NHỮNG ĐẠI DIỆN NÀO THUỘC NGÀNH RUỘT KHOANG

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Đáp án:

Thuỷ tức , san hô, hải quỳ

Giải thích công việc giải:

 vai tro: hỗ trợ thức nạp năng lượng và làm nơi ẩn náu cho một vài động vật

-Phát triển du ngoạn làm trang sức


TL

Sán lá gan: Sống sinh sống gan động vật ăn cỏ như trâu ...

Bạn đang xem: Những đại diện nào thuộc ngành ruột khoang

Sán lá máu: Sống trong tiết người

Sán dây: Ruột non fan và cơ bắp trâu bò

hok tốt


Câu 1: Nêu được những đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang.

- nhận biết các đại diện của ngành ruột khoang.

- Biện pháp bảo đảm an toàn ngành ruột khoang.

 

Câu 2: Sự không giống nhau giữa sinh vật biển và thủy tức trong chế tạo mọc chồi.

 

-Đặc điểm tiến hóa của ruột vùng so với động vật nguyên sinh.

 

Câu 3: Nêu được những điểm sáng hình dạng, cấu trúc ngoài, di chuyển, môi trường xung quanh sống của mỗi đại diện thay mặt các ngành giun.

 

Câu 4: khẳng định vật chủ trung gian truyền căn bệnh của một số trong những giun sán kí sinh.

 

- Đề ra những biện pháp phòng phòng giun sán.

- vai trò giun đất, ý nghĩa sâu sắc việc bảo vệ giun đất.

Xem thêm: Giải Bài 23 Trang 111 Sgk Toán 8 Tập 2 3 Trang 111 Sgk Toán 8 Tập 2

 

Câu 5: Nêu đặc điểm chung cùng vai trò của ngành thân mềm.

 

- nói tên một số đại diện thay mặt của thân mềm.

- nhận thấy tập tính của một số trong những thân mềm.

- Đặc điểm đam mê nghi của một số thay mặt thân mềm với môi trường sống của chúng.

 

Câu 6: lý giải cơ sở công nghệ xếp mực, trai sôngốc sên thuộc ngành thân mềm.

 

- Vận dụng kỹ năng về các vận động sinh lý để nuôi trồng, khai quật thân mềm một biện pháp hợp lý, đạt tác dụng kinh tế sinh hoạt địa phương em.

 

Câu 7: Nêu được các điểm lưu ý chung của ngành chân khớp.

 

Câu 8: Đặc điểm thừa nhận dạng với vai trò của từng phần trong ngành chân khớp.

Xem thêm: Để Mở Một Bảng Tính Mới Ta Vào Trang, Để Mở Một Bảng Tính Mới Ta Chọn Lệnh: File Open

 

- nhận ra một số thay mặt và môi trường xung quanh sống của ngành chân khớp.

 

Câu 9: Giải thích ý nghĩa sâu sắc của hiện tượng lạ lột xác đối với sự cải cách và phát triển của các đại diện thay mặt ngành chân khớp