quân sư vương phi


Quân Sư Vương phi

王妃军师

Tác giả: Tùy Phong Thanh – 随风清

Tình trạng chủ yếu văn: trả (90 chương + pn)

Thể loại: ngôn tình, cổ trang

Tranlastor: QT ca ca

Editor: tất yếu là tớ – LệNguyệt – 泪月

Tình trạng edit: Hoàn

Nguồn: tangthuvien

Bản edit này chỉ vì như thế đáp ứng cá thể, trọn vẹn ko mang tính chất hóa học thương nghiệp. Editor là tớ – một kẻ giờ Trung chỉ biết xấp xỉ chục kể từ cho nên việc lưu giữ ko được vẹn toàn bạn dạng truyện là vấn đề ko tránh khỏi. Nếu đem gì khác lạ với bạn dạng giờ trung hòng những vị rộng lớn lượng bỏ lỡ mang đến.

Mong những vị bạn hữu ko đem bạn dạng edit này cút điểm không giống, những vị rất có thể dẫn đàng liên kết cho tới điểm này.

Bạn đang xem: quân sư vương phi

Mục lục

¤ Văn án ¤

Quyển 1: Chiến Trường Thiên

 Đệ nhất chương

 Đệ nhị chương        Đệ tam chương

 Đệ tứ chương

Đệ ngũ chương          Đệ lục chương

Đệ thất chương

Đệ chén bát chương         Đệ cửu chương

 Đệ thập chương

 Đệ thập nhất chương      Đệ thập nhị chương

 Đệ thập tam chương

 Đệ thập tứ chương       Đệ thập ngũ chương

 Đệ thập lục chương

 Đệ thập thất chương      Đệ thập chén bát chương

 Đệ thập cửu chương

Đệ nhị thập chương      Đệ nhị thập nhất chương

 Đệ nhị thập nhị chương

 Đệ nhị thập tam chương         Đệ nhị thập tứ  chương

Đệ nhị thập ngũ chương: Thượng    Hạ

 Đệ nhị thập lục chương          Đệ nhị thập thất chương

 Đệ nhị thập chén bát chương

Đệ nhị thập cửu chương         Đệ tam thập chương

 Đệ tam thập nhất chương

 Đệ tam thập nhị chương       Đệ tam thập tam chương

 Đệ tam thập tứ chương  :   Thượng    Hạ

 Đệ tam thập ngũ chương       Đệ tam thập lục chương

 Đệ tam thập thất chương

 Đệ tam thập chén bát chương       Đệ tam thập cửu chương

Đệ tứ thập chương

Đệ tứ thập nhất chương      Đệ tứ thập nhị chương

Đệ tứ thập tam chương

Đệ tứ thập tứ chương         Đệ tứ thập ngũ chương

Đệ tứ thập lục chương: Thượng   Hạ

Đệ tứ thập thất chương        Đệ tứ thập chén bát chương

Đệ tứ thập cửu chương

Đệ ngũ thập chương         Đệ ngũ thập nhất chương

Đệ ngũ thập nhị chương

Hoàn quyển 1

*  * *

 Quyển 2: Kinh Đô Thiên

Đệ ngũ thập tam chương

Đệ ngũ thập tứ chương      Đệ ngũ thập ngũ chương

Đệ ngũ thập lục chương

Đệ ngũ thập thất chương       Đệ ngũ thập chén bát chương

đệ ngũ thập cửu chương


đệ lục thập chương     đệ lục thập nhất chương


đệ lục thập nhị chương


đệ lục thập tam chương     đệ lục thập tứ chương

đệ lục thập ngũ chương

đệ lục thập lục chương     đệ lục thập thất chương

đệ lục thập chén bát chương

đệ lục thập cửu chương     đệ thất thập chương

đệ thất thập nhất chương

đệ thất thập nhị chương      đệ thất thập tam chương

đệ thất thập tứ  chương

Hoàn quyển 2

* * *

 Quyển 3: Giang Hồ Thiên

đệ thất thập ngũ chương

đệ thất thập lục chương      đệ thất thập thất chương

đệ thất thập chén bát chương

đệ thất thập cửu chương      đệ chén bát thập chương

đệ chén bát thập nhất chương

đệ chén bát thập nhị chương   đệ chén bát thập tam chương  Thượng   Hạ

đệ chén bát thập tứ chương   Thượng   Hạ

đệ chén bát thập ngũ chương   đệ chén bát thập lục chương

đệ chén bát thập thất chương

đệ chén bát thập chén bát chương   đệ chén bát thập cửu chương

đệ cửu thập chương

Hoàn quyển 3

* * *

•°o.O  Hoàn Chính Văn O.o°•

Phiên Ngoại

Kinh Diễm Giang Nam Du [ 一 ]

Đệ nhất chương: Bức thơm 1

Đệ nhị chương: Bức thơm 2

Đệ tam chương: Bức thơm 3

Đệ tứ chương: Bức thơm 4

Xem thêm: truong tuong tu

Đệ ngũ chương: Bức thơm 5

Đệ lục chương: Bức thơm 6

Đệ thất chương: Bức thơm 7

Đệ chén bát chương: Bức thơm 8

Đệ cửu chương: Bức thơm 9

* * *

•°o.O  Hoàn Phiên Ngoại Kinh Diễm Giang Nam Du [ 一 ] O.o°•

Kinh Diễm Giang Nam Du [ 二 ]

Đệ nhất chương: Hái hoa đạo 1

Đệ nhị chương: Hái hoa đạo 2

Đệ tam chương: Hái hoa đạo 3

Đệ tứ chương: Hái hoa đạo 4

Đệ ngũ chương: Hái hoa đạo 5

Đệ lục chương: Hái hoa đạo 6

Đệ thất chương: Hái hoa đạo 7

Đệ chén bát chương: Hái hoa đạo 8

Đệ cửu chương: Hái hoa đạo 9

Đệ thập chương: Hái hoa đạo 10

Đệ thập nhất chương: Hái hoa đạo 11

Đệ thập nhị chương: Hái hoa đạo 12

Đệ thập tam chương: Hái hoa đạo 13

Đệ thập tứ chương: Hái hoa đạo 14

 Đệ thập ngũ chương: Hái hoa đạo 15

Đệ thập lục chương: Hái hoa đạo 16

Đệ thập thất chương: Hái hoa đạo 17

Đệ thập chén bát chương: Hái hoa đạo 18

* * *

•°o.O  Hoàn Phiên Ngoại Kinh Diễm Giang Nam Du [ 二] O.o°•

*Thở phào*

Haiz~ Cuối và một đoạn đường lâu năm vẫn kết đôn đốc, “Quân Sư Vương Phi” đang đi đến kết quả cuối cùng. Không phụ lòng mong muốn của quý khách, Cẩn ca và Quân tỷ vẫn mang trong mình một kết viên vô cùng ư là HAPPY ENDING!! *Tung bông* *Tung bông*

Xem thêm: hệ thống ép tôi làm kiều thê

Tuy rằng phía trên ko nên là cỗ trả đâu tiên, tuy nhiên lại là cỗ tớ edit trước tiên, thiệt sự còn vô cùng non nớt, hòng quý khách bỏ lỡ mang đến.

Thời gian ngoan qua chuyện quý khách vẫn chỉ giáo nhiều, xim cảm tạ. *Cúi đầu*

> Mọi vướng mắc hay như là muốn ném đá thỉnh nhập đây tuy nhiên ném, cám ơn.