Phát xít là gì

     

Phát xít là gì:

Là một kẻ phát xít, chúng tôi chỉ định ai đó hoặc một cái gì đó thuộc hoặc liên quan đến chủ nghĩa phát xít, hoặc một người ủng hộ chủ nghĩa phát xít.

Bạn đang xem: Phát xít là gì

Chủ nghĩa phát xít là một hệ thống chính trị thế kỷ XX được đặc trưng bởi tinh thần độc đoán, toàn trị, dân tộc, quân phiệt và chống cộng. Ông tự đề xuất như một cách thứ ba cho chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cộng sản đang lên.

Nó xuất hiện ở Ý vào những năm 1920 dưới bàn tay của Benito Mussolini, sau đó mở rộng ra khắp châu Âu và thế giới, thích nghi với từng thực tế và phác thảo bản sắc riêng của mỗi quốc gia. Một ví dụ là chủ nghĩa phát xít của Adolf Hitler ở Đức hoặc chủ nghĩa Falang của Francisco Franco ở Tây Ban Nha.

Các chế độ với đặc điểm phát xít, độc tài và đàn áp cũng tồn tại ở các quốc gia như Argentina, Chile hoặc Venezuela, trong thế kỷ 20.

Các chế độ phát xít được đặc trưng, ​​do đó, trái với tự do cá nhân, đối với tất cả các loại đối lập chính trị, với sự thao túng truyền thông và tập trung vào tay một nhà độc tài tất cả quyền lực của Nhà nước, đã gây ra, đôi khi, sử dụng từ phát xít theo nghĩa bóng để chỉ bất kỳ người hoặc thực thể nào rất độc đoán.

Phát xít, sau đó, có thể là một chính phủ có khuynh hướng độc đoán mạnh mẽ, một đảng chính trị hoạt động theo cách phi dân chủ, hoặc một người muốn áp đặt mình lên trên phần còn lại mà không cần suy ngẫm.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Rebound Là Gì ? 3 Dấu Hiệu Bạn Đang Là "Vật Thay Thế"

Từ đồng nghĩa của phát xít sẽ là độc tài, độc tài, chuyên chế hoặc toàn trị, trong số những người khác.

Trong tiếng Anh, chủ nghĩa phát xít có thể được dịch là phát xít . Ví dụ: Có phải nước Mỹ đang trở thành một quốc gia phát xít? Mùi (Có phải nước Mỹ đang trở thành một nhà nước phát xít?).


10 Đặc điểm của chủ nghĩa phát xít

*

10 đặc điểm của chủ nghĩa phát xít. Khái niệm và ý nghĩa 10 đặc điểm của chủ nghĩa phát xít: Chủ nghĩa phát xít là tên được đặt cho một hệ thống chính trị xã hội ...

Ý nghĩa của chủ nghĩa phát xít (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

Chủ nghĩa phát xít là gì. Khái niệm và ý nghĩa của chủ nghĩa phát xít: Khi chủ nghĩa phát xít được gọi là phong trào và hệ thống chính trị và xã hội toàn trị, ...

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Cum Là Gì ? Trong Quan Hệ Là Gì? Cum Tiếng Việt Có Nghĩa Là Gì

Ý nghĩa của chủ nghĩa phát xít (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

Chủ nghĩa phát xít là gì. Khái niệm và ý nghĩa của chủ nghĩa phát xít: Chủ nghĩa phát xít, còn được gọi là Chủ nghĩa xã hội quốc gia, được gọi là phong trào chính trị và xã hội ...