nuôi dưỡng nhân vật phản diện

 • Reads 1,693,667
 • Votes 124,781
 • Parts 147

Complete, First published Mar 06, 2020

Bạn đang xem: nuôi dưỡng nhân vật phản diện

Table of contents

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

  Xem thêm: cận phù bạch

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

  Xem thêm: truyện cô vợ song sinh đáng yêu của tổng tài

 • Chương 147: Toàn văn trả

  Fri, Sep 24, 2021

Tác giả: Tuế Tuế Thiên
  
  Editor: Shmily
  
  Beta: Truyện đang được vô quy trình beta lại, với sơ sót van vui sướng lòng hùn ý~
  
  Design by: Chu Hựu Tịnh
  
  Tình trạng convert: Hoàn trở nên (147 chương)
  
  Tình trạng Edit: Hoàn thành
  
  Nguồn convert: Truyencv.com
  
  Nguồn edit: thuongthu9420.com
  
  Ngày khoan hố: 25/05/2020
  
  Ngày lấp hố: 09/07/2020
  
  Thể loại: Ngọt văn, xuyên thư
  
  Truyện được đăng full edit bên trên trang Wattpad thuongthu9420, chớ mang theo tự dưng van quy tắc editor ạ!
  ---------
  
  Văn án:
  
  Tiễn Ý Ý thấu hiểu thiếu hụt niên mờ mịt nghèo đói đau đớn trước mặt mũi này tiếp tục trở nên quấn phản diện gớm ghê nhất truyện.
  
  Nhưng vì vậy đang được sao.
  
  Cô cần thiết sự hỗ trợ của anh ý.
  
  Tan học tập tại phần rẽ bậc thang, Tiễn Ý Ý kéo Lương Quyết Thành lại.
  
  Cô fake cho tới anh một tấm thẻ đen giòn.
  
  "Tớ mong muốn bao nuôi cậu." Cô gái trình bày cực kỳ dứt khoát.
  
  Lương Quyết Thành nhìn thiếu hụt phái đẹp như ánh dương tỏa sáng trước đôi mắt, rét mướt lùng lên tiếng: "Cậu mong muốn loại gì?"
  
  Tiễn Ý Ý: "Kỳ hạn 1 năm, tớ mong muốn cậu thuộc sở hữu tớ, ngoan ngoãn ngoãn nghe câu nói. của tớ."
  
  Số chi phí vô thẻ chắc chắn hoàn toàn có thể cứu vớt được u và em gái anh.
  
  Lương Quyết Thành ngước đôi mắt nhìn thiếu hụt phái đẹp trước mặt mũi.
  
  "Được..."
  
  Tiễn Ý Ý búng tay một chiếc.
  
  "Quyết toan vì vậy lên đường chúng ta trai, lúc này tất cả chúng ta về ngôi nhà trình bày cho tới phụ huynh tớ biết nhị tất cả chúng ta đang được với con cái, tiếp sau đó ngay lập tức quăng quật trốn."
  
  Lương Quyết Thành, "..."
  
  Đại tè thư thiệt biết đùa.

#71edit