Nhóm Động Vật Thuộc Ngành Giun Tròn Là

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nhóm động vật hoang dã nào sau đây thuộc ngành giun dẹp:

A.

Bạn đang xem: Nhóm động vật thuộc ngành giun tròn là

Sán lá máu, sán bã trầu, sán lá gan, sán dây.

B.

Sán dây, sán lá gan, giun móc câu, giun kim.

C.

Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.

D.

Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu.


*

*

13.Những đại diện thay mặt nào nằm trong ngành Giun dẹp:

A.Sán buồn bực trầu, Sán dây, Sán lá gan.

B.Giun đũa, Sán lá gan, Giun kim.

C.Giun đũa, Giun kim, Giun móc câu.

D.San hô, Giun tóc, Giun chỉ.


Nhóm bao gồm toàn mọi giun có đặc điểm “ khung hình dẹp, đối xứng hai bên” là:A. Sán bã trầu, sán lá máu, sán lá gan, giun đũa. B. Giun chỉ, sán lá máu, sán lá gan.C. Sán lá máu, sán lá gan, sán dây, sán buồn phiền trầu. D. Giun kim, giun đũa, sán dây, sán lá gan.


Câu 52. Những đại diện nào dưới đây thuộc ngành giun dẹp?

A. Sán lá gan, sán lá máu, sán dây.

Xem thêm: Tập Làm Văn Kể Về Tổ Em Lớp 3, Viết Đoạn Văn Ngắn Giới Thiệu Về Tổ Em

B.Sán lá gan, giun đũa, sứa.

C. Sán xơ mít ,thủy tức, san hô.

D.Giun đũa, giun kim, giun móc.


8. Nhóm giun được xếp thuộc ngành với nhau là : 

Sán lá gan, sán dây, giun rễ lúa.

Giun đũa, giun dẹp, giun chỉ.

Giun đũa, giun kim, giun móc câu.

Giun móc câu, sán buồn phiền trầu, giun kim.


Câu 20. Những đại diện nào sau đó là những Giun dẹp kí sinh?

A. Giun đũa, Sán lá máu, Sán dây.

B. Sán lá máu, Sán buồn chán trầu, Sán dây.

C. Sán lá máu, Sán bã trầu, Sán lông.

D. Sán lông, Sán lá gan, Sán kim.


Nhóm bao gồm toàn số đông giun có đặc điểm “ khung người hình trụ, hay thuôn hai đầu” là:

A. Đỉa, vắt, giun đất, giun đũa.

B. Giun chỉ, giun đũa, giun kim, giun rễ lúa.

Xem thêm: Chức Năng Nào Không Phải Của Atp, Trong Tế Bào, Atp Không Có Vai Trò Nào Sau Đây

C. Sán lá máu, sán lá gan, sán dây, sán buồn bực trầu.

D. Giun kim, giun đũa, sán dây, sán lá gan.


Câu 8.Nhóm giun được xếp cùng ngành với nhau là ?A . Giun đũa, giun kim, giun móc câu . B . Giun đũa , giun dẹp , giun chỉ .C . Sán lá gan, sán dây , giun rễ lúa . D . Giun móc câu , sán buồn phiền trầu , giun kim


Trong đội sinh đồ sau nhóm nào số đông gồm các sinh trang bị có khung người lưỡng tínhA. Giun đất, giun kim, sán lá ganB. Sán lá gan, giun đũa, sán dâyC. Sán lá máu, giun đất, giun kimD. Giun đất, sán dây, sán buồn chán trầu

anh chị nào biết góp em với ạ =3 


Nhóm tất cả toàn đều giun có điểm sáng “ Đối xứng phía 2 bên và minh bạch đầu, đuôi, lưng, bụng, ruột phân nhiều nhánh, chưa xuất hiện ruột sau và hậu môn” là: