ONESIGNAL LÀ GÌ

     
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Coppy mã api qua mã api trên plguin wordpress

Tại phần phía bên dưới plugin là các chỉnh sửa về color cũng như kích thước nội dung lúc nhận thông tin cái này bạn hãy tuỳ chỉnh theo nguyện vọng và nhận save lại nhé