QUÂN HÁN TẤN CÔNG HỢP PHỐ VÀO

     
Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 18 (có đáp án): Trưng Vương với cuộc kháng chiến chống quân xâm chiếm Hán !!
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 bài bác 19 (có đáp án): từ sau Trưng Vương đến trước Lý phái nam Đế giữa vắt kỉ I-VI !!
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 bài xích 26 (có đáp án): Cuộc tranh đấu giành quyền từ chủ của mình Khúc, chúng ta Dương !!

* khuyên bảo giải

Chọn đáp án: A. Tháng tư năm 42

Giải thích: Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố bên dưới sự lãnh đạo của Mã Viện cùng 2 vạn quân tinh nhuệ.


Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 bài xích 18 (có đáp án): Trưng Vương với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán !!


*