OPERATE LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Operate là gì

*
*
*

operate
*

operate /"ɔpəreit/ nội hễ từ hoạt động (máy...) có tác dụngit operates to our advantage: điều đó bổ ích cho taregulations will operate from Jan 1st: nội quy sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 mon giêngthe medicine did not operate: dung dịch đó không tồn tại tác dụng lợi dụngto operate on somebody"s credulity: lợi dụng cả tín nhiệm của ai (y học) mổto operate on a patient: phẫu thuật một fan bệnh (quân sự) hành quân đầu cơto operate for a rise: đầu tư mạnh giá lên ngoại đụng từ tạo cho hoạt động, mang đến chạy (máy...); thao tác gửi đến, với đến, dẫn đếnenergy operates changes: nghị lực dẫn đến các sự thay đổi (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thi hành, thực hiện, tiến hành (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đưa (nhà máy...) vào sản xuất; khai quật (mỏ...); điều khiển và tinh chỉnh (xí nghiệp...)
điều khiểnđược dẫn độnggia cônghoạt độnghave an equal right to operate: hoạt động trên cửa hàng bình đẳngoperate mode: chính sách hoạt độngoperate time: thời gian hoạt độngkhai tháclàm việcfail to operate: không thao tác đượcoperate current: cái làm việcoperate lag: độ trễ làm việcoperate time: thời gian làm việcoperate voltage: điện áp có tác dụng việcsử dụngtác độngfail to operate: không tác độngoperate time: thời gian tác động (rơle)tác dụngslow operate relay: rơle tác dụng chậmvận hànhoperate current: dòng vận hànhoperate lag: độ trễ vận hànhoperate mode: cơ chế vận hànhoperate relay: rơle vận hànhoperate time: thời gian vận hànhoperate voltage: điện áp vận hànhtime switch operate by a synchronous motor: cái cắt mạch vận hành bởi hộp động cơ đồng bộLĩnh vực: toán và tinlàm các phép toánoperate empty camerachụp máy ảnh không phimoperate modechế độ tính toánoperate modechế tạo thành thao táccho chạy (máy..)làm mang lại hoạt động

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): operation, cooperation, cooperate, operator, operate, operative, operational, cooperative, operable, operationally


*Xem thêm: Ý Nghĩa Của S/O Trong Xuất Nhập Khẩu Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu

*

*

operate

Từ điển Collocation

operate verb

1 machine

ADV. effectively, efficiently, reliably | continuously The machine can operate for 15 hours continuously at full power. | electrically, electronically, hydraulically, manually, remotely (= by remote control) The doors can be manually operated in the event of fire.

VERB + OPERATE be designed to systems designed to lớn operate at the highest speeds | be easy to lớn The machinery is easy to operate.

PHRASES battery operated

2 business/system

ADV. effectively, efficiently, profitably, successfully | autonomously, independently | commercially The laboratory is still owned by the government but is now commercially operated.

VERB + OPERATE be able khổng lồ | be allowed to lớn | continue to lớn

PREP. according to The government does not operate according khổng lồ fixed rules. | as We operate as an advisory service for schools. | within Local authorities operate within a wider political system.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Tải Trắc Nghiệm Sinh 8 Bài 21 : Hoạt Động Hô Hấp, Trắc Nghiệm Sinh Học 8 Bài 21: Hoạt Động Hô Hấp

English Synonym & Antonym Dictionary

operates|operated|operatingsyn.: act carry on conduct function handle manage perform run work