Resolve là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Resolve là gì

*
*
*

resolve
*

resolve /ri"zɔlv/ danh từ quyết tâm, ý kiên quyếtto take a great resolve to shrink from no difficulty: kiên quyết không lùi cách trước một trở ngại nào động từ kiên quyết (làm gì)to be resolved: kiên quyết quyết định giải quyết và xử lý (khó khăn, vấn đề, côn trùng nghi ngờ...) (hoá học) phân giải, phân tích, gửi (sang một tinh thần khác)water may be resolved into oxygen và hydrogen: nước hoàn toàn có thể phân tích thành ôxy với hyđro tiêu độc, tiêu tan (âm nhạc) chuyển sang thuận tai (toán học) giải (bài toán...)
giảigiải quyếthòa tannghị quyếtphân giảitách raLĩnh vực: toán và tingiải, phân giảihòa tung o hòa tan, phân giải, giải
*

*Xem thêm: Low Key Là Gì? Thế Nào Là Tình Yêu & Lối Sống Lowkey Là Gì ?

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

resolve

Từ điển Collocation

resolve verb

ADV. completely, fully The matter is not yet fully resolved. | successfully | adequately, satisfactorily | amicably, peacefully We hope that the dispute can be resolved peacefully. | easily, readily | quickly, rapidly, speedily | immediately | eventually, finally, ultimately

VERB + RESOLVE attempt to, take steps to, try khổng lồ | be unable to, fail lớn The two countries have failed to lớn resolve their differences on this. | help (to) | be difficult to lớn

PREP. by/through The crisis was finally resolved through high-level negotiations.

PHRASES an attempt/effort to resolve sth They met in a last-ditch attempt to lớn resolve their differences. | a means/method/way of resolving sth

Từ điển WordNet


n.

v.

make clearly visible

can this image be resolved?
Xem thêm: Giải Bài 43 Trang 83 Sgk Toán 9 Tập 2, 43 Trang 83 Sgk Toán Lớp 9 Tập 2

Microsoft Computer Dictionary

vb. 1. Lớn match one piece of information khổng lồ another in a database or lookup table. 2. Lớn find a setting in which no hardware conflicts occur. 3. Lớn convert a logical address to lớn a physical address or vice versa. 4. Khổng lồ convert an Internet domain name name khổng lồ its corresponding IP address. See also DNS, IP address.

English Synonym & Antonym Dictionary

resolves|resolved|resolvingsyn.: decide determine settleant.: blend

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu