Nano2 là chất điện li mạnh hay yếu

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dãy chất nào tiếp sau đây đều là hóa học điện li mạnh?

A.

Bạn đang xem: Nano2 là chất điện li mạnh hay yếu

HCl, NaOH, NaCl.

B.HCl, NaOH, CH3COOH.

C.

Xem thêm: Skills 1 Unit 4 Skill 1 Lớp 9 Mới, Tiếng Anh 9 Tập 1

KOH, NaCl, HgCl2

D.NaNO3, NaNO2, HNO2.


*

Dãy có những hóa học điện li táo tợn là: A. HCl, NaCl, na 2 teo 3 , Fe(OH) 3.B. NaF, NaOH, KCl, HClO C. NaOH, KCl, H 2 SO 4 , KOH,D. KNO 3 , MgCl 2 , HNO 3 ,HF.

Xem thêm: Tại Sao Người Ta Không Dùng Nước Mà Phải Dùng Rượu, Để Chế Tạo Các


*

câu C ý 

câu A thì tất cả Fe(OH)3 kết tủa màu nâu đỏ 

câu B thì bao gồm HClO là axit yếu câu D tất cả HF là axit yếu 


Cho những chất sau đây: H 2 O , HCl , NaOH , NaCl , CH 3 COOH , CuSO 4 . Những chất điện li yếu ớt là

A. CH 3 COOH H 2 O , ,  CuSO 4

B. CH 3 COOH ,  CuSO 4

C.   H 2 O ,  CH 3 COOH

D.  H 2 O ,  NaCl ,  CH 3 COOH ,  CuSO 4 .


Câu 1: trong các các chất bao gồm công thức hoá học dưới đây, hóa học nào làm cho quì tím hoá đỏ:

A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu

Câu 2: Dãy hóa học nào tiếp sau đây toàn là axit

A. KOH, HCl, H2S, HNO3 B. H2S , Al(OH)3, NaOH, Zn(OH)2 C. ZnS, HBr, HNO3, HCl D. H2CO3 , HNO3, HBr, H2SO3

Câu 3: Dãy chất nào sau đây toàn là bazơ

A. HBr, Mg(OH)2, KOH, HCl B. Ca(OH)2, Zn(OH)2 , Fe(OH)3, KOH

C. Fe(OH)3 , CaCO3, HCL, ZnS D. Fe(OH)2, KCl, NaOH, HBr

Câu 4: Dãy hóa học nào tiếp sau đây toàn là muối

A. NaHCO3, MgCO3 ,BaCO3 B. NaCl, HNO3 , BaSO4

C. NaOH, ZnCl2 , FeCl2 D. NaHCO3, MgCl2 , CuO

Câu 5: cho nước công dụng với vôi sinh sống (CaO). Hỗn hợp sau bội phản ứng khiến cho quỳ tím đưa thành màu gì?

A. Màu xanh lá cây B. Màu đỏ C. Không chuyển màu D.Màu vàng

Câu 6 : Dãy hóa học nào chỉ toàn bao gồm axit:

A. HCl; NaOH B. CaO; H2SO4 C. H3PO4; HNO3 D. SO2; KOH

Câu 7: cho thấy phát biểu làm sao dưới đây là đúng:

A. Nơi bắt đầu sunfat SO4 hoá trị I B. Cội photphat PO4 hoá trị II

C. Nơi bắt đầu Nitrat NO3 hoá trị III D. Team hiđroxit OH hoá trị I

Câu 8: Hợp hóa học nào sau đó là bazơ:

A. Đồng(II) nitrat B. Kali clorua

C. Sắt(II) sunfat D. Can xi hiđroxit

Câu 9:Trong số gần như chất bên dưới đây, hóa học nào làm quì tím hoá xanh:

A. Đường (C12H22O11) B. Muối nạp năng lượng (NaCl)

C. Nước vôi (Ca(OH)2) D. Dấm nạp năng lượng (CH3COOH)

Câu 10: trong những những chất gồm công thức hoá học dưới đây, hóa học nào tạo cho quì tím không thay đổi màu: