OPENING BALANCE LÀ GÌ

     
ktktdl.edu.vn share mọi máy về trò chơi / phần mềm / Thủ Thuật dành cho máy tính với hầu hết tin hay độc nhất vô nhị và phần lớn thông tin kỹ năng hỏi đáp.

Mở đầu: Để học một ngoại ngữ trong đó có từ vựng, ngữ pháp và những kĩ năng như nghe, nói, đọc, viết thành công… đòi hỏi nhiều điều. Một vào những điều cơ cung cấp nhất, theo chúng tôi, là phương pháp(PP). PP dể đi đến thành công xuất sắc nhất là PP tự học.Trong PP tự học, người học gồm thể vừa học chí;nh bản thân (tự học) vừa học từ người khác học bằng cách hỏi (miệng), bằng cách lắng nghe (tai), bằng giải pháp quan sát(mắt), bằng bí quyết làm việc(tay). Từ góc độ của người dạy (và ) học, điều duy nhất họ có thể làm cho là vẽ mang lại người học một biện pháp học (how to lớn study), biết bí quyết học (know how khổng lồ study) theo đúng điều người trung quốc đã dạy: “Nếu vẽ mang lại người ta câu cá thì bạn sẽ nuôi họ được cả một đời, nếu đến người ta cá thì chỉ nuôi họ được một ngày nhưng mà thôi”. Dựa vào nguyên tắc 1H5W (xin xem bài bác “ Về một phương pháp tự học tiếng Anh y học’’ nguyenphuocvinhco2010yahoo.com.vn), ta có các câu hỏi sau:

What?: Thách thức lớn nhất nhưng người đọc /người dịch một văn bản kế toán (KT), tài chí;nh (TC), bank (NH) là gì? Học gì trước để làm cho cơ sở mang lại việc đọc /dịch một văn bản KT-TC-NH?

Why?: Tại sao lại nhấn mạnh vào thuật ngữ ?

How?: Học thuật ngữ như thế nào? tất cả một phương pháp nào tiện dụng, dễ nhớ với hữu hiệu?

Where?: Từ phương pháp đó, ta sẽ ghi chép thuật ngữ vào đâu? Sắp xếp như thế nào để lúc cần cần sử dụng chúng đúng ngữ cảnh với chí;nh xác.

When?: Phân phối quỹ thời gian như thế nào cho hợp lý? Liệu gồm học thể học thuật ngữ KT-TC-NH hằng ngày (365 ngày ) không ? Nếu có, học như thế như thế nào ? phương pháp gì?

Who?: Ai gồm thể thăm dự vào tiến trình học ? ban bè ? member trong gia đình? bạn thuộc lớp?

Từ những câu hỏi trên, ta sẽ xây dựng một phương pháp học từ các tiêu đề sau đây:

1.Thuật ngữ: tại sao lại nhấn mạnh vào thuật ngữ ?

2.Cách hoc thuật ngữ KT-TC-NH: tại sao lại dựa vào các con chữ.

Bạn đang xem: Opening balance là gì

Đang xem: Opening balance là gì

3.Tí;nh đặc trưng của thuật ngữ KT-TC-NH.

4.Cách lưu trữ: xây dựng thuật ngữ theo dạng từ điển bỏ túi.

Thuật ngữ


Tại sao lại nhấn mạnh vào thuật ngữ

Mỗi một lĩnh vực khoa học (kỹ thuật xuất xắc xã hội) khác biệt chủ yếu ở từ vựng của chúng. Đây chí;nh là đặc trưng quan trọng nhất , cơ bản nhất của mỗi siêng ngành đồng thời là một vào những thách thức mà lại người đọc / người dịch gặp phải. Chí;nh vì vậy việc học thuật ngữ siêng ngành thường được nhấn mạnh đặc biệt ở những khóa học về pháp lý, y học, thương mại hoặc những ngành kỷ thuật khác . Theo Douglas Robinson , câu hỏi thường được hỏi nhiều nhất ở các nhóm thảo luận người dịch trực tuyến như “Internet`s Lantra -L và Compuser `s FLEFO là : “ Bạn nói X , Y và Z ở ngôn ngữ B như thế như thế nào ?” Điều tương tự củng xảy ra ở những diễn đàn trực tuyến về việc học tiếng Anh chăm ngành như KT-TC-NH ở Việt Nam. Câu hỏi đại loại như : “ nguyên giá chỉ ”, “chứng từ gốc ”, “chiếm dụng vốn ”, “ quyết toán phân phối lợi nhuận”, “ sổ chiếc ”…được dịch quý phái tiếng Anh như thế nào? Hoặc “ due date”, “bank reconciliation”, “ black knight”, “arm’s length price ”, “Chinese wall”, “red herring” …có nghĩa gì ở tiếng Việt?

Tại sao lại dựa vào các con chữ

Trước hết cần phải nhớ rằng trong bảng chữ mẫu tiếng Anh tất cả cả thảy 26 chữ chiếc thì những thuật ngữ KT-TC-NH gần như bắt đâù từ chữ dòng A đến Z.

Ví; dụ: 1.account: tài khoản 2.bond: trái phiếu 3.captital: vốn 4.debit: bên nợ 5.earnings: tiền kiếm được, thu nhập 6.facilities: những thể thức cho vay 7.gearing: tỉ số vốn vay 8.hedge: tự bảo hiểm 9. Interest: tiền lãi 10.journey: sổ nhật kí;(kế toán) 11.knock: rớt giá bán 12: ledger: sổ cái 13.margin: tỉ suất lãi trên giá cả 14.negotiate: lấy tiền / sản phẩm & hàng hóa bằng phương pháp dùng hối phiếu / séc 15:overheads: chi phí; tầm thường 16: portfolio: danh mục đầu tư 17: quotation: yết giá chỉ 18.return: lợi nhuận 19.securities: chứng khoán 20.takeover: xã tí;nh 21.underwrite: bao tiêu 22.variance: số chênh lệch 23.write-off: xóa nợ 24 xd : không kể cổ tức (ex dividend) 25.yield: lợi tức thu nhập 26.z-score: tỉ số z.

Thứ nhì là dựa vào bảng chữ dòng để học thuật ngữ KT- TC-NH, người học sẽ hưởng lợi các ưa điểm sau:

a. Dễ quản lý lượng từ vựng (theo những con chữ: a, b, c, d, e, …).

b. Dễ nhớ (do lưu trữ một phương pháp khoa học ).

c. Dễ lấy ra sử dụng khi cần (theo dạng từ điển bỏ túi).

d. Cần sử dụng từ đúng ngữ cảnh chuyên ngành và chí;nh xác.

Theo phương pháp này, con chữ “a ”, “b ”,“c”, tất cả những từ sở hữu nét nghĩa TC-KT-NH đặc trưng

A:

1.absorb(v), absorption(n) : sáp nhập

Ex. The company was absorbed by IBM in 1995

Ex. The mergers they planned included the absorption of two small banks

2.accelerate(v), acceleration(n) : tăng tốc

Ex. Ví; dụ naỳ do bạn tra cứu kiếm

Ex. Ví; dụ này bởi vì bạn tim kiếm

Lưu ý: các ví; dụ có các thuật ngữ TC-KT-NH có thể dể dàng kiếm tìm thấy ở 2 từ điển tiếng Anh Thương mại( NXB Longman cùng Oxford ) đươc ghi ở phần tham khảo dưới đây.

3.accept(v), acceptance(n) : chấp nhận

4.account(n), : tài khoản, accountant(n) : kế toán viên, accountancy(n) : kế toán , accountable(adj): có trách nhiệm

5.accrue(v), accrual(n) : tăng dần

6.accumulate(v), accumulation(n) : tí;ch lũy

7.acquire(v), acquirer(n), acquisition(n) : sở hữu lại

8.advance(v): tăng giá, advancer(n) : cổ phiếu tăng gí;a

9.advise(v), advice(n) : thông báo

10.affiliate (v), affiliation(n) : sáp nhập, affiliate(n) : công ty

11.after-tax(adj) : sau khi nộp thuế

12 allow(v), allowance(n): miễn thuế

13.amortize,-ise(v), amortization(n), amortizable(adj) : khấu hao/trả (nợ )dần/ có thể khấu hao

14.appreciate(v), appreciation(n) : tăng giá bán

15.appropriate(v), appropriation(n) : phân bố

16.arrears(n) : tiền còn nợ

17.asset(n): tài sản.

18.audit(v)+(n), auditor(n) : kiểm toán

19.avoid(v), avoidance(n) : tránh (thuế)

B:

1.back(v) : ủng hộ

2.backdate(v): đề lùi ngày về trước

3.backlog(n) : tồn đọng

4.backwardation(n) : sự chênh lệch giá

5.bail(n)+(v) : tiền bảo lãnh

6.bailout(n): sự cứu trợ

7.balance(n)+(v) : số dư/số còn lại

8.balloon(n): đợt tầm thường cục

9.bank(n): ngân hàng

10.bear(n), bearish(adj): ( người ) đầu cơ giá bán xuống , xu hướng giá chỉ giảm

11.bellweather(n): chứng khoán đầu đàn

12.beneficiary(n): người thụ hưởng

13.benchmark(n)+(v), benchmarking(n) : sử dụng (cái gì ) làm điểm chuẩn, điểm chuẩn

14.bid(n)+(v) ,bidding, bidder: giá bán hỏi mua, mua, người mua

15.bill(n): hóa đơn /giấy bạc, billing : lập hóa đơn

16.bond(n):trái phiếu

17.book(s): sổ sách kế toán(n)

18.bookkeeping(n): công việc kế toán , bookkeeper: người kế toán

19.boom(n): cơn bột phạt , cơn sốt

20.bourse: sở giao dịch chứng khoán

21.broker: người môi giới

22.budget: giá thành 23.bull: người đầu cơ giá bán lên

24.buyback: cài đặt lại

25.buyin: cài lại/ thiết lập thôn tí;nh

26.buyout: mua thôn tí;nh

C:

1.call(n): phần vốn gọi gốp ,gọi vốn

2.capital(n): vốn

3.cash(n): tiền mặt

4.charge(n): bỏ ra phí;

5.clawback(n): thu hồi, thu hoàn

6.clean(adj): sạch, ko mắc nợ

7.clearing(n): giao dịch bù trừ

8.commisson(n): tiền hoa hồng

9.commodity(n): sản phẩm hóa

10.cost(n): gí;a ,chi phí;

11.credit(n): tí;n dụng

12.currency(n): tiền tệ

13.custody(n): sự ủy thác

D, I, F, G, H… Z là những từ KT-TC-NH bắt đầu bằng những con chữ này thuộc về sưu tập của bạn (corpus).

– Lưu ý:

1.Các thuật ngữ KT-TC-NH sắp xếp theo thứ tự 26 chữ cái là các từ đơn (đơn âm với đa âm). Từ đơn âm như “ bank”, “bid”…, từ đa âm như “acquisition”, “amortization”…

2.Việc liệt kê theo bảng chữ mẫu là một cách nhớ đồng thời là một cách học. Tuy nhiên nếu các thuật ngữ bên trên được đưa vào ngữ cảnh, chẳng hạn trong câu thì nghĩa của bọn chúng sẽ chí;nh xác và được cần sử dụng đúng ngữ cảnh .Ví; dụ “advance ” khi đứng độc lập thường mang lại rất nhiều nghĩa, khiến cho người đọc/ người dịch hiểu nghĩa mơ hồ (do một từ gồm nhiều nghĩa).Từ này còn có thể cho các nghĩa:1.tiến lên phí;a trước 2.tiến bộ 3.cho ai tạm ứng (một số tiền) 4.(giá cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa ..) tăng gí;a . Nhưng nếu được đặt vào câu và trong một chủ đề “tài chí;nh”, nó sẽ mang đến một nghĩa tài chí;nh là tăng giá .

Ví; dụ:

a.Gold prices advanced slightly in early trading

(Gí;a vàng đã tăng nhẹ vào phiên giao dịch sớm .)

b.Crude oil advanced $ 2.88 a barrel.

(Gí;a dầu đã tăng 2 đô 88 xu một thùng)

Vì vậy, ở phần này việc đưa từ vào câu là thật sự cần thiết. Lưu ý một số ví; dụ ở những con chữ a…

3.Viêc học từ vựng TC-KT-NH qua những con chữ phải kết hợp với từ phái sinh như ở những ví; dụ nêu trên bởi đây là một trong những bí quyết mở rộng vốn từ.

Xem thêm: Đi Ngoài Ra Máu Nên Ăn Gì, Kiêng Gì Nhanh Khỏi Bệnh? Đi Ngoài Ra Máu Ăn Gì Kiêng Gì Mau Khỏi

Tí;nh kết hợp : Đặc trưng phổ biến nhất trong hệ thuật ngữ KT-TC-NH

Theo từ điển tiếng Anh thương mại (NXB Longman) , từ ghép chiếm môt bộ phận lớn của tiếng Anh thương mại. Các từ ghép naỳ thường được kết hợp bởi một danh từ mà chỉ một sự vật / chủ thể bình thường (tiêu biểu là từ nằm cuối của đội ) với một từ/ nhóm từ khác (có thể là danh từ, cum từ, tí;nh từ, tí;nh từ ghép) cơ mà nhận diện một loại chủ thể về sự vật đó / một phần của chủ thể đó .Ví; dụ, gồm nhiều loại cổ phiếu khác biệt . Cổ phiếu (shares/stocks) là một từ chỉ sự vật/ hoặc chủ thể phổ biến . Vào tiếng Anh TC có nhiều loại cổ phiếu nhưng mà từ/ các từ không giống nhau chỉ về nhiều loại cổ phiếu đó . Ví; dụ từ shares sẽ có những từ vào tiếng Anh sau nhận diện về các loại cổ phiếu khác nhau ( các từ này sẽ sắp xế phường theo những con chữ a, b, c…)

4.1.1 Từ SHARES và các từ kết hợp của nó

1 advancing shares: các cổ phiếu tăng giá bán

2 blue-chip giới thiệu : cổ phiếu thượng hạng

3 capital share :………… vốn

4 declining shares :……….. Giảm giá

5 equity mô tả : ………..thường

6 fully-paid nói qua : ………..đã nộp đủ

7 golden nội dung : ………..vàng

8 heavy giới thiệu :………..hạng nặng

9 income mô tả : ……….thu nhâp

10 listed share : ……….được niêm yết

11 management mô tả : …của người quản lý

12 new mô tả : ………..mới

13 over-the-counter cốt truyện :…ngoài quầy

14 partly-paid nội dung :……….đã trả một phần

15 quoted share :………được yết giá

16 red-chip nói qua :………Hồng công

17 underlying mô tả :………cơ sở

18 voting chia sẻ :……….có quyền biểu quyết

19 when-issued tóm tắt :………khi được phát hành

4.1.2 Một số từ tiêu biểu bắt đầu những con chữ A,B.C….và sư kết hợp của chúng

ACCOUNT(S) : TÀI KHOẢN / BÁO CÁO KẾT TOÁN / KẾT TOÁN

1 abbreviated accounts : báo cáo kế toán vắn tắt

2 adjustment account : kết toán điều chỉnh

3 annual accounts : báo cáo kết toán năm

4 appropriation account : t/k phân bổ

5 approved accounts : quyết toán được phê chuẩn

6 audited accounts : quyết toán được kiểm toán

7 balance of payments capital trương mục : t/k cán cân thanh toán vốn

8 balance of payment current trương mục : t/k cán cân thanh toán giao dịch vãng lai

9 ngân hàng account : t/k tại ngân hàng

10 blocked tài khoản : t/k bị phong tỏa

11 hotline / hotline deposit account : t/k tiền gởi ko kì hạn

12 cash trương mục : t/k tiền mặt

13 cash management account : t/k quản lí; tiền mặt

14 charge tài khoản : t/k giao thương mua bán chịu

15 cheque / checking / current trương mục : t/k séc

16 client account : t/k quý khách

17 club account : t/k câu lạc bộ

18 club accounts : kết toán phi thương nghiệp

19 company accounts : kết toán công ty

20 consignment trương mục : kế toán sản phẩm gởi bán

21 consolidated accounts : báo cáo kết toán tổng hợp

22 credit tài khoản : t/k giao thương mua bán chịu

23 current trương mục : t/k vãng lai

24 custodial account : t/k ủy thác

25 debit tài khoản : t/k nợ

26 demand account : t/k tiền gởi ko kì hạn

27 deposit trương mục : t/k tiền gởi có kì hạn

28 depreciation trương mục : t/k khấu hao

29 discretionary tài khoản : t/k tùy nghi

30 dormant tài khoản : t/k chết

31 drawing trương mục : t/k rút tiền

32 thư điện tử account : t/k email

33 entertaintment trương mục : t/k tiếp khách

34 escrow account : t/k lưu giữ

35 Exchange equalization account : t/k bình ổn hối đoái

36 expense tài khoản : bản tí;nh công vụ phí;

37 external tài khoản : t/k cán cân thanh toán giao dịch vãng lai

38 final accounts : báo cáo kết toán

39 foreign currency trương mục : t/k ngoại tệ nước ngoài

40 group accounts : report kế toán gộp

41 inactive trương mục : t/k ko năng động

42 income & expenditure tài khoản : t/k thu và chi

43 individual retirement account :t/k hưu trí;

44 instant access account : t/k được rút tiền ngay

45 interim accounts : report kế toán tạm thời

46 joint trương mục :t/k chung

47 loro tài khoản : t/k loro, t/k của mặt thứ ba

48 margin account : t/k biên

49 merchant tài khoản : t/k gớm doanh

50 nominal tài khoản : t/k danh nghĩa

51 nostro tài khoản : t/k nostro / t/k của bọn chúng tôi

52 notice account : t/k thông báo trước

53 NOW trương mục : t/k NOW

54 numbered tài khoản : t/k bằng số

55 postal trương mục : t/k qua bưu điện

56 profit and loss tài khoản : quyết toán lời lỗ

57 public account : t/k công

58 purchases trương mục : t/k mua

59 real accounts : t/k về vật thể

60 sales tài khoản : sổ lợi nhuận / buôn bán hàng

61 sales returns account : t/k sản phẩm gởi trả lại

62 savings account : t/k tiết kiệm

63 sundries account : t/k linh tinh

64 suspense trương mục : t/k treo / tạm thời

65 vostro account : t/k vostro, t/k của bạn

66 tài khoản balance: số dư t/k

67 trương mục books: sổ sách kế toán

68 trương mục executive: người điều hành kế toán

69 account manager: ngươi điều hành kế toán

69 tài khoản payee(only): chỉ trả vào t/k người hưởng

70 accounts payable: số tiền phải trả

71 accounts receivable: số tiền phải thu đươc

72 trương mục terms: kỳ hạn giao dịch

ASSET(S) : TÀI SẢN

1 capital /chargeable / fixed asset : tài sản cố định/dài hạn

2 current / circulating /floating asset : tài sản lưu động /ngắn hạn /hiện hành

3 fixed asset : tài sản cố định

4 frozen asset : taì sản đóng băng

5 hard asset : tài sản hữu hình

6 intangible assset : tài sản vô hình

7 liquid asset : tài sản dể thanh tiêu, lỏng

8assets ; tài sản ròng

9current assets : tài sản vảng lai ròng

10 operating assets : tai sản hoạt động

11 tangible asset : tài sản hữu hình

12 underlying assets : tài sản tương quan đến chứng khoán

13 wasting asset : tài sản cạn kiệt/ hao mòn dần

14 asset-backed security: chứng khoán bảo hiểm bằng tài sản

15 asset backing: hổ trợ bằng tài sản

16 asset cover: mức bảo chứng nợ của tài sản

17 asset deflation: giảm phát tài sản

18 asset inflation: lạm phát tài - phát lộc sản

19 asset management: quản lý tài sản

20 asset mix: sự phối hợp đầu tư

21 asset shuffling/ chopping: cải tổ tài sản

22 asset-stripping: việc cài công ty, asset-stripper: người cài đặt tài sản

23 asset turnover: lệch giá tài sản

24 asset value: giá bán trị tài sản

25 assets value per share: giá trị tài sản mang lại mổi cổ phiếu

BALANCE : SỐ DƯ, CÁN CÂN

1 trương mục balance : sô dư t/k

2 adverse balance : cán cân thiếu hụt

3 ngân hàng balance : số dư tại ngân hàng

4 cash balance : số dư tiền mặt

5 credit balance : số dư có

6 debit balance : số dư nợ

7 negative balance = adverse balance

8 opening balance : số dư đầu kì

9 trial balance : cân nặng đối kiểm tra

10 balance brought down/ brought forward : số dư mang xuống( để cân đối)

11 balance carried down/ carried forward : số dư có sang

12 balance of payments : cán cân thanh toán

13 balance of payments capital account : xin xem từ tài khoản số 7

14 balance of payments current trương mục : xin xem từ tài khoản số 8

15 balance of payments deficit : rạm hụt cán cân thanh toán

16 balance of payments surplus : thặng dư cán cân nặng thanh toán

17 balance of trade : cán cân thương mại

18 balance sheet : bảng cân đối tài sản

CAPITAL : VỐN

1 authorized capital : vốn đăng ký

2 called-up ………. : vốn được gọi

3 circulating…….. : vốn lưu động

4 core …………….: vốn tự bao gồm cơ bản

5 debt……………..: vốn vay

6 equity ……………: cổ phần thường

7 fixed………………: vốn cố định

8 flight ……………..: vốn toá chạy

9 issued ……………. : vốn vạc hành

10 loan ………………: vốn vay

11 nominal …………..: vốn danh nghĩa

12 operating …………: vốn hoạt động

13 ordinary …………..: vốn cổ phần thường = equity capital

14 paid-in ……………: vốn đã góp

15 preference …………: vốn ưu đãi

16 risk ………………..: vốn rủi ro

17 chia sẻ ………………: vốn cổ phần

18 split…………………: vốn tách bóc đôi

19 tier 1………………..: vốn cấp 1

20 tier 2………………..: vốn cấp 2

21 uncalled……………: vốn chưa gọi

22 unissued……………: vốn chưa xuất bản

23 venture………………: vốn rủi ro

24 working …………….: vốn hoạt động

Các từ account, asset, balance, capital…. Trong cấu trúc tí;nh từ ghép/ danh từ ghép nêu trên vốn là những danh từ nằm cuối đội nhưng đồng thời cũng đóng vai một tí;nh từ/ danh từ đứng trước danh từ khác. Một lần nữa từ nội dung sẽ được làm cho ví; dụ minh họa.

1. Tóm tắt allocation/ allotment: phân bố cổ phiếu

2. Mô tả capital: vốn cổ phiếu

3. Mô tả buyback: thiết lập lại cổ phiếu

Đây cũng là một đặc trưng của hệ thuật ngữ TC-KT-NH cần được lưu ý bởi vì nó góp phần mở rộng vốn từ. Chí;nh vày vậy ở mục 4.1.2 các từ trương mục số 66, asset số 14, balance số 10…. Trở đi, ta lại thấy bọn chúng đứng đầu nhóm tất cả chức năng như một tí;nh từ/ danh từ để mô tả từ nằm cuối đội như: account balance, trương mục books, asset backing, asset mix… Hơn nữa, chúng cũng đứng đầu ở một số cấu trúc/ cụm từ nhưng lại gồm những bổ ngữ nằm ở phí;a sau như balance brought down, balance of payments. Điều này mang đến ta thấy bao gồm nhiều đặc trưng trong hệ thuật ngữ KT-TC-NH. Sau đây là một số từ tiêu biểu thường xuất hiện vào cấu trúc tí;nh từ ghép/ danh từ ghép của thuật ngữ TC-KT-NH:

A: account, accounting, agent, agreement, allowance, analysis, application,asset.

B: balance, bank, banking, benefit, bid, bill, bond, bonus, book, broker, budget, business.

C: call, capital, card, cash, center, certificate, charge, check, company, contract, control, cost, credit, currency.

D :………….

E :…………..

F :……………

Kết luận

Chúng tôi xin mượn một ngạn ngữ để kết thúc bài xích báo ở đây: “Mọi bé đường đều dẫn về La mã’’. Mặc dù nhiên, điều quan tiền trọng là con đường nào gần nhất, í;t tốn kém thời gian nhất với hơn hết giờ đây cửa hàng chúng tôi và hy vọng sẽ là các bạn làm cho được một điều mà cách đây gần 30 năm một người bạn cũ đã ghi tặng tôi bên trên một mảnh giấy nhỏ cơ mà giờ đây chỉ còn trong trí; nhớ : “ vào đời người, chỉ cần 4 điều sau: – trồng một mẫu cây. – biết một bài hát. – bao gồm một đứa con và… -viết một CUỐN SÁCH. Nếu bạn có tác dụng được những điều trên, bạn là một người hạnh phúc và đồng thời đã viết cho chí;nh bản thân một cuốn sách: Từ điển KT-TC-NH Anh-Việt.

Tài liệu tham khảo . Alison Pohl (2009), Professional English Accounting, NXB Đồng Nai.

. Bill Mascull (2002), Business Vocabulary in Use, NXB Trẻ.

. Ian MacKenzie (2009), Financial English, NXB Đồng Nai.

. Michael McCarthy & Felicity O’ Dell (2008), English Collocations in Use , NXB Đồng Nai.

. Robinson . D (1997), Becoming a Translator, Routledge.

. Simon Sweeney (2009), Professional English Financial, NXB Đồng Nai.

Từ điển:

. Longman Business English Dictionary (2007), NXB Longman.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Thực Dụng Là Gì ? Ví Dụ Minh Họa? Khác Nhau Thế Nào

. Oxford Business English Dictionary (2005), NXB Oxford.

. Từ điển khiếp tế-Kinh doanh Anh-Việt (2000), Nguyễn đức Dỵ cùng môt số tác giả, NXB Khoa học với Kỷ thuât.