PREVENT LÀ GÌ

     

Prevent đi với Giới từ gì? chắc chắn là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng “Prevent” trong Tiếng Anh như thế nào, hãy cùng ktktdl.edu.vn tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Prevent là gì

*
*
*

Cấu trúc avoid doing something mang hàm ý là thực hiện các bước để giải quyết hoặc loại bỏ vấn đề. Diễn tả vấn đề đã tồn tại, bạn chỉ muốn tránh xa nó.

Cấu trúc prevent something/someone from doing something được dùng để diễn tả phải lường trước vấn đề và thực hiện các bước để ngăn chặn nó xảy ra.

Ví dụ:

You should go to bed early to prevent exhaustion the next morning.

Bạn nên đi ngủ sớm để không bị mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau.

Câu ví dụ trên đã sử dụng chính xác ngữ pháp cũng như về mặt ngữ nghĩa. Chúng ta không thể dùng “Avoid” ở trong tình huống ngữ cảnh này. Vì việc mệt mỏi vào buổi sáng ngày hôm sau chắc chắn sẽ không xảy ra nếu bạn đi ngủ sớm. Sự việc này chưa tồn tại thế nên chúng ta sử dụng “Prevent”.

They should go home to avoid the rain

Họ nên về nhà để tránh việc trời mưa.

Xem thêm: (Business Households) Là Gì? Các Đặc Điểm Của Hộ Kinh Doanh Tiếng Anh Là Gì

Ở trong ví dụ bên trên, chúng ta có thể thấy vụ bạo động đã được xảy ra, là 1 sự việc đã tồn tại. Chúng ta không thể nào ngăn cản vấn đề này nữa, thế nên bạn không thể sử dụng cấu trúc prevent. Nhưng bạn hoàn toàn vẫn có thể tránh nó bằng cách đi về nhà.

Trong một vài ngữ cảnh, chúng ta chỉ có thể dùng cấu trúc avoid khi muốn trình bày việc tránh làm điều gì đó, cho dùng đó có là hành động tránh xa hoặc chỉ đơn giản là từ chối tham gia. Các bạn không được sử dụng công thức prevent ở trong các trường hợp như thế.

Ví dụ:

Adam avoids dating Marie, currently they broke up.

Adam tránh hẹn hò Marie, hiện tại họ đã chia tay.

The teacher advised John to avoid playing football because he has to do homeworks.

Cô giáo đã khuyên John tránh chơi bóng bởi vì anh ấy phải làm bài tập về nhà.

Xem thêm: Toán Hình 8 Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang, Lý Thuyết Toán 8: Bài 4

Bài tập Prevent đi với Giới từ gì

Viết lại câu sử dụng động từ prevent

I don’t think we should go too far into the forest, it’s going to be dark soon.The students are prohibited from cheating in the exams, it’s the rule.The contract states that this information is confidential, so I can’t tell you anything about it.Marie couldn’t eat more candies because her father said no.My parcel got stuck at the border. It must have been the slow paperwork confirmation process. 

Đáp án tham khảo:

The darkness will prevent us from going too far into the forest.The rule prevents the students from cheating.The contract prevents me from telling you anything about this information.Marie’s father prevented her from eating more candies.The slow paperwork confirmation process must have prevented my parcel from being delivered.