Slate Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Slate là gì

*
*
*

slate
*

slate /sleit/ danh từ đá bảng, đá ngói đá đen bảng đá (của học tập sinh) color xám đen (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) danh sách tạm thời (người ứng cử...)clean slate (xem) cleanto clean the slate giũ trách nhiệm, quăng quật nhiệm vụto have a slate loose hâm hâm, gànto sart with a clean slate làm lại cuộc đời tính từ bằng đá điêu khắc phiến, bằng đá acđoa ngoại rượu cồn từ lợp (nhà) bởi ngói acđoa (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đề cử (ai); ghi (ai) vào list người ứng cử ngoại hễ từ (thông tục) công kích, đả kích (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nguyền rủa thậm tệ; trừng phát nghiêm khắc
đá phiếnargillaceous slate: đá phiến sétbasalt slate: đá phiến bazanbituminous slate: đá phiến bitumclay slate: đá phiến sétclay slate: đá phiến pha sétcopper slate: đá phiến chứa đồngcovering slate: đá phiến lợp (nhà)diamond slate: đá phiến hình thoidividing slate: lớp kẹp đá phiếnexpanded slate: đá phiến nởexpanded slate: đá phiến xốpflinty slate: đá phiến silicgable slate: đá phiến lợp nócgraphite slate: đá phiến grafitground slate: đá phiến ép thành bộtlaminated slate: đá phiến tấmmarl slate: đá phiến macnơmica slate: đá phiến micapencil slate: đá phiến đenpolishing slate: đá phiến đánh bóngroofing slate: đá phiến lợp máislate ax: rìu đẽo tấm đá phiếnslate axe: búa sửa đá phiến lợpslate axe: rìu đẽo tấm đá phiếnslate knife: búa sửa đá phiến lợpslate nail: đinh đóng đá phiếnslate oil: dầu đá phiếnslate pit: mỏ đá phiếnspotted slate: đá phiến loang lổtable slate: đá phiến làm cho mặt bàntable slate: đá phiến lợptalc slate: đá phiến tancơLĩnh vực: xây dựngtấm (lợp)roofing slateđá bảng lợp máislate axebúa thợ lợp máislate cutterdụng chũm cắt đá bảngslate fracturemặt gãy dạng phiếnslate knifebúa thợ lợp mái o phiến sét Đá biến chất hạt mịn được hình thành bởi nhiệt độ, áp suất cao tác dụng lên sét nén với dễ tách bóc thành những phiến mỏng. o đá phiến, tấm đá phiến § basalt slate : đá phiến bazan § bituminous slate : đá phiến bitum § clay slate : đá phiến sét § copper slate : đá phiến chứa đồng § dividing slate : lớp kẹp đá phiến § flinty slate : đá phiến silic § pencil slate : đá phiến đen § roofing slate : đá phiến lợp mái § spotted slate : đá phiến loang lổ § table slate : đá phiến làm mặt bàn § talc slate : đá phiến tancơ


Xem thêm: Soạn Sinh Học Lớp 7 Bài 51, Bài 51: Đa Dạng Của Lớp Thú

*

*Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 84, Vở Bài Tập Toán 4 Bài 84 Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2

*

n.

(formerly) a writing tablet made of slatea fine-grained metamorphic rock that can be split into thin layers

v.