Soạn a closer look 1 unit 4 lớp 7

     
https://ktktdl.edu.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/11/unit-4-a-closer-look-1-ex-1.mp3

Từ vựng phải biết

actress (n): diễn viên nữartist (n): họa sĩdancer (n): diễn viên múamusician (n): nhạc sĩpainter (n): họa sĩpuppet(n): con rốisinger (n): ca sĩ

Hướng dẫn

painterartistactressmusician
puppetdancersingersong writer

 2. Match a word in A with a phrase in B.

Bạn đang xem: Soạn a closer look 1 unit 4 lớp 7

(Nối một từ làm việc cột A với cụm từ ở cột B.)

Gợi ý

– e: play the guitar (chơi bầy ghi-ta)– b: draw a portrrait (vẽ chân dung)– a: write a tuy nhiên (sáng tác bài xích hát)– d: work as an actor (làm diễn viên)– c: take a photo (chụp ảnh)

*

3a. Put these letters in order to lớn make musical intruments.

(Sắp xếp những chữ cái theo đúng thứ trường đoản cú để sinh sản thành thương hiệu nhạc cố đúng.)

Gợi ý

1. Drum (trống)2. Piano (đàn dương cầm/đàn piano)3. Cello (đàn cello)
4. Guitar (đàn ghi-ta)5. Violin (đàn vĩ cầm/đàn vi-ô-lông)6. Saxophone (kèn saxophone)

b. Write the type of musical instruments in the box under each picture.(Viết tên các loại nhạc vậy trong bảng vào bên dưới mỗi bức tranh.)

1. A guitar2. A drum3. Dan Bau4. A violin
5. A cello6. A piano7. A saxophone

4. Put one of these words in each blank to finish the sentences.

Xem thêm: Quân Đội Thời Lý Được Tổ Chức Như Thế Nào, Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ

(Đặt một trong số từ sau vào chỗ trống để kết thúc câu.)

1. Painter2. Pop3. Singer
4. Draw5. Puppet6. Instrument

Hướng dẫn dịch

Bạn của cha tôi là một trong họa sĩ giỏi.Nhạc pop không háo hức như nhạc rock và roll.Ca sĩ mà lại tôi phù hợp nhất là Karen Capenter.Tôi say đắm vẽ truyện tranh.Nhiều khách phượt đến nước ta để xem chương trình múa rối nước.Ở Việt Nam, đàn Bầu là 1 trong nhạc vậy truyền thống.

5. Listen & repeat. Pay attention lớn the sounds /ʃ/ and /3/. (Nghe và lặp lại. để ý đến âm /j/ với âm /3/.)

Bài nghe:

https://ktktdl.edu.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/11/unit-4-a-closer-look-1-ex-6.mp3

Hướng dẫn

/ʃ//3/
condition, ocean, shy, sugar, machinemeasure, pleasure, usual, vision, decision

6. Listen lớn the words và put them into two groups.(Nghe các từ sau và xếp chúng nó vào 2 nhóm.)

/ʃ//ʒ/
anxiousclosure
musicianoccasion
dishwasherleisure
rubbishtelevision

7. Listen & repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ once. Underline the words with the sound /ʒ/ twice.

Xem thêm: Thiết Bị Nào Không Phải Là Thiết Bị Ra Của Máy Tính, Cái Nào Sau Đây Không Phải Là Thiết Bị Ra A

(Nghe với lặp lại các câu sau. Gạch ốp một gạch dưới các từ bao gồm âm /ʃ/, gạch 2 gạch dưới từ gồm âm /ʒ/.)

Bài nghe:

https://ktktdl.edu.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/11/unit-4-a-closer-look-1-ex-7.mp3

Hướng dẫn giải

Can you showme the new machine?They sing the tuy vậy “Auld Lang Syne” on some occasions.The musicianis very anxious about the next performance.She wanted to share her pleasurewith other people.The new cinema is opposite die bus station.Are you sure this is an interesting televisionprogramme?

Tham khảo thêm những bài Giải bài xích tập và Để học xuất sắc Unit 4 lớp 7:

Từ vựng Unit 4: liệt kê những từ vựng phải học vào bàiA Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK giờ Anh 7 mới) Communication (phần 1-3 trang 43 SGK giờ Anh 7 mới) Skills 1 (phần 1-4 trang 44 SGK tiếng Anh 7 mới)Skills 2 (phần 1-5 trang 45 SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới)Looking Back (phần 1-6 trang 46 SGK giờ Anh 7 mới)Project (phần 1-2 trang 47 SGK giờ Anh 7 mới)