Prevent Đi Với Giới Từ Gì

     
Tôi Yêu Tiếng Anh Tháng Mười Một 19, 2020 Tháng Mười Một 19, 2020 Không có bình luận ở Hiểu ngay cấu trúc Prevent trong tiếng Anh
*

“Please prevent him. – hãy ngăn cản anh ta”. Cấu trúc với prevent là ngữ pháp được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, người học thường học bị nhầm lẫn giữa prevent và avoid. Trong bài viết hôm nay, Tôi Yêu Tiếng Anh sẽ chia sẻ tới bạn kiến thức về cấu trúc Prevent, cách phân biệt cấu trúc Prevent và Avoid.

Bạn đang xem: Prevent đi với giới từ gì


1. Tổng quan về Prevent

Trước tiên, chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu tổng quan về prevent nhé.

Prevent (/prɪˈvent/) là một ngoại động từ tiếng Anh, mang nghĩa là ngăn cản ai đó hay điều gì đó xảy ra.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ Prevent thường đi cùng với giới từ “from”.

*

Ví dụ:

The bad weather prevents us from going camping.

(Thời tiết xấu ngăn cản chúng tôi đi cắm trại.)

I think we have no way of preventing the bad from happening

(Tôi nghĩ chúng ta không có cách nào để ngăn chặn điều tồi tệ xảy ra.)

2. Khi nào sử dụng cấu trúc Prevent

Có 2 cách dùng cấu trúc prevent trong tiếng Anh, đó là:

Khi muốn ngăn cản ai có làm việc gì ;Khi muốn ngăn cản việc gì đó xảy ra.

Với mỗi cách dùng prevent, chúng ta có công thức prevent khác nhau.

Xem thêm: Idol Nghĩa Là Gì? Fan Là Gì ?

Công thức 1: S + prevent + O + from + V-ing

Ví dụ:

Mom prevented us from staying up too late.

(Mẹ ngăn cấm chúng tôi thức quá khuya.)

I prevented him from smoking, but I couldn’t.

(Tôi đã ngăn anh ta hút thuốc, nhưng tôi không thể.)

*

Công thức 2: S + prevent + O 

Ví dụ:

Label your notebook to prevent confusion.

( Ghi nhãn sổ ghi chép của bạn để tránh nhầm lẫn.)

Supervisors take the exam very strictly to prevent fraud.

(Giám thị coi thi rất nghiêm ngặt không để xảy ra gian lận.)

3. Phân biệt cấu trúc Prevent và Avoid

Cấu trúc Prevent diễn tả việc ngăn cản ai đó làm gì hay ngăn cản việc gì diễn ra.

Xem thêm: Suffering Là Gì - Nghĩa Của Từ Suffer

Cấu trúc Avoid mang nghĩa là tránh làm gì.

4. Bài tập cấu trúc Prevent

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc prevent. Hãy làm bài tập dưới đây để ôn luyện lại kiến thức nhé:

Bài tập: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

This campaign is designed to __________ drowning. You can’t __________ conflicts all the time. I want to __________ her from getting sick. We are working to __________ forest fires. She shut the door to __________ being overheard. 

Đáp án:

prevent  avoid prevent prevent avoid

Trên đây là tổng hợp kiến thức về cấu trúc Prevent và cách phân biệt với Avoid trong tiếng Anh. Hãy theo dõi Tôi Yêu Tiếng Anh để cập nhật những bài học ngữ pháp tiếng Anh mới nhất nhé. Chúc các bạn học tập tốt!