SOẠN ANH 8 UNIT 13 FESTIVALS

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 8 Unit 13: Festivals cụ thể đầy đủ những phần theo văn bản Unit 13 lớp 8 giúp học viên làm bài bác tập tiếng Anh 8 dễ dàng hơn. Tài liệu còn có từ vựng, ngữ pháp, bài tập trắc nghiệm gồm đáp án theo từng unit giúp học sinh học tốt môn tiếng Anh 8.

Bạn đang xem: Soạn anh 8 unit 13 festivals


Tiếng Anh lớp 8 Unit 13: Festivals

Getting started (trang 121): Work with a partner. Where should these people go on their visits to...

Xem giải mã

Listen and read (trang 121, 122): Liz: Thanks for inviting me lớn the rice-cooking...

Xem lời giải

Speak (trang 123): Work with a partner. Mrs. Quyen is talking khổng lồ Lan about their...

Xem thêm: Em Hãy Kể Tên Các Biện Pháp Chăm Sóc Cây Trồng Là, Bài 19: Các Biện Pháp Chăm Sóc Cây Trồng

Xem lời giải

Listen (trang 124): Listen khổng lồ the conversation và fill in the gaps...

Xem lời giải

Read (trang 124, 125): Christmas is an important festival in many countries...

Xem lời giải

Write (trang 126, 127): Use the information in the dialogue on page 121 khổng lồ fill in the gaps in this report...

Xem thêm: Đại Từ Có Nghĩa Là Gì Lớp 7, Đại Từ Trong Tiếng Việt Là Gì

Xem lời giải

Language focus (trang 128): Complete the sentences. Use the passive forms of the verbs in the box...

Xem lời giải

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 14: Wonders of the world

Unit 15: Computers

Unit 16: Inventions1 170 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 8


Ngữ văn 8

Văn chủng loại lớp 8

soạn văn 8 (ngắn nhất)

soạn văn 8 (hay nhất)

bắt tắt nhà cửa Ngữ văn 8


chất hóa học 8

những dạng bài bác tập hóa học lớp 8

Đề thi chất hóa học 8

kim chỉ nan Hóa học tập 8

Giải vở bài tập hóa học 8

Giải sbt hóa học 8

Giải sgk chất hóa học 8


đồ vật Lí 8

Đề thi đồ gia dụng Lí 8

kim chỉ nan Vật Lí 8

Giải sbt trang bị Lí 8

Giải sgk thiết bị Lí 8


Toán 8

triết lý Toán 8

các dạng bài bác tập Toán lớp 8

bài tập Ôn luyện Toán lớp 8

Giải sbt Toán 8

Giải sgk Toán 8


giờ Anh 8

Giải sbt tiếng Anh 8 (thí điểm)

Giải sbt tiếng Anh 8

Giải sgk tiếng Anh 8

Giải sgk giờ Anh 8 (thí điểm)

Đề thi tiếng Anh 8


Tin học 8

Giải sgk Tin học 8


lịch sử dân tộc 8

Đề thi lịch sử 8

Giải Tập phiên bản đồ lịch sử vẻ vang 8

Giải vở bài bác tập lịch sử dân tộc 8

kim chỉ nan Lịch sử 8

Giải sgk lịch sử dân tộc 8


Sinh học tập 8

định hướng Sinh học tập 8

Giải sgk Sinh học 8

Giải vở bài bác tập Sinh học tập 8


giáo dục công dân 8

triết lý Giáo dục công dân 8

Giải sgk giáo dục công dân 8


Địa Lí 8

Giải Tập bạn dạng đồ Địa Lí 8

Giải sgk Địa Lí 8

định hướng Địa Lí 8


*

giới thiệu
liên kết
chế độ
kết nối