MỘT QUẢ CẦU CÓ TRỌNG LƯỢNG P=40N

     
Câu hỏi trong đề: 15 câu trắc nghiệm Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song
*
Giải bởi ktktdl.edu.vn

Chọn D.

Bạn đang xem: Một quả cầu có trọng lượng p=40n

Quả cầu chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lựcP⇀; phản lựcN⇀ và lực căngT⇀ .

Xem thêm: Nghị Luận Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước Văn 8 Ngắn Gọn, Hay Nhất

Khi quả cầu nằm cân bằng, không có ma sát, thì phương của dây treo đi qua tâm O của quả cầu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sinh 12 Trang 64 Sgk Sinh Học 12, Bài 1 Trang 64 Sgk Sinh 12

P⇀ +N⇀+T⇀ =0→hayP⇀+N⇀=T⇀

⇔P⇀+N⇀=T⇀"

*

Từ hình vẽ ta có:

*

Vì T = T’ nên lực căng của dây là T’ = 46,2N


Một vật chịu tác dụng của hai lựcF1⇀ và F2⇀ , lựcF1⇀ nằm ngang hướng sang phải có độ lớn 10 N. Để vật ở trạng thái cân bằng thì lựcF2⇀có đặc điểm là


Một vật chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng có độ lớn lần lượt là F1, F2, F3vớiF1 = 2F2như hình vẽ. Muốn cho vật được cân bằng thì giữaF1,F2,F3phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây ?

*


Một thanh đồng chất nằm cân bằng ở tư thế nằm ngang bởi hai sợi dây buộc vào hai đầu của nó như hình vẽ. Lực căng dây có độ lớn T1=T2= 10 N, góc θ= 37o. Trọng lượng của thanh bằng

*


Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc 45°. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả tạ hình cầu có khối lượng 5 kg. Bỏ qua ma sát và lấy g = 10m/s2. Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu ?

*


Để xác định điều kiện cân bằng của chất điểm, người ta dựa vào định luật nào sau đây?


Một giá treo được bố trí như hình vẽ: Thanh nhẹ AB tựa vài tường ở A, dây BC không dãn nằm ngang, tại B treo vật có khối lượng m. Biết góc α = 45°, độ lớn của phản lực do tường tác dụng lên thanh là 24N. Tìm khối lượng m và sức căng T của dây. Lấy g = 10m/s2.

*


Một quả cầu đồng chất có khối lượng 4 kg được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp với tường một góc α=30o. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy g = 9,8m/s2. Lực của quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn

*


Một thanh dài L, trọng lượng P, được treo nằm ngang vào tường như hình vẽ. Một trọng vật P1treo ở đầu thanh. Dây treo làm với tường một góc α. Lực căng của dây bằng

*


Một cây cột đồng chất khối lượng m được giữ bởi hai sợi dây L1,L2như hình 17.1. Phản lực của mặt đất tác dụng lên cột

*


Ba lực đồng phẳng, đồng quy tác dụng lên một vật rắn nằm cân bằng có độ lớn lần lượt là 12 N, 16 N và 20 N. Nếu lực 16 N không tác dụng vào vật nữa, thì hợp lực tác dụng lên nó là


Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang như hình vẽ. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả tạ hình cầu có khối lượng 8 kg. Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/s2. Áp lực của quả cầu lên các mặt phẳng đỡ bằng

*


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam