nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ

 • Reads 477,403
 • Votes 12,988
 • Parts 88

Complete, First published Oct 28, 2016

Bạn đang xem: nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ

Table of contents

 • Chương 1: Trở Thành Một Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 2: Không Gian Xuất Hiện

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 3: Nữ Chủ Tiểu Thuyết Xuất Hiện

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 4: Nhìn Thấy Mưu Đồ Của Phụ Thân

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 5: Có Qua Có Lại Mới Toại Lòng Nhau

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 6: Thời Gian Chờ Ngày Tuyển Tú

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 7: Thái Giám Tổng Quản Khiếp Sợ

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 8: Hoàng Đế Quyết Định

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 10: Liễu Tương Nhã Biểu Diễn

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 11: Nếu Nói" thoắt Dưng Nổi Tiếng"

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 12: Lần Đầu Sắc Phong

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 14: Trở Thành Người Thị Tẩm Đầu Tiên

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 16: Quyết Định Dùng Dược Thiện

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 18: Cung Tần Làm Khó Dễ

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 20: Ai Là Người Ra Tay?

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 21: Hoàng Thượng Nghe Lén

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 22: Chân Tướng Thị Tẩm

  Fri, Oct 28, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Chương 24: Thái Hậu Hỏi Tội

  Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Chương 26: Sốt Ruột Trước Ngày Cấm Túc

  Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

  Xem thêm: lai sinh bất kiến truyện chữ full

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

  Xem thêm: truyện tiên hiệp xuyên không

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam
  
  Truyện 88 chương hoàn
  
  Truyện Nhật Ký Thăng Cấp Tại Hậu Cung Của Nữ Phụ là một trong truyện khá thú vị và lý thú, truyện lấy chủ thể đó là mẩu truyện xuyên qua quýt của anh hùng chủ yếu, xuyên qua quýt đang được Chịu đựng nhiều uất ức tuy vậy xuyên qua quýt mà còn phải cần Chịu đựng cảnh thống khổ sở thì đích thị thiệt là lênh láng bi phẫn. Nàng rớt vào vùng cung cấm, cần tự động lực cánh sinh, đấu giành giật từng ngày, từng ngày nhằm sinh sống sót. Truyện xuyên ko của nường chính thức lắm phiền toái và kết đôn đốc cũng lênh láng mới nhất kỳ lạ.
  
  Liễu Vi Dung nói theo một cách khác là đặc biệt bi thống xuyên qua quýt. Trong một cuốn tè thuyết cung đấu tuy nhiên nường vừa phải mới nhất coi kết thúc với cùng 1 phái nữ phụ thực hiện vật mất mát, nường tao trước thời gian ngày tuyển chọn tú bị u cả hạ dược thành phẩm bị người thực hiện diệt không còn trong sáng, phái nữ phụ thực hiện vật mất mát vì thế vượt lên trên bi phẫn, khổ đau tuy nhiên tự động tử...
  
  Có cần vượt lên trên thảm kịch hoặc không? Thật may ông trời trợ giúp - phối mang lại nường một không khí tùy thân
  Vì thay cho thay đổi số mạng, bay ngoài toan đoạt của u cả, giải pháp độc nhất đó là vô cung thực hiện phái nữ nhân của Hoàng đế! Nguyên tác vô tè thuyết cung đấu đó là người sáng tác bịa bịa !!! Vì ham muốn mang lại phái nữ công ty không ngừng mở rộng Bàn thờ Tay Vàng đi ra tuy nhiên thôi!
  
  Nhật ký của nường liệu hoàn toàn có thể ghi lại hoàn hảo vẹn những trổ tài tuy nhiên nường cần trải qua quýt hay là không, với cần hay là không đó cũng là một trong hành trình dài tuy nhiên bản thân cần lăn chiêng lộn thật nhiều, tuy nhiên cũng thiệt niềm hạnh phúc. Mời độc giả truyện nhằm vấn đáp thắc mắc này.