Ôn tập cuối năm đại số 10

     

Hướng dẫn giải Ôn tập cuối năm Đại số 10. Câu chữ bài trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần đại số gồm trong SGK để giúp các em học viên học giỏi môn toán lớp 10.

Bạn đang xem: ôn tập cuối năm đại số 10

Lý thuyết

1. Chương I. Mệnh đề. Tập hợp

2. Chương II. Hàm số số 1 và bậc hai

3. Chương III. Phương trình. Hệ phương trình

4. Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình

5. Chương V. Thống kê

6. Chương VI. Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác

Dưới đó là phần lí giải trả lời câu hỏi ôn tập thời điểm cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi

ktktdl.edu.vn giới thiệu với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần đại số 10 kèm câu vấn đáp chi tiết câu hỏi ôn tập thời điểm cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10 của bài Ôn tập thời điểm cuối năm đại số 10 cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết câu vấn đáp từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

*
Trả lời thắc mắc ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 159 sgk Đại số 10

Hãy phát biểu các khẳng định dưới đây dưới dạng đk cần cùng đủ.

Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì (BC^2= AB^2+AC^2)

Tam giác (ABC) có các cách cạnh vừa lòng hệ thức (BC^2 = AB^2+AC^2) thì vuông tại (A.)

Trả lời:

Điều kiện phải và đủ của tam giác (ABC) vuông trên (A) là các cạnh của nó thỏa mãn hệ thức (BC^2 = AB^2+AC^2)

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 159 sgk Đại số 10

Lập bảng vươn lên là thiên và vẽ đồ gia dụng thị những hàm số.

a) (y = -3x+2)

b) (y = 2x^2)

c) (y = 2x^2– 3x +1)

Bài giải:

a) (y = -3x+2)

Tập xác định: $D = R.$

Với $a = -3

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 159 sgk Đại số 10

Phát biểu phép tắc xét vết một nhị thức bậc nhất. Áp dụng luật lệ đó để giải bất phương trình:

(f(x) = (3x – 2)(5 – x) over (2 – 7x) ge 0.)

Trả lời:

Quy tắc xét vệt của nhị thức bậc nhất:

Nhị thức $f(x)=ax+b$ có mức giá trị cùng dấu với hệ số a lúc x lấy những giá trị trong vòng $left ( -fracba;+infty ight )$, trái vệt với hệ số a lúc x lấy những giá trị trong tầm $left ( -infty ;-fracba ight ).$

Áp dụng nguyên tắc xét vệt của nhị thức bậc nhất ta có:

(eginarrayl+ );3x – 2 = 0 Leftrightarrow x = frac23.\+ );5 – x = 0 Leftrightarrow x = 5.\+ );2 – 7x = 0 Leftrightarrow x = frac27.endarray)

Ta lập bảng xét vệt của vế trái (f(x)) của bất phương trình:

*

Tập nghiệm của bất phương trình: (S = (2 over 7,2 over 3 m> cup m <5, + infty ))

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 159 sgk Đại số 10

Phát biểu định lí về vệt của một tam thức bậc hai (f(x) = ax^2+ bx + c).

Áp dụng nguyên tắc đó, hãy khẳng định giá trị của (m) nhằm tam thức sau luôn luôn âm: (f(x) = – 2x^2 + 3x + 1 – m.)

Trả lời:

♦ Định lí: Tam thức bậc hai (f(x) = ax^2+ bx + c (a ≠0)) có biệt thức (Δ = b^2– 4ac)

– giả dụ (Δ 0) thì (f(x)) gồm hai nghiệm (x_1;x_2) ((x_1x_2)

(f(x)) trái vệt với thông số (a) khi (x_1& Delta & Leftrightarrow m > 17 over 8. cr} )

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 159 sgk Đại số 10

Nêu các đặc thù của bất đẳng thức. Áp dụng một trong các tính chất đó, hãy so sánh các số (2^3000) với (3^2000).

Trả lời:

♦ Các đặc thù của bất đẳng thức:

– TC1. ( đặc điểm bắc cầu): (left{ matrixA 0 hfill cr ight. Leftrightarrow AC BC)

– TC5. (Quy tắc nhân nhị bất đẳng thức): (left{ matrix0 0, n ∈mathbb N^*) ta có:

( A và 2^3000 = left( 2^3 ight)^1000 = 8^1000 cr& 3^2000 = left( 3^2 ight)^1000 = 9^1000 cr )

(8

6. Trả lời câu hỏi 6 trang 159 sgk Đại số 10

a) Em hãy thu thập điểm trung bình học kì I về môn Toán của từng học viên lớp mình.

Xem thêm: Quá Trình Quang Hợp Có Vai Trò Gì Đối Với Hô Hấp Có Vai Trò Gì Với Quang Hợp?

b) Lập bảng phân bổ tần số và gia tốc ghép lớp để trình diễn các số liệu thống kê thu thập được theo các lớp $<0; 2), <2; 4),$ $<4; 6), <6; 8), <8; 10)$.

Trả lời:

a) trả sử ta gồm điểm trung bình học tập kì $1$ của lớp $10A1$ có $30$ học viên như sau:

*

b) Bảng phân bổ tần số và gia tốc ghép lớp:

*

7. Trả lời câu hỏi 7 trang 159 sgk Đại số 10

Nêu những công thức biến hóa lượng giác đang học.

Trả lời:

– cách làm cộng:

(cos,(a-b)=cos,a,cos,b+sin,a,sin,b)

(cos,(a+b)=cos,a,cos,b-sin,a,sin,b)

(sin,(a-b)=sin,a,cos,b-cos,a,sin,b)

(sin,(a+b)=sin,a,cos,b+cos,a,sin,b)

(tan,(a+b)=fractan,a-tan,b1+tan,a,tan,b)

(tan,(a-b)=fractan,a+tan,b1-tan,a,tan,b)

– cách làm nhân đôi:

(sin,2a=2,sin,a,cos,a)

(cos,2a=cos^2,a-sin^2,a=2cos^2,a-1=1-2sin^2,a)

(tan,2a=frac2tan,a1-tan^2,a)

– phương pháp hạ bậc:

(cos^2,a = frac1+cos,2a2)

(sin^2,a = frac1-cos,2a2)

(tan^2,a=frac1-cos,2a1+cos,2a)

– Công thức biến hóa tích thành tổng:

(cos,a,cos,b=frac12)

(sin,a,sin,b=frac12)

(sin,a,cos,b=frac12)

– Công thức biến đổi tổng thành tích:

(cos,u+cos,v=2cos,fracu+v2cos,fracu-v2)

(cos,u-cos,v=-2sin,fracu+v2sin,fracu-v2)

(sin,u+sin,v=2sin,fracu+v2cos,fracu-v2)

(sin,u+sin,v=2cos,fracu+v2sin,fracu-v2)

8. Trả lời thắc mắc 8 trang 159 sgk Đại số 10

Nêu cách giải hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn cùng giải hệ:

(left{ matrix2x + y ge 1 hfill cr x – 3y le 1 hfill cr ight.)

Trả lời:

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm một số trong những bất phương trình hàng đầu hai ẩn x, y mà lại ta đề nghị tìm các nghiệm thông thường của chúng. Từng nghiệm chung đó được gọi là 1 trong những nghiệm của hệ bất phương trình sẽ cho.

Cũng như bất phương trình hàng đầu hai ẩn, ta bao gồm thể biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình số 1 hai ẩn.

Xem thêm: Giải Vbt Địa 7 Bài 1 - Giải Vở Bài Tập Địa Lí 7

Áp dụng:

+ Để khẳng định miền nghiệm của bất phương trình (2x + y ≥ 1) ta dựng con đường thẳng ((d): 2x + y = 1) (tức là vẽ đồ dùng thị hàm số (y = -2x + 1)).

Điểm ((0; 0) ∉ (d)) ta có: (2(0) + 0

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 10 với trả lời câu hỏi ôn tập thời điểm cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10!