RECTUM LÀ GÌ

     
Dưới đó là những mẫu câu gồm chứa tự "rectum", trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - ktktdl.edu.vnệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo rất nhiều mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú rectum, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ rectum trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - ktktdl.edu.vnệt

1. I think I can spell " Cajun Rectum. "

nghĩ mình rất có thể đánh vần được...

Bạn đang xem: Rectum là gì

2. Through the patient’s rectum, the doctor can feel any abnormal area in the prostate gland, since this gland is located toward the front of the rectum.

chiếu qua trực tràng của bệnh nhân, bác sĩ có thể biết bất cứ vùng không bình thường nào trên tuyến đường tiền liệt, vị tuyến này nằm ở phía trước trực tràng.

3. Occasionally constipation results from a specific problem within the colon or rectum itself .

Đôi lúc 1 vấn đề đặc thù nào đó trong kết tràng hoặc bạn dạng thân trực tràng cũng tạo nên bệnh nhân bị táo bón .

4. But, to keep from damaging the eye sockets, they"ve gotta go in through the rectum.

Nhưng, để khỏi làm hư hốc mắt, họ cần phẩu thuật tự trực tràng đi lên.

5. It is located in the pelktktdl.edu.vns, under the urinary bladder and in front of the rectum.

Nó phía trong khung chậu, dưới bàng quang và trước trực tràng.

6. The doctor performs this test by inserting a lubricated & gloved finger gently into the rectum .

Xem thêm: Homie Là Gì? Homies Là Gì Tại Sao Giới Trẻ Thường Gọi Nhau Là Homie

Để thực hiện thủ thuật này , bác sĩ đưa ngón tay đang được bôi trơn và sẽ mang găng tay tay thanh thanh vào trực tràng .

7. It typically begins working in minutes when given by rectum and within twelve hours when given by mouth.

thuốc thường bắt đầu hoạt động trong vài phút lúc được vào trực tràng và trong tầm mười nhì giờ nếu cần sử dụng qua đường miệng.

8. The barium helps the radiologist highlight the exact shape of the bowel & rectum , which may show up problems

nhân tố bari giúp cho bác sĩ X-quang ghi lại được hình dạng đúng mực của ruột và trực tràng , những nơi có thể có vấn đề .

9. Busted my ass, but ended up comptroller of a billion dollar pipeline in the rectum of the Third World.

làm hộc bơ, rồi trở thành trưởng phòng ban tài bao gồm của hệ thống ống dẫn trị giá thành tỷ đô ở các nước thuộc trái đất thứ 3.

10. We insert a lighted scope through the rectum, move the intestine till we find the ganglioma, then push it to lớn the surface.

chúng ta luồn ống nội soi vào trực tràng cho tới ruột cho tới khi tra cứu thấy u hạch rồi đẩy nó lên bề mặt.

11. In the first stage of syphilis , red , firm , và sometimes wet sores that don"t hurt appear on the vagina , rectum , penis , or mouth .

Xem thêm: Từ Và Chữ Là Gì - Hiểu Đúng Về Chữ, Từ Và Ngữ

Trong quá trình giang mai thứ nhất , gồm có chỗ loét đỏ , cứng , và đôi khi lúc nào cũng ẩm ướt không tạo đau lộ diện trên cơ quan sinh dục nữ , trực tràng , dương vật , xuất xắc miệng .