Province là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Province là gì

*
*
*

province
*

province /province/ danh từ tỉnh (tôn giáo) địa phận, khu vực (dưới quyền tổng giám mục) (sử học) (La-mã) lãnh thổ (người nước Y) bên dưới quyền cai trị của một thống đốc La-mã (the provinces) cả nước trừ thủ đô phạm vi, nghành (hoạt động...)it is out of my province: chiếc đó ngoài phạm vi của tôi ngành (học...)
khu vựcdistributive province: khu vực phân phốiphạm vidistributive province: phạm vi phân phốivùngclimatic province: vùng khí hậugroundwater province: vùng địa chất thủy vănpetroleum province: vùng dầu mỏrainfall province: vùng cùng cơ chế mưaLĩnh vực: hóa học & vật liệutinh (vi)geologic provincetỉnh địa chấtmenerogenetic provincetỉnh sinh khoángmetallogenetic provincetỉnh sinh kimmountain provincetỉnh miền núipetrographic provincelĩnh vực thạch họcpetroleum provincetỉnh có dầu mỏ <"prɔvins> o quần thể Vùng bao gồm những nét địa chất tương tự thí dụ về địa tầng với cấu trúc, và tại đó tất cả nhiều mỏ dầu sinh ra trong môi trường địa chất tương tự. o tỉnh o khu vực, phạm vi § distributive province : quần thể vực phân phối, phạm vi phân phối § geologic province : tỉnh địa chất § metallogenetic province : tỉnh sinh kim § minerogenetic province : tỉnh sinh khoáng § petrographic province : tỉnh thạch học
*Xem thêm: Fulfillment Là Gì ? Những Điều Bạn Nên Biết Về Dịch Vụ Này Những Điều Bạn Nên Biết Về Dịch Vụ Này

*

*

province

Từ điển Collocation

province noun

1 region

ADJ. northern, southern, etc. | central, coastal, frontier the central province of Ghor | English-speaking, French-speaking, etc. | autonomous 2 the provinces not the capital thành phố

VERB + PROVINCE tour The show is currently touring the provinces.

PREP. from the ~ She"s from the provinces & not familiar with Rome. | in the ~ There are a number of press agencies based in London and in the provinces.

Từ điển WordNet
Xem thêm: " Pop Culture Là Gì - Biểu Tượng Văn Hóa Đại Chúng Nào Phổ Biến Nhất

English Synonym and Antonym Dictionary

provincessyn.: area department district division domain empire field kingdom neighborhood part place principality quarter region sphere territory zone