quỷ sự vô tận

 • Reads 449,217
 • Votes 37,111
 • Parts 52

Complete, First published Oct 29, 2019

Bạn đang xem: quỷ sự vô tận

Table of contents

 • Chương 1: Búp bê Matryoska (1)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 2: Búp bê Matryoska (2)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 3: Búp bê Matryoska (3)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 4: Búp bê Matryoska (4)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 5: Búp bê Matryoska (5)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 6: Búp bê Matryoska (6)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 7: Búp bê Matryoska (7)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 8: Liệt Phùng Nữ (1)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 9: Liệt Phùng Nữ (2)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 10: Liệt Phùng Nữ (3)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 11: Liệt Phùng Nữ (4)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 12: Phùng Liệt Nữ (5)

  Sat, May 30, 2020

 • Phụ lục: Chuyến xe pháo buýt số 375

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 13: Phùng Liệt Nữ (6)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 14: Liệt Phùng Nữ (7)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 15: Liệt Phùng Nữ (8)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 16: Liệt Phùng Nữ (9)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 17: Tiểu khóc nương (1)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 18: Tiểu khóc nương (2)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 19: Tiểu khóc nương (3)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 20: Tiểu khóc nương (4)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 21: Tiểu khóc nương (5)

  Sat, May 30, 2020

  Xem thêm: cả thế giới biết em yêu anh truyện

 • Chương 22: Tiểu khóc nương (6)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 23: Tiểu khóc nương (7)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 24: Tiểu khóc nương (8)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 25: Hoa thược dược black color (1)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 26: Hoa thược dược black color (2)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 27: Hoa thược dược black color (3)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 28: Hoa thược dược black color (4)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 29: Hoa thược dược black color (5)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 30: Chơi với tôi (1)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 31: Chơi với tôi (2)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 32: Chơi với tôi (3)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 33: Chơi với tôi (4)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 34: Chơi với tôi (5)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 35: Chơi với tôi (6)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 36: Chơi với tôi (7)

  Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Phiên ngoại: Chôn cộng đồng một mộ

  Xem thêm: tha thứ cho anh được không

  Sat, May 30, 2020

 • Thu, Apr 21, 2022

Tác giả: Mộc Hề Nương
  
  Tình trạng: 47 chương + 3 phiên nước ngoài 
  
  Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần tai ác, huyền nghi hoặc trinh bạch thám, văn minh, mái ấm thụ, cường cường, 1x1, HE
  
  Văn án:
  
  [1]
  
  Dương Nguyên Nhất là nhân viên cấp dưới của văn chống thám tử "Monster".
  
  thoắt một ngày cậu trị hiện nay sếp là vong phu tiếp tục tự động sát kể từ lâu của cậu.
  
  [2]
  
  Gần phía trên "Monster" đạt thêm một member mới mẻ, thường ngày đều ôm bài bác vị của vong phu thắp hương thơm bái lễ bái.
  
  Mà di hình ảnh bên trên bài bác vị kiểu như hắn hệt dung mạo của ông sếp kinh xịn.

#1541x1