RADICAL LÀ GÌ

     
radical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radical.

Bạn đang xem: Radical là gì


Từ điển Anh Việt

radical

/"rædikəl/

* tính từ

gốc, căn bản

radical change: sự thay đổi căn bản

(chính trị) cấp tiến

the Radical Party

đảng Cấp tiến

(toán học) căn

radical function: hàm căn

radical sign: dấu căn

(thực vật học) (thuộc) rễ; mọc ở rễ

(ngôn ngữ học) gốc, (thuộc) gốc từ

* danh từ

(triết học) nguồn gốc căn bản; nguyên lý cơ bản

(toán học) căn thức, dấu căn ((cũng) radical sign)

radical of an algebra: căn của một đại số

(hoá học) gốc

(chính trị) người cấp tiến, đảng viên đảng Cấp tiến

(ngôn ngữ học) thán từ

radical

căn, dấu căn; (hình học) đẳng phương

r. of an algebra (đại số) rađican của một đại số

am ideal (đại số) rađican của một iđêan

lower r.(đại số) rađian dưới

upper r. (đại số) rađian trên


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

radical

* kỹ thuật

dấu căn

gốc

nguyên tố

y học:

căn (toán)

gốc (lý)

tận gốc, triệt căn

toán & tin:

căn số

đẳng phương


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Những Đại Diện Thuộc Ngành Giun Tròn ? Những Đại Diện Của Ngành Giun Đối


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Các Nguyên Nhân Chính Sinh Ra Động Đất Và Núi Lửa Phun Ko, Nguyên Nhân Hình Thành Núi Lửa Và Động Đất


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*