Quy Hoạch Phân Khu Là Gì

     

Quy hoạch phân khu là gì? Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung.

Bạn đang xem: Quy hoạch phân khu là gì

Quy hoạch phân khu tiếng anh là Zoning Planning


Nội dung quy hoạch phân khu đầy đủ, chi tiết

Cập nhật thông tin quy hoạch hình thức phân khu giúp người dân nắm bắt chỉ tiêu sử dụng quy hoạch đô thị. Từ đó điều chỉnh hoạt động sản xuất, sinh sống phù hợp cùng nhu cầu phát triển hạ tầng địa phương. Theo quy định của Pháp luật, nội dung quy hoạch phân khu bao gồm: 

Kế hoạch phân bổ khu vực xây dựng khu chức năng đặc thù như: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng.Thiết kế không gian kiến trúc đồng nhất phù hợp cùng chức năng đặc thù. Trên cơ sở tổ chức không gian, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.Áp dụng chính sách quy hoạch phân khu hợp lý thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Kế hoạch trở thành chính sách được Nhà nước chú trọng nhằm cải thiện hạ tầng địa phương, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
*
Bản đồ quy hoạch phân khu huyện Hóc Môn

Việc xác định mục tiêu quy hoạch phát triển đô thị bao gồm các yếu tố liên quan đến đất đai, dân số, chỉ tiêu cơ bản về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mô hình phát triển và cấu trúc phát triển không gian trong và ngoài đô thị, tính cả không gian ngầm. Định hướng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, đánh giá chiến lược. 

Các danh mục nằm trong chính sách quy hoạch loại phân khu bao gồm: đất đai, mạng lưới công trình kỹ thuật, hệ thống hạ tầng cơ sở. Nội dung kế hoạch quy hoạch có ảnh hưởng đến không gian kiến trúc tổng thể đô thị. Nếu những hạng mục quy hoạch không được phân chia hợp lý rất dễ dẫn đến tình trạng lệch hướng hạ tầng kỹ thuật.

Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu

Nhiệm vụ cơ bản khi tiến hành hoạt động quy hoạch theo hình thức phân khu bao gồm:

Xác định mục tiêu, ranh giới, quy mô, địa phận xác lập bản quy hoạch.Tiến hành phân tích, đánh giá tình hình và điều kiện tự nhiên trên địa phương. Chú trọng vào các vấn đề cơ bản trong đồ án quy hoạch phân khu.Xem xét kỹ lưỡng chỉ tiêu sử dụng đất dựa trên “Mục đích sử dụng, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật” của địa phương trong giai đoạn quy hoạch.Giám sát, kiểm soát tổng thể cảnh quan kiến trúc, cảnh quan khu vực trong bản kế hoạch phân khu. Lưu ý một số điều kiện như khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan bên cạnh các tuyến đường lớn, khu trung tâm thương mại, khu không gian mở, công trình điểm nhấn hoặc các ô phố.Ưu tiên cân nhắc nguồn lực thực hiện đảm bảo phù hợp với nguồn lực của địa phương.Giám sát, đánh giá môi trường chiến lược theo quy định Pháp luật.

*

Ngoài ra, một trong các điều khoản quy hoạch phân khu được thực hiện bằng việc thu thập ý kiến cộng đồng. Thông qua hình thức bỏ phiếu công khai, chính quyền địa phương giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đồ án quy hoạch phân khu – Xây dựng khu chức năng đặc thù

Sau khi tìm hiểu nhiệm vụ quy hoạch phân khu là gì? Địa phương tiến hành triển khai kế hoạch quy hoạch đã được phê duyệt từ cơ quan có chức năng từ Nhà nước.

Nội dung đồ án

Nghiên cứu đầy đủ chỉ tiêu phục vụ kế hoạch quy hoạch gồm: dân số, quỹ đất đã sử dụng, quỹ đất chưa sử dụng, cơ sở vật chất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.Tuân thủ nguyên tắc phân khu đúng chức năng. Đảm bảo hoàn thiện các yếu tố: kiến trúc không gian, đầu nối hạ tầng tương ứng cùng kế hoạch quy hoạch đã thông qua thẩm duyệt.Nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt của người dân bằng cách cung cấp hệ thống hạ tầng xã hội phù hợp.Chú trọng hệ thống kỹ thuật trên các tuyến đường lớn, tuyến đường huyết mạch của địa phương.

Xem thêm: Kể Tên Các Môi Trường Sống Của Cây Sống Ở Những Môi Trường Nào

Lưu ý, tham khảo quy định trong Khoản 1 Điều 13 Nghị định 44/2015/NĐ-CP để tiến hành hoạt động đánh giá môi trường chiến lược. Đối với các dự án cần ưu tiên đầu tư, chủ đầu tư nên chủ động gửi đơn yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền Nhà nước xin xét duyệt. 

Bản vẽ đồ án quy hoạch phân khu
*

Bản vẽ đồ án quy hoạch phân khu được thể hiện theo tỉ lệ 1/5000 hoặc 1/2000

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị. Đây là quá trình làm cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500. Quy hoạch 1/2000 gồm: bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ thể hiện tổng mặt bằng sử dụng đất, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện, quy hoạch giao thông.

Thời hạn quy định quy hoạch phân khu

Thời gian xử lý vấn đề quy hoạch phân khu do chính quyền địa phương xác định căn cứ vào yêu cầu quản lý, phát triển đô thị của địa phương.

Đồ án quy hoạch là cơ sở để xác định dự án đầu tư

Trên thực tế, đồ án quy hoạch chung chủ yếu đề cập đến các yếu tố định hướng khu vực. Thường xuyên chịu tác động bởi sự thay đổi khách quan hoặc chủ quan. Khả năng dự báo còn hạn chế dẫn đến tiến trình đổi mới chậm trễ, tầm nhìn hạn hẹp. Điều này có thể ảnh hưởng đến đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch theo hình thức chi tiết. 

Đồ án quy hoạch phân khu được tiến hành nhằm đáp ứng mục đích kinh tế. Cụ thể là việc tìm kiếm lợi nhuận thông qua hình thức bất động sản. Do vậy, chủ đầu tư có xu hướng tự động thay đổi bản chất quy hoạch hoặc thay đổi chức năng dự án. Từ những tác động xấu có thể phá vỡ kiến trúc cảnh quan tổng thể được Nhà nước phê duyệt từ trước.

Quy hoạch phân khu được chia thành các loại đồ án: quy hoạch thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch thành phố thuộc tỉnh, thị xã và quy hoạch thị trấn. Khi nói đồ án trở thành cơ sở để các nhà đầu tư lựa chọn khu vực phát triển kinh tế.

Xem thêm: Đoạn Intro Là Gì ? Intro Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Trong Sản Xuất Video?

Địa phương cần xác định mục tiêu, động lực, quy mô dân số. Nghiên cứu chỉ số về hạ tầng, đất đai, tổ chức không gian quản lý đô thị, đánh giá môi trường chiến lược, kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. 

Thông qua bài viết trên có thể thấy đồ án chính là động lực phát triển đô thị. Tóm gọn trong những yếu tố: cơ cấu, đất đai, mật độ dân số, chỉ số lao động, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa… Hy vọng bạn đọc đã nắm bắt những thông tin cần thiết phục vụ công việc và cuộc sống.