một giấc ngủ dậy ta mang thai

 • Reads 1,005,670
 • Votes 58,971
 • Parts 150

Complete, First published Nov 27, 2019

Bạn đang xem: một giấc ngủ dậy ta mang thai

Table of contents

 • Chương 1: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 2: Hôm ni lại là 1 trong ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 3: Hôm ni với cùng 1 việc làm với kĩ năng ko thực hiện được

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 4: Hôm ni lại chỉ thực hiện một công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 5: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 6: Hôm ni chỉ với lại sở hữu một trong những phần công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 7: Hôm ni như cũ là 1 trong phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 8: Hôm ni như cũ là 1 trong phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 9: Hôm ni tìm kiếm ra một việc làm phân phối thời gian

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 10: Hôm ni là 1 trong ngày lơ là lấy chi đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 11: Hôm ni là 1 trong ngày cá mặn

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 12: Hôm ni là 1 trong ngày người sáng tác ko lấy nổi chi đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: xem truyện ngôn tình

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

Thể loại: Nguyên thanh lịch, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con cái , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅
  
  Văn án:
  
  Vầng hào quang đãng được trao kể từ khối hệ thống của Đường Loan Loan từ từ chi nghiền, nhưng mà người xem bị tác động vày vầng hào quang đãng ấy cũng từ từ Phục hồi ý thức của chủ yếu bản thân, thực hiện Phó tiên sinh nằm trong đại nhi tử luôn luôn coi Đường Loan Loan như bảo bối thời điểm hiện tại hối hận hận cho tới xanh rớt ruột.
  
  .......
  
  Năm chục tám tuổi hạc, thân phụ Phó Chân kể từ bên phía ngoài đem vệ một đứa đàn bà riêng biệt. 
  
  Cha và anh trai luôn luôn mến yêu hắn như thay cho thay đổi trở nên một người không giống, đại ca vì như thế người con riêng biệt ấy mắng hắn là quái ác vật bất phái nam bất nữ giới, phụ thân thì thẳng lấy hèo tiến công gãy chân hắn, tiếp sau đó đem hắn xua thoát khỏi nha. 
  
  Phó Chân vì như thế rời né sự trả oán của đàn bà riêng biệt, hắn nên long dong ngoài rìa thành phố Hồ Chí Minh trong cả 2 năm, còn ở một lượt say rượu bị người ám toán, nằm trong một chiếc nm nhan xa cách kỳ lạ xẩy ra mối quan hệ.
  
  Mà Lúc hắn từ từ quen thuộc với yếu tố hoàn cảnh sinh hoạt ấy. 
  
  Ngày nọ, thân phụ nằm trong đại ca lần cho tới mái ấm, hắn nhận định rằng chúng ta mong muốn đem bản thân xua xua cho tới khu vực xa cách rộng lớn.
  
  Nhưng chúng ta lại nằm trong chủ yếu bản thân rằng, chúng ta hối hận hận.

#130hiệnđại