Số 10 có thể viết thành phân số nào

     

Khái niệm: các phân số có mẫu số là (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...) được call là các phân số thập phân.

Bạn đang xem: Số 10 có thể viết thành phân số nào


Ví dụ: các phân số (dfrac310;,dfrac99100;,dfrac1231000) là các phân số thập phân.

Chú ý: có một số phân số hoàn toàn có thể viết thành phân số thập phân.

2. Một trong những dạng bài xích tập

Dạng 1 : Đọc – viết phân số thập phân

Cách gọi – viết phân số thập phân tương tự như như các phân số thông thường.

Khi gọi phân số ta hiểu tử số trước rồi gọi “phần”, tiếp nối đọc mang đến mẫu số.

Khi viết số thập phân, tử số là số tự nhiên và thoải mái viết trên gạch ốp ngang, mẫu mã số là số tự nhiên và thoải mái khác (0) viết bên dưới gạch ngang.

Ví dụ:

- Phân số (dfrac710) được đọc là bảy phần mười.

Xem thêm: Top 8 Bài Văn Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi Bạn Thân, Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi Về Bạn

- Phân số “hai mươi ba phần một trăm” được viết là (dfrac23100).

Dạng 2: So sánh nhị phân số thập phân

Cách đối chiếu hai phân số thập phân giống như như cách so sánh hai phân số thông thường.

Ví dụ: Điền dấu phù hợp vào khu vực chấm: (dfrac310 cdot cdot cdot dfrac710,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dfrac72100 cdot cdot cdot dfrac53100).

Cách giải:

So sánh nhị phân số (dfrac310) cùng (dfrac710) ta thấy đều sở hữu mẫu số là (10) cùng (3 53) cần (dfrac72100 > dfrac53100.)

Vậy: (dfrac310 dfrac53100 .)

Dạng 3: biến đổi một số phân số chưa phải là phân số thập tạo thành phân số thập phân


Phương pháp giải:

- tìm kiếm một số thế nào cho số kia nhân với mẫu mã số thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- Nhân cả tử số và chủng loại số với cùng số đó sẽ được phân số thập phân.

Hoặc :

- tìm một số làm sao để cho mẫu số phân chia cho một số trong những thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- chia cả tử số và mẫu mã số với thuộc số đó và để được phân số thập phân.

Xem thêm: Câu Hỏi Nguyên Nhân Của Quy Luật Địa Ô Là Sự Phân Bố, Nguyên Nhân Chính Tạo Nên Quy Luật Địa Ô Là Do

Ví dụ : Chuyển những phân số sau thành phân số thập phân:(dfrac12;,,dfrac45 ;,,dfrac84200)

Cách giải:

Ta thấy $2 imes 5 = 10;,,,5 imes 2 = 10;,,,200:2 = 100;,,84:2 = 42$ .

Vậy ta hoàn toàn có thể chuyển những phân số đã mang lại thành phân số thập phân như sau:

$eginarraycccccdfrac12 = dfrac1 imes 52 imes 5 = dfrac510;,,,,,,,,,,,,,dfrac45 và , = dfrac4 imes 25 imes 2 = dfrac810;,,,,,,,,,,,,dfrac84200 = dfrac84:2200:2 = dfrac42100\,endarray$