sinh tiếu thủ hộ thần

Truyện kể về năm 2xxx, sở hữu một cao bồi thương hiệu là Tề Nhạc bởi "bị đá" tuy nhiên tấn công người sát bị tiêu diệt. Vì kinh hãi tội nên chạy lên Tây Tạng. Ai ngờ được một vị "tiểu tăng" bảo hắn là 1 trong vô 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần .

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần gồm: Kỳ Lân (đứng đầu vô Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần) và 12 con cái giáp: Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu và Hợi Trư.

Bạn đang xem: sinh tiếu thủ hộ thần

Sau Khi thức tỉnh năng lượng của tớ, Tề Nhạc chính thức tu luyện và thám thính kiếm 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần sót lại, ngăn chặn những quyền lực mong muốn xâm lấn phương nhộn nhịp....

Vì mong muốn những fan hâm mộ rất có thể cảm biến trường hợp tăng tiềm năng Thăng Vân Quyết của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần được rõ rệt.

Thăng Vân Quyết của chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Khi tăng một vân, tiềm năng tiếp tục tăng thêm 1,5 đợt. Dựa theo đòi công thức này tuy nhiên đo lường, thành quả sau nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục lấy một vân thực hiện hạ tầng.

Một vân tất cả chúng ta coi là mốc khởi điểm, quý khách rất có thể đo lường được tiềm năng tăng thêm Khi đạt vân tiếp sau.

Hai vân, là 1 trong vân nhân với một,5 đợt, tớ tiếp tục rời khỏi được thành quả của nhì vân, thưa cách thứ hai, cảnh giới nhì vân của chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mạnh vội vàng 1,5 đợt một vân.

Cảnh giới phụ vương vân là cảnh giới một vân nhân 2,25 đợt.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 3,375 đợt.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 5,0626 đợt.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 7,5937 đợt.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 11,39 đợt.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 17,085 đợt.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 25,628 đợt.

Từ những số lượng bên trên quý khách rất có thể thấy được rõ nét, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần càng tu luyện về sau, mỗi lúc tăng thêm một vân, tiềm năng tăng phì về hóa học.

Xem thêm: ly tâm lực truyện

Còn nguyên tắc đo lường bên trên người Kỳ Lân cũng tương tự vậy, thời gian tăng thêm một vân, tiềm năng một vân của Kỳ Lân cũng tương tự tiềm năng chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, tuy nhiên tiềm năng tăng thêm gấp hai, công thức đo lường Từ đó là:

Cảnh giới nhì vân là cảnh giới một vân nhân gấp đôi.

Cảnh giới phụ vương vân là cảnh giới một vân nhân 4 đợt.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 8 đợt.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 16 đợt.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 32 đợt.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 64 đợt.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 128 đợt.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 256 đợt.

Từ những điều này rất có thể thấy được, Kỳ Lân tu luyện càng về sau tiềm năng còn xịn phụ vương rộng lớn những chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần không giống, Kỳ Lân đạt cho tới chín vân, tiềm năng vội vàng chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân mươi đợt. Đương nhiên, Kỳ Lân càng tu luyện về sau càng khó khăn tăng thêm. Cơ hồ nước chỉ việc toàn bộ chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần nỗ lực, đều rất có thể đạt cho tới chín vân, tuy nhiên Kỳ Lân thì ko cần thế, mặc dầu ở thời kỳ cổ xưa, rát không nhiều sở hữu Kỳ Lân này tu luyện đột huỷ ngoài bảy vân, phụ vương vân sau nằm trong của Kỳ Lân, mới mẻ là tăng thêm xịn phụ vương.

Đồng thời, Khi chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa và Kỳ Lân Bản Tương Dị Hóa.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tổ chức Bản Chúc Tương Dị Hóa đợt trước tiên, tiềm năng rất có thể thẳng tăng thêm gấp hai, Kỳ Lân cũng tương tự vậy. Nhưng tuy nhiên, cho tới quy trình tiến độ loại nhì, tiếp tục không giống nhau, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiếp tục tăng mạnh rộng lớn quy trình tiến độ trước tiên vội vàng 1,5 đợt, tuy nhiên Kỳ Lân quy trình tiến độ loại nhì tiếp tục vội vàng nhì đợt quy trình tiến độ trước tiên. Giai đoạn sau cuối cũng như vậy. Cho nên, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân quy trình tiến độ dị hóa loại phụ vương, trừ vân lực biến đổi còn tăng thêm vân lực lên vội vàng năm đợt quy trình tiến độ loại nhì, tuy nhiên Kỳ Lân là 4 đợt.

Xem thêm: truyện tiên vương tái xuất

Bởi vậy rất có thể thể hiện Kết luận.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân, bên dưới trường hợp dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa quy trình tiến độ loại phụ vương sau nằm trong, tiềm năng kể từ 25. 628 đợt nhân song (x2). 25 đợt, đó là vội vàng một vân 57. 665 đợt.

Kỳ Lân chín vân, bên dưới trường hợp dị hóa đợt phụ vương, tiềm năng tiếp tục tăng kể từ 256 đợt nhân với 4 đợt, đạt cho tới số lượng xịn phụ vương là 1024 đợt đối với Khi một vân. Kỳ Lân Khi bại chỉ mất thần mới mẻ tưởng tượng được. Đây cũng chính là nguyên vẹn nhân Kỳ Lân phát triển thành vương vãi của thần thú, Kỳ Lân sau cuối nhất, trọn vẹn rất có thể tiêu diệt toàn cỗ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Danh xưng thần thú nói cách khác đùa sao?​