Recommend là gì

     

Recommend là gì? nhiều bạn có vướng mắc vậy vày recommend được sử dụng khá phổ cập trong cả bài xích tập và giao tiếp hằng ngày. đọc được điều đó, ktktdl.edu.vn sẽ tổng hợp kết cấu và bí quyết dùng của recommend trong giờ Anh để chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Recommend là gì


1. Recommend là gì?

Recommendtrong tiếng Anh sở hữu nghĩa làgiới thiệu, tiến cử tuyệt khuyến nghị.

Đây là đụng từ,dạngdanh từcủa recommend là recommendation(nghĩa là lời giới thiệu, sự tiến cử tốt lời khuyến nghị)

Một số từ không giống có ý nghĩa tương tự với recommend như: suggest, advise, introduce…


*
*
*
*
*
Bài tập cấu tạo recommend

Bài tập 1

Điền tự vào vị trí trống say mê hợp

He _____ me to lớn work hard.He ______ that I should study hard.He ________ your travels company khổng lồ me.My father ______ me to lớn take my time.A friend of mine ______ I shop at B&H Camera in NYC.Jack’s wife _______ drinking tea.The lawyer ______ his client not lớn discuss with anyone.Mom always ______ washing your hands before eating.Could I please make a ______ ?May I ______ a herb with this dish?

Bài tập 2

Điền từ thích hợp vào địa điểm trống

The lawyer … his client not khổng lồ discuss the case with others.Mike … that we leave early lớn avoid being struck by traffic.Could I give you a piece of …?My friend loves lớn … me in fashion.I … that you should go lớn the hospital.May I … a red wine with this dish?Laura … eating out last night.The teacher … changing the concept in my essay.The Committee gave their … after reading the complaint.Could I please make a …?

Bài tập 3

Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. Recommended / My father / work hard / to / me.

=> ………………………………………………………………………………………..

2. Kaylee / her boyfriend / to lớn / will recommend / her parents tomorrow.

=> ………………………………………………………………………………………..

3. Working online / Our director / us / during the epidemic / recommended.

Xem thêm: Ngôn Ngữ LậP TrìNh Không CầN Chương TrìNh DịCh Là : C

=> ………………………………………………………………………………………..

4. Recommend / watch / not / this movie / Our friends

=> ………………………………………………………………………………………..

5. A charity fund / They / for Central Vietnam / raising / recommend.

=> ………………………………………………………………………………………..

Đáp án

Đáp án bài xích tập 1AdvisedSuggestedIntroducedAdvisedRecommendedSuggestedAdvisedSuggestsSuggestionSuggestĐáp án bài tập 2advisedsuggestedadviseadviserecommendsuggestsuggestedrecommendedrecommendationssuggestionĐáp án bài bác tập 3My father recommended me khổng lồ work hard.Kaylee will recommend her boyfriend to her parents tomorrow.Our director recommended us working online during the epidemic.Our friends recommend not watch this movie.They recommend raising a charity fund for central Vietnam.

Xem thêm: Integration Là Gì - Nghĩa Của Từ Integration

Trong nội dung bài viết ktktdl.edu.vn đã giới thiệu với các bạn kiến thức rất đầy đủ và chi tiết về động từ Recommend trong giờ Anh. Hi vọng những loài kiến thức có lợi của nội dung bài viết sẽ hữu ích cho bạn trong quy trình học tiếng Anh với làm bài bác tập.