sơ hạ trong tôi


bìa sánh ha

Tên gốc: Ngã Ý Sơ Hạ

Tác giả: Bạch Giới Tử

Bạn đang xem: sơ hạ trong tôi

Thể loại: Đam mỹ, tiến bộ, giới vui chơi giải trí, cường công x cường thụ, đái ngược, sở hữu thịt, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Tần Ý x Kỷ Sơ Hạ.

Raw: Kho tàng đam mỹ.

Edit: OnlyU

Văn án:

Giới vui chơi giải trí, vì thế dỗ dành em gái của hắn, cậu bị ngừng hoạt động.

Muộn tao kim công ty công x liều mình tấn công ko bị tiêu diệt đái cường minh tinh nghịch thụ, HE

Lời Editor: Đừng tin tưởng văn án.

Pass chương sở hữu H ko vết ko hoa ko cách: kể từ từ suy nghĩ.

Tham khảo trước nhằm tách lọt hố dẫm bom: REVIEW 

Đây là hệ liệt bao gồm Scandal tiên phong hàng đầu, Sơ Hạ nhập tôi, Kiêu ngạo nằm trong thành kiến. 

 per sơ hạ

Bản edit vẫn sở hữu sự mang lại phép của người sáng tác, KHÔNG MANG RA KHỎI TRANG NÀY, KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER.

Mục Lục

Chương 1

Chương 2 – Chương 3

Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19

Xem thêm: truyện đồng tiền kham thế

Chương trăng tròn – Chương 21 – Chương 22

Chương 23 – Chương 24

Chương 25

Chương 26 – Chương 27

Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34

Chương 35 – Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39

Chương 40 – Chương 41 – Chương 42 – Chương 43

Chương 44 – Chương 45 – Chương 46

Chương 47 – Chương 48

Chương 49

Chương 50 – Chương 51

Chương 52 – Chương 53 – Chương 54

Chương 55 – Chương 56 – Chương 57 – Chương 58

Chương 59 – Chương 60 – Chương 61

Xem thêm: hắc ám huyết thời đại

Hoàn

Published by OnlyU

Hoa cất cánh nhập gió máy. View all posts by OnlyU

Tác giả

Bình luận

https://new88.blue/