Required Là Gì

     
Hôm nay bọn họ sẽ học những kỹ năng và kiến thức cơ bản về từ REQUIRE, một từ tương đối thông dụng trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Required là gì


*

1, Định nghĩa Require

Require nghĩa là yêu mong một điều nào đấy hoặc yêu ước ai làm một câu hỏi gì đó.

2, cấu trúc Require

Có bốn cấu trúc require cơ phiên bản mà tín đồ học bắt buộc nắm rõ:

Require + danh từ

Require + tân ngữ trực tiếp + lớn V-inf

Require that + mệnh đề


Require + V-ing

3, cách dùng Require

Để làm rõ hơn về cách áp dụng các cấu tạo trên vào câu giờ Anh của bạn, tiếp sau đây chúng bản thân sẽ giới thiệu cách dùng require theo bốn cấu trúc nêu trên:

Require + danh từ

Khi sau require là một danh trường đoản cú thì kết cấu này có nghĩa là yêu ước một trang bị gì đó.

Require + tân ngữ thẳng + to V-inf

Cấu trúc require này có nghĩa là yêu cầu ai làm cho một sản phẩm công nghệ gì đó.


Require that + mệnh đề

Cấu trúc require này có nghĩa tương tự kết cấu trên, chỉ việc yêu cầu ai làm cho một thứ gì đó.

Require + V-ing

Khi sau require là 1 trong V-ing thì câu sẽ sở hữu nghĩa bị động, nghĩa là nhà từ yêu cầu được làm một việc nào đó cho công ty từ.

4, Ví dụ về phong thái dùng Require

Đây là một vài ví dụ về cách dùng require theo các cấu tạo đã giới thiện làm việc trên. Sau bài học này chúng ta hãy thử đặt câu cùng với require để thân quen với cách dùng.

Require + danh từ

Ví dụ:


Children under 18 require an accompanying parent or guardian to see this film because it deals with violence.Trẻ em bên dưới 18 tuổi nên có cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ đi cùng mới được xem như phim này bởi phim đề cập mang đến bạo lực.If you require assistance with your luggages, I will be glad to lớn get someone to help you.Nếu bạn phải sự hỗ trợ với hành lý của mình, tôi sẽ tương đối vui khi nhờ ai tín đồ nào đó giúp bạn.

Require + tân ngữ trực tiếp + khổng lồ V-inf

Ví dụ:

Health & safety regulations against COVID-19 require all staff khổng lồ wear protective clothing.Các hình thức về sức mạnh và an ninh chống lại COVID-19 yêu thương cầu toàn bộ nhân viên phải mặc áo quần bảo hộ.The United Nations now requires member nations khổng lồ submit crime statistics on a regular basis; otherwise, they will be given penalty.

Xem thêm: LợI NhuậN GộP ( Gross Profit Là Gì ? Và Cách Tính Chính Xác Nhất

Liên hợp quốc hiện nay yêu ước các non sông thành viên gửi số liệu những thống kê tội phạm một biện pháp thường xuyên; giả dụ không, họ sẽ ảnh hưởng phạt.

Require that + mệnh đề

Ví dụ:

The contract requires that we notify our sponsors of all changes in project specification.Hợp đồng yêu thương cầu shop chúng tôi thông báo cho các nhà tài trợ của bản thân về tất cả các thay đổi trong cụ thể của dự án.The rules require that you bring only one guest lớn the dinner.Các phép tắc yêu cầu các bạn chỉ được chuyển một khách cho dự bữa tối.

Require + V-ing

Ví dụ:

Cactuses vì not require watering as much as other plants because of some of their special featuresXương long không đòi hỏi việc tưới nước các như những loài cây khác nhờ một số trong những đặc điểm quan trọng đặc biệt của nó.According lớn the chefs, chickpeas require soaking for a long time before cooking.Theo như các đầu bếp, đậu gà đòi hỏi phải được ngâm lâu trước lúc nấu.

5, nhiều từ cùng với Require

Bên cạnh các cấu tạo kể bên trên thì bọn chúng mình sẽ reviews một các từ với require được sử dụng khá nhiều trong giờ Anh.

Be required of + danh từ

Require nghĩa là yêu cầu mọi công việc, vai trò cho 1 vị trí, dịch vụ nào đó khi làm việc dạng bị động và sau nó là of và một danh từ.

Ví dụ:

What exactly is required of an accountant?Vị trí kế toán tài chính viên đúng chuẩn đòi hỏi đông đảo (kỹ năng, nhiệm vụ) gì?Speed is required of firefighters.Tốc độ là 1 trong những yêu cầu so với lính cứu vớt hỏa.

Xem thêm: Soạn Lịch Sử 8 Bài 25 : Kháng Chiến Lan Rộng Ra Toàn Quốc (1873

Chúc chúng ta có một buổi học tiếng Anh thiệt hiệu quả.