Scraper là gì

     
scraper tức là gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong giờ Anh. Phương pháp phát âm scraper giọng bạn dạng ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper.

Bạn đang xem: Scraper là gì


Từ điển Anh Việt

scraper

/"skreipə/

* danh từ

người nạo, bạn cạo

người kéo viôlông cò cử

cái nạo, đồ dụng dùng để cạo

shoe scraper: mẫu gạt bùn đế giầy (đặt ở cửa ra vào)


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

scraper

* tởm tế

cái cào

cái nạo

dạo nạo

máy cán đất

* kỹ thuật

cái cào

cái cạo

cái cọ

dao cạo

dụng cụ nạo

dụng cụ nạo vét

lưỡi cào

lưỡi nạo

máy cào

máy cạp (đất)

máy cạp đất

máy nạo

máy san đất

máy ủi đất

mũi nạo

phương tiện nạo vét

vật chuyển xuống

vòng dầu

xe cào đất

xe cạp (đất)

xe cạp đất

xây dựng:

bộ phận cào

cái nạo

dao gọt

máy cặp đất

xe cào (đất)

hóa học & vật liệu:

dao nạo (làm sạch ống dẫn)

cơ khí và công trình:

đồ gá cạo rà

máy cạo rà

mũi cạo

thợ cạo rà


Từ điển Anh Anh - Wordnet

scraper

any of various hand tools for scraping


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Lập Bằng So Sánh Adn Và Arn Và Protein Giống Nhau Khác Nhau Ở Điểm Nào


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tìm kiếm cùng để tránh khỏi.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kỹ Thuật Đánh Cầu Thấp Tay Cơ Bản, ĐáNh CầU ThấP Tay Bên TráI


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn các bạn sẽ không bắt gặp từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*