Muốn Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số

     

Là nội dung kiến thức và kỹ năng của lũy vượt với số mũ tự nhiên, quy tắc nhân nhì lũy thừa cùng cơ số là trong số những quy tắc quan trọng được reviews trước tiên.

Bạn đang xem: Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số


Công thức nhân nhì lũy thừa cùng cơ số được viết như vậy nào? bài viết dưới đây bọn họ sẽ trả lời thắc mắc này, đồng thời vận dụng công thức nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số này nhằm giải một vài bài tập minh họa.

1. Lũy quá với số nón tự nhiên

• Lũy vượt bậc n của a là tích của n thừa số bởi nhau, mỗi thừa số bằng a:

 

*

 a hotline là cơ số, n điện thoại tư vấn là số mũ. Quy cầu a1  = a.

> lưu lại ý:

 a2 còn được điện thoại tư vấn là a bình phương (hay bình phương của a).

 a3 còn được hotline là a lập phương (hay lập phương của a).

• Phép nhân các thừa số đều nhau gọi là phép thổi lên lũy thừa.

* Ví dụ: 35 = 3.3.3.3.3 = 243

2. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số

 Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta không thay đổi cơ số với cộng những số mũ:

• Công thức nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số: am.an  = am+n

* Ví dụ: 23.25 = 23+5 = 28

> Chú ý:

- một trong những là bình phương của một số trong những tự nhiên được điện thoại tư vấn là số thiết yếu phương. Ví dụ: 4 là một trong những chính phương vị 4 = 22; 625 cũng là một số trong những chính phương bởi 625 = 252.

3. Bài xích tập vận dụng quy tắc nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số

* Bài 56 trang 27 sgk Toán 6 Tập 1: Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64

c) 2.2.2.3.3 = 23.32

d) 100.10.10.10 = (10.10).10.10.10 = 105.

Bài 57 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Tính giá chỉ trị những lũy quá sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8;

 24 = 2.2.2.2 = 16;

 25 = 2.2.2.2.2 = 32;

 26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

 27 = 26.2 = 64.2 = 128;

 28 = 27.2 = 128.2 = 256;

 29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

 210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

Xem thêm: Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng Trang 55 ), Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng

b) 32 = 3.3 = 9;

 33 = 3.3.3 = 27;

 34 = 33.3 = 27.3 = 81;

 35 = 34.3 = 81.3 = 243.

c) 42 = 4.4 = 16;

 43 = 42.4 = 16.4 = 64;

 44 = 43.4 = 64.4 = 256.

d) 52 = 5.5 = 25;

 53 = 52.5 = 25.5 = 125;

 54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

e) 62 = 6.6 = 36;

 63 = 62.6 = 36.6 = 216;

 64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

* bài bác 58 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

* Lời giải:

a) Ta tất cả bảng sau:

a012345678910
a20149162536496481100

 

a11121314151617181920
a2121144169196225256289324361400

b) Dựa vào bảng ngơi nghỉ câu a để triển khai câu này:

 64 = 8.8 = 82

 169 = 13.13 = 132

 196 = 14.14 = 142

* bài 59 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng lập phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 10.

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Chiếu Cầu Hiền Ngắn Nhất, Soạn Bài Chiếu Cầu Hiền

* Lời giải:

a) Bảng lập phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10

a012345678910
a301827641252163435127291000

b) Dựa vào bảng ngơi nghỉ câu a để gia công câu này:

 27 = 3.3.3 = 33

 125 = 5.5.5 = 53

 216 = 6.6.6 = 63

* bài xích 60 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7;

* Lời giải:

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76


Tóm lại, nội dung nên ghi nhớ về phép tắc nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số đó là công thức nhân 2 lũy vượt sau: am.an = am+n. Các em hãy có tác dụng nhiều bài tập nhằm ghi nhớ cách làm này.