Phân biệt axit fomic và anđehit axetic không thể dùng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Để riêng biệt axit fomic cùng axetic có thể dùng

A.

Bạn đang xem: Phân biệt axit fomic và anđehit axetic không thể dùng

CaCO3

B. Cu(OH)2 Ở đk thường

C. hỗn hợp NH3

D. AgNO3 trong dung dịch NH3Để tách biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng hóa học nào trong những các chất sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

B. Nước brom với NaOH.

C. HNO3 và AgNO3/NH3.

D. AgNO3/NH3 và NaOH.


*

Đáp án A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

*

PTHH:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 

*
 C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3


Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ cùng anđehit axetic rất có thể dùng dãy hóa học nào sau đây làm thuốc thử ? A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3. B. Nước brom và NaOH. c. HNO3 với AgNO3/NH3. D. AgNO3/NH3 cùng NaOH.

Cho các phát biểu sau:

(1) hoàn toàn có thể phân biệt axit fomic với anđehit fomic bởi phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

(2) tất cả các peptit số đông phản ứng cùng với Cu(OH)2 chế tạo dung dịch color tím.

(3) Amilozơ với amilopectin là đồng phân của nhau.

(4) Điều chế anđehit axetic vào công nghiệp bởi phản ứng lão hóa etilen.

(5) Glucozơ cùng fructozơ đều làm mất đi màu dung dịch nước Br2.

(6) tách H2O trường đoản cú etanol sử dụng điều chế etilen vào công nghiệp.

Số phát biểu đúng là:

A.

B. 2

C. 1

D. 5


Đáp án C

Phát biểu (1) sai vày cả axit fomic với anđehit fomic đều sở hữu phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 chế tạo thành kết tủa Ag.

Phát biểu (2) sai vì chỉ tất cả tripeptit trở lên mới phản ứng cùng với Cu(OH)2 chế tạo ra dung dịch màu tím.

Phát biểu (3) sai vị amilozơ và amilopectin ko là đồng phân của nhau (số lượng đôi mắt xích khác nhau).

Phát biểu (4) đúng do

*

Phát biểu (5) sai vì chưng chỉ có glucozơ làm mất màu dung dịch nước Br2.

Phát biểu (6) không đúng vì tách bóc H2O trường đoản cú etanol cần sử dụng điều chế etilen trong phòng thí nghiệm.

Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng.


Đúng 0
comment (0)

Cho các phát biểu sau:

(1) hoàn toàn có thể phân biệt axit fomic với anđehit fomic bằng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

(2) tất cả các peptit phần lớn phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu tím.

(3) Amilozơ với amilopectin là đồng phân củạ nhau.

(4) Điều chế anđehit axetic trong công nghiệp bằng phản ứng thoái hóa etilen.

(5) Glucozơ cùng fructozơ đều làm mất màu dung dịch nước Br2.

(6) bóc tách H2O tự etanol cần sử dụng điều chế etilen vào công nghiệp.

Số tuyên bố đúng là:

A.

Xem thêm: Chân Khớp Nào Có Hại Đối Với Con Người, Chân Khớp Nào Có Hại Với Con Người

3

B. 2

C. 1

D. 5


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án C

Xét từng phân phát biểu:

+) Axit fomic với anđehit fomic số đông tạo kết tủa Ag lúc phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3.  (1) sai

+) Đipeptit ko phản ứng cùng với Cu(OH)2  (2) sai

+) Amilozơ với amilopectin có thông số mắt xích không giống nhau nên chưa hẳn đồng phân  (3) sai

+) Điều chế anđehit axetic vào công nghiệp bằng phản ứng thoái hóa etilen.  (4) đúng.

+) Fructozo không làm mất màu dung dịch brom  (5) không nên

+) Etilen trong công nghiệp được điều chế từ dầu mỏ  (6) không đúng

Số vạc biểu đúng là 1.


Đúng 0

bình luận (0)

Cho các phát biểu sau:

(1) rất có thể phân biệt axit fomic cùng anđehit fomic bởi phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3.

(2) toàn bộ các peptit phần đông phản ứng cùng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu tím.

(3) Amilozơ và amilopectin là đồng phân của nhau.

(4) Điều chế anđehit axetic vào công nghiệp bởi phản ứng lão hóa etilen.

(5) Glucozơ cùng fructozơ đều làm mất màu hỗn hợp nước Br2.

(6) tách H2O từ etanol dùng điều chế etilen vào công nghiệp.

Sổ phát biểu đúng là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 5


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án C


Đúng 0

comment (0)

Cho các phát biểu sau:

(a) hoàn toàn có thể dùng nước brom để rõ ràng glucozơ và fructozơ

(b) Trong môi trường thiên nhiên axit, glucozơ cùng fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau

(c) hoàn toàn có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3

(d) vào dung dịch, glucozơ với fructozơ những hòa tan Cu(OH)2 ở ánh sáng thường mang đến dung dịch greed color lam

(e) vào dung dịch, fructozơ tồn tại đa số dạng mạch hở

(g) vào dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng a cùng b ).

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án : D

(a) có thể dùng nước brom để sáng tỏ glucozơ cùng fructozơ.

Đúng. Bởi vì Glucozo phản ứng mất màu còn Fructozo thì không

(b) Trong môi trường thiên nhiên axit, glucozơ với fructozơ hoàn toàn có thể chuyển hóa lẫn nhau

Sai. Trong môi trường xung quanh bazo 2 chất new chuyển hóa lẫn nhau

(c) có thể phân biệt glucozơ với fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 vào NH3

Sai. Cả 2 chất đầy đủ phản ứng tráng bạc

(d) vào dung dịch, glucozơ cùng fructozơ rất nhiều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường mang đến dung dịch greed color lam

Đúng. Cả 2 chất đều có tương đối nhiều nhóm OH kề nhau

(e) trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu dạng mạch hở

Sai. đa số tồn tại dạng mạch vòng

(g) vào dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng a cùng b )

Đúng.


Đúng 0

phản hồi (0)

Chọn một thuốc test sau nhằm phân biệt: glucozơ, saccarozơ, axit axetic, benzenA. Na. B. Cu(OH)2. C. AgNO3/NH3. D. Dung dịch Br2.


Lớp 12 hóa học
0
0
gởi Hủy

Cho những phát biểu sau:

(a) hoàn toàn có thể dùng nước brom để biệt lập glucozơ với fructozơ.

(b) Trong môi trường axit, glucozo cùng fructozơ rất có thể chuyển hóa lẫn nhau.

(c) có thể phân biệt glucozơ cùng fructozơ bởi phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

(d) trong dung dịch, glucozo cùng fructozo đều hòa tung Cu(OH)2 ở ánh sáng thường cho dung dịch greed color lam.

(e) vào dung dịch, fructozo tồn tại hầu hết ở dạng mạch hở.

(f) vào dung dịch, glucozo tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α cùng β).

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4


Lớp 12 hóa học
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Chọn B


Đúng 0

comment (0)

Cho các phát biểu sau:

(a) có thể dùng nước brom để tách biệt glucozo với fructozo.

(b) Trong môi trường thiên nhiên axit, glucozo cùng fructozo có thể chuyển hóa lẫn nhau.

(c) có thể phân biệt glucozo cùng fructozo bởi phản ứng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3

(d) trong dung dịch, glucozo và fructozo hầu hết hòa tan Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường mang lại dung dịch màu xanh lam.

(e) trong dung dịch, fructozo tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

Xem thêm: Tin Học Dành Cho Thcs Sách Tin Học Lớp 7 Quyển 2 Pdf, Download Sách Tin Học Dành Cho Thcs

(f) vào dung dịch, glucozo tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và β)

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn D


Đúng 0

comment (0)

Cho các phát biểu sau:

(a) rất có thể dùng nước brom để tách biệt glucozơ với fructozơ.

(b) Trong môi trường xung quanh axit, glucozơ và fructozơ rất có thể chuyển hoá lẫn nhau.

(c) có thể phân biệt glucozơ với fructozơ bằng phản ứng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3.

(d) trong dung dịch, glucozơ cùng fructozơ gần như hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch greed color lam.

(e) vào dung dịch, fructozơ tồn tại đa phần ở dạng mạch hở.

(g) vào dung dịch, glucozơ tồn tại đa phần ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α cùng β).

Số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án B

(a) hoàn toàn có thể dùng nước brom để rõ ràng glucozơ với fructozơ.

(d) trong dung dịch, glucozơ và fructozơ hầu hết hoà tan Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường mang đến dung dịch màu xanh lá cây lam.

(g) trong dung dịch, glucozơ tồn tại đa phần ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α với β).


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
ktktdl.edu.vn