = 30 độ


Một electron cất cánh vào trong từ trường đều. Khía cạnh phẳng tiến trình của phân tử vuông góc với các đường mức độ từ. Nếu hạt chuyển động với gia tốc v1 = 1,8.106 m/s thì lực Lo-ren-xơ tính năng lên hạt bao gồm độ khủng f1 = 2.10-6 N. Hỏi ví như hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107 m/s thì lực Lo-ren-xơ chức năng lên hạt bao gồm độ lớn bao nhiêu.


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam