Mts Là Gì

     

Tùy vào bản chất và đặc tính của sản phẩm và chiến lược phát triển của doanh nghiệp mà có định hướng sản xuất, Quản lý Sản xuất thường dùng 5 phương pháp cơ bản: MTS, MTO, ATO, CTO, ETO để áp dụng cho hoạt động sản xuất của mình. Bài viết sau sẽ cung cấp những phương pháp sản xuất cơ bản trong POM.

Định nghĩa & Phân loại

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đầu tư phát triển

Chi phí kỹ thuật cho một sản phẩm MTS là khoản đầu tư 1 lần vì doanh nghiệp sản xuất hàng loạt các sản phẩm có đặc tính như nhau và không có sự tùy biến cho các sản phẩm. Trong khi đó chi phí kỹ thuật luôn phát sinh mỗi khi ETO được thực hiện vì khách hàng yêu cầu những tùy biến riêng biệt và hầu như là độc nhất đối với mỗi đơn hàng. Đối với các sản phẩm ATO và CTO, chi phí cũng được thực hiện như một khoản đầu tư trực tiếp vì khả năng tùy biến ở hai phương pháp này không cao như ETO

Theo oracleebslearning.blogspot.com & gatehouse.design


Tham gia Webinar – SCSS No. 3 | Lean Supply Chain để hiểu rõ hơn về những lợi ích, cũng như những khó khăn khi triển khai mô hình Lean trong chuỗi cung ứng. Từ đó, có sự chuẩn bị tốt nhất để khai thác tối đa hiệu quả mà Lean mang lại cho doanh nghiệp của mình bạn nhé!