Pronoun Là Gì

     
thuộc trung vai trung phong ngoại ngữ ktktdl.edu.vn English UK Vietnam mày mò về đại trường đoản cú trong quy trình học giờ đồng hồ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại tự là từ sửa chữa thay thế chodanh từ,tránh sự lặp lại danh từ.

Bạn đang xem: Pronoun là gì

2. Phân nhiều loại đại từ

*

Có 7 nhiều loại đại từ như sau:

2.1. Đại từ bỏ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi vật dụng nhấtngôi lắp thêm haingôi đồ vật ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi thiết bị nhấtngôi lắp thêm haingôi đồ vật ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they có thể làchủ ngữcủađộng từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, him, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữtrực tiếp củađộng từ.

I saw her at the tiệc ngọt last night.

– Me, him, her, us, them rất có thể làtân ngữgián tiếp củađộng từ.

Ann gave him a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t bởi vì it without them.

2.2. Đại từ biến động (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, somebody.Nhóm kết phù hợp với any: anything, anyone, anybody.Nhóm kết phù hợp với every: everything, everyone, everybody.Nhóm kết phù hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm hòa bình gồm những từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• một trong những trong những đại từ bỏ trên trên đây cũng có thể được cần sử dụng nhưtính tự (tính từbất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại từ mua (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại từ cài = tính từ tải +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại từ phản thân (reflexive pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là vẻ ngoài số nhiều.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủađộng từkhichủ ngữvàtân ngữlà cùng một người:

I cut myself.Tom & Ann blamed themselves for the accident.

– Được áp dụng như trường phù hợp trên sauđộng từ+ giới từ:

He spoke khổng lồ himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: ' Disclose Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh 'Disclose' Là Gì

– Được sử dụng như những đại từ dấn mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave her the medal.

Chúng thường nhấn mạnh chủ ngữ củacâuvà được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

Khi chúng nhấn mạnh cácdanh từkhác, bọn chúng được để ngay saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke to the President himself.

– Được sử dụng như cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that khổng lồ himself.

2.5. Đại từ quan hệ giới tính (relative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmchủ ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew him liked him.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủađộng từ:

The man whom I saw told me to come back today.The oto which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began lớn slip.Tuy nhiên, giới từ bỏ cũng hoàn toàn có thể chuyển xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began to slip.

– hình thức sở hữu (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays him.

Chú ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe khách sạn at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại từ hướng đẫn (demonstrative pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ hướng đẫn (demonstrative adjectives) this, that cùng số các của chúng là these, those được sử dụng trướcdanh từnhằm xác xác định trí củadanh từấy đối với người nói.Khi nhữngtính từnày được dùng độc lập, không códanh từtheo sau, nó đổi thay đại từ hướng đẫn (demonstrative pronouns).• quanh đó việc sửa chữa cho mộtdanh từ, đại từ chỉ định còn cho những người nghe có mang gần hơn giỏi xa hơn về thời hạn hoặc khoảng tầm cách.

Xem thêm: Màng Sinh Chất Có Vai Trò Của Màng Sinh Chất Vi Khuẩn Là, Chức Năng Của Màng Sinh Chất:

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmchủ ngữ:

Who keeps the keys?Whose oto broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủađộng từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hand bởi vì you use?What paper vì chưng you read?

Để tham khảocác khóa họcvà biết thêm chi tiết hãy liên hệ với bọn chúng tôi: