Số Nào Sau Đây Chia Hết Cho 3

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, ktktdl.edu.vn vẫn tìm những thắc mắc có sẵn đến bạn. Trường hợp không thỏa mãn với những câutrả lời gồm sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Số nào sau đây chia hết cho 3


+( ɻɛɑm ❖๖ۣۜƝƘ-Řþ☆ )" />
Lê Hoàng Minh +™( ✎﹏TΣΔM ΔΠGΣLS ΩҒ DΣΔTH )ᵛᶰシ + ( ɻɛɑm ʙáo cáo ) + (ᴳᵒᵈ乡T̸͟͞E̸̸͟͟͞͞A̸̸͟͟͞͞M̸̸͟͟͞͞☆T̸͟͞☆G̸͟͞A̸̸͟͟͞͞M̸̸͟͟͞͞I̸̸͟͟͞͞N̸̸͟͟͞͞G̸̸͟͟͞͞亗)=『ʈєɑɱ❖๖ۣۜƝƘ☆>+( ɻɛɑm ❖๖ۣۜƝƘ-Řþ☆ )

Tổng(hiệu) nào sau đây không phân tách hết cho 3?

A.123 + 456

B. 156 + 235

C.783 - 123

D.789 - 234

nha bạn chúc bạn học xuất sắc ạ


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!

Kết quảnào dưới đây không chia hết cho 3?

A. 123 + 456

B. 156 + 235

C. 783 - 123

D. 789 - 234

Đọc tiếp...


Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

a) phần nhiều số có tổng những chữ số phân tách hết đến 3 thì chia hết đến 3

*

b) Số 11 123 phân tách hết cho 3

*

c) Số 456 789 không phân chia hết mang lại 3

*

d) Số 10 680 chia hết cho cả 2, 3 với 5.

*

Đọc tiếp...

Xem thêm: Bài 4 : Bảo Vệ Hòa Bình Bằng Cách Dùng Gì, Bài 4 : Bảo Vệ Hòa Bình


Hướng dẫn giải:

a) phần nhiều số bao gồm tổng các chữ số phân chia hết cho 3 thì chia hết mang lại 3

*

b) Số 11 123 chia hết mang đến 3

*

Giải thích: 11 123 gồm tổng các chữ tiên phong hàng đầu + 1 + 1 + 2 + 3 = 8 không chia hết cho 3.

c) Số 456 789 không chia hết đến 3

*

d) Số 10 680 chia hết cho tất cả 2, 3 với 5.

*

Giải thích: 10 680 tận cùng bằng 0 đề xuất chia hết cho tất cả 2 với 5.

10 680 có: 1 + 0 + 6 + 8 + 0 = 15 phân chia hết mang lại 3 đề nghị chia hết mang đến 3.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 11 Bài 1 1, Giải Vật Lí 11 Bài 1: Điện Tích

Vậy 10 680 phân chia hết cho cả 2, 3 cùng 5.


kiểm soát Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp giờ Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗