Soạn Anh Lớp 7 Unit 11

     

Hướng dẫn giải Unit 11. Keep fit stay healthy trang 107 sgk giờ đồng hồ Anh 7 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài xích tập gồm trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 7 cùng với 4 kỹ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, trường đoản cú vựng,.. để giúp đỡ các em học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Soạn anh lớp 7 unit 11

Unit 11. Keep fit, stay healthy – Giữ dáng đẹp, khỏe khoắn mạnh

A. A check-up trang 107 sgk tiếng Anh 7

(Khám tổng quát)

1. Listen. The pratice with a partner trang 107 sgk tiếng Anh 7

(Nghe. Tiếp đến thực hành với các bạn cùng học)

*

The students of quang Trung School are having a medical check-up. Hoa, Lan & Nga filled in their medical records và gave them to lớn the nurse. Now they are waiting to lớn see the doctor.

Nurse: Pham Thị Hoa ?

Hoa: Yes

Nurse: Follow me, please. First, I need to take your temperature.

Hoa: OK.

Nurse: Would you open your mouth, please? Thank you. That is 37°C. That’s normal. Now I need to know your height. Would you stand here please, so I can measure you?

Hoa: lượt thích this?

Nurse: That’s fine. You’re one meter 45 centimeters tall.

Hoa: Wow! Last year I was one meter và 30.

Nurse: Now I need to weigh you. Would you get on the scales, please?

Hoa: Oh. I’m 40 kilos.

Nurse: That’s good. You can go back lớn the waiting room now. The doctor will see you in a few minutes.

Hoa: Thank you.

Dịch bài:

Học sinh trường quang đãng Trung đang xuất hiện cuộc khám sức khỏe tồng quát. Hoa, Lan cùng Nga đang điền vào hồ nước sơ bệnh tật và đưa mang đến cô y tá. Bây chừ chúng đang chờ chạm mặt bác sĩ.

Y tá: Em Phạm Thị Hoa?

Hoa: Có.

Y tá: Hãy theo tôi. đầu tiên tôi nên đo ánh nắng mặt trời của em.

Hoa: Vâng.

Y tá: Em phấn kích há mồm ra. Cám ơn. 37 độ. ánh nắng mặt trời bình thường. Hiện thời tôi cần biết chiều cao của em. Mời em đứng lại trên đây để tôi hoàn toàn có thể đo em.

Hoa: như vậy này bắt buộc không?

Y tá: Tổt lắm. Em cao 1 mét 45.

Hoa: Ô! Năm rồi em chỉ cao 1 mét 30.

Y tá: bây giờ tôi cân nặng em nhé. Mời em đứng dậy cân.

Hoa: Ô, em nặng 40 kilô.

Y tá: Tốt. Hiện giờ em có thể về phòng chờ. Chưng sĩ đã khám mang đến em vào vài phút nữa.

Hoa: Cám ơn cô.

Now answer. Number the sentences. (Bây giờ trả lời. Đánh số những câu)

□ a) The nurse weighed Hoa.

□ b) Hoa returned lớn the waiting room.

□ c) Hoa left the waiting room.

□ d) The nurse called Hoa’s name.

□ e) The nurse measured Hoa.

□ f) Hoa filled in her medical record.

□ g) The nurse took Hoa’s temperature.

□ h) The nurse told Hoa to go back to the waiting room

Answer: (Trả lời)

5 – a : The nurse weighed Hoa.

7 – b : Hoa returned lớn the waiting room.

8 – c : Hoa left the waiting room.

2 – d : The nurse called Hoa’s name.

4 – e : The nurse measured Hoa.

1 – f : Hoa filled in her medical record.

3 – g : The nurse took Hoa’s temperature.

6 – h : The nurse told Hoa lớn go back to lớn the waiting room.

Tạm dịch:

1 – f: bác sĩ điền vào giấy đi khám tổng quát

2 – d: Ý tá hotline tên Hoa.

3 – g: Y tá đo ánh nắng mặt trời cho Hoa.

4 – e: Y tá đo chiều cao cho Hoa.

5 – a: Y tá cân cho Hoa.

6 – h: Y tá bảo Hoa về chống chờ.

7 – b: Hoa quay lại phòng chờ.

8 – c: Hoa rời ra khỏi phòng chờ.

2. Listen. Then write the missing word trang 108 sgk giờ Anh 7

(Nghe. Sau đó điền các từ thiếu)

Answer: (Trả lời)

Doctor : I want lớn ask you a few questions before I start, Hoa. How old are you?

Hoa: Fourteen.

Doctor: & your height is one meter 50 centimeters?

Hoa: No. I think I’m not. The nurse measured me.

Doctor: Oh. How tall are you?

Hoa: One meter 45 centimeters.

Doctor: I will ask the nurse to kiểm tra your height again. How heavy are you?

Hoa: I think I’m 42 kilos.

Doctor: No. It says on your form that you’re 40 kilos.

Tạm dịch:

Bác sĩ: Cô ý muốn hỏi bạn một vài thắc mắc trước khi tôi bắt đầu, Hoa. Cháu từng nào tuổi?

Hoa: Mười bốn ạ.

Bác sĩ: Và chiều cao của cháu là một trong những mét 50 cm?

Hoa: Không. Cháu nghĩ là không. Y tá đo cháu.

Bác sĩ: Ồ. Cháu cao bao nhiêu?

Hoa: Một mét 45 cm.

Bác sĩ: Cô sẽ yêu cầu y tá soát sổ lại chiều cao của cháu. Cháu nặng bao nhiêu?

Hoa: con cháu nghĩ rằng 42 kg.

Bác sĩ: Không. Trên giấy tờ khám cho thấy thêm cháu 40 kg.

3. Ask and answer questions with a partner trang 108 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Hỏi cùng đáp với các bạn cùng học)

One of you is A & the other is B. Look at the copy of the medical record và cover the other copy. Fill in the missing information.

(Một em là bạn A và bạn kia là B. Chú ý vào bạn dạng hồ sơ bệnh tật và điền bạn dạng kia. Điền vào thông tin thiếu)

Answer: (Trả lời)

1. Which school does he go to? ⇒ He goes to Nguyen Du school.

2. What class is he in? ⇒ He’s in class 7A.

3. What’s his surname? ⇒ His surname is Tran.

4. What’s his forename? ⇒ They’re Van Kien.

5. What’s his address? ⇒ It’s 66 mê mẩn Long street, Ha Noi.

6. How old is he? ⇒ He’s 12.

7. What’s his weight? ⇒ He weighs 41 kilos.

8. How tall is he? ⇒ He’s one meter 40 centimeters tall.

Tạm dịch:

1. Anh ấy học trường nào? ⇒ Anh ấy học tập trường Nguyễn Du.

2. Anh ấy học lớp mấy ? ⇒ Anh ấy học lớp 7A.

3. Họ của anh ý ấy là gì? ⇒ Họ của anh ý là Trần.

4. Tên của anh ấy ta là gì? ⇒ Là Văn Kiên.

5. Địa chỉ của anh ta là gì? ⇒ 66 Hàm Long, Hà Nội.

6. Anh ấy từng nào tuổi? ⇒ Anh ấy 12 tuổi.

7. Anh ấy nặng trĩu bao nhiêu? ⇒ Anh ấy nặng nề 41 kg.

8. Anh ta cao bao nhiêu? ⇒ Anh ấy cao tới một mét 40 cm.

Remember!

Past simple tense (Thì quá khứ đơn)

Regular (Động từ bao gồm qui tắc)Irregular (Động từ bỏ bất qui tắc)
call – calledfill – filledmeasure – measuredstart – startedstop – stoppedweigh – weighedbe – was/weregive – gavehave – hadkeep – keptleave – lefttake – took

B. What was wrong with you? trang 110 sgk tiếng Anh 7

(Bạn bị bị bệnh gì vậy?)

1. Listen. Then practice with a partner trang 110 sgk giờ đồng hồ Anh 7

*

Mr. Tan: Where were you yesterday, Lan? You didn’t come lớn school.

Lan: I had a bad cold. I had a headache, too.

Mr. Tan: Oh dear! You were sick. How bởi vì you feel now?

Lan: I feel OK, but I’m a little tired.

Mr. Tan: Oh, you should stay inside at recess. The weather’s awful today. Did your Mom write a sick note for you?

Lan: No, she didn’t. But I have this cảnh báo from the doctor.

Xem thêm: Các Tính Từ Chỉ Vẻ Đẹp Trong Tiếng Việt 4 Tập 2, Tính Từ Miêu Tả Vẻ Đẹp Thiên Nhiên Tiếng Việt

Mr. Tan: I’ll be fine. Oh, I see. You had a virus. I hope you will be OK.

Lan: Thank you.

Dịch bài:

Thầy Tân : trong ngày hôm qua em nghỉ ngơi đâu, Lan? Em không đi học.

Lan : Em bị cảm nặng. Em bị nhức đầu nữa.

Thầy Tân : Ồ, em mắc bệnh à? hiện nay em cảm thấy thế nào?

Lan: Dạ ổn rồi ạ, cơ mà em còn tương đối mệt.

Thầy Tân :Ồ, giờ chơi em buộc phải ở lại vào lớp. Bây giờ thời tiểt xấu quá. Bà mẹ em bao gồm viết giấy xin phép nghỉ tí hon cho em không?

Lan: Dạ không. Tuy thế em gồm giấy chứng bệnh của chưng sĩ.

Thầy Tân : À, thầy hiểu rồi. Em bị lây nhiễm vi rút. Thầy hy vọng em đã khoẻ.

Lan: Cám ơn thầy.

Now answer. (Bây giờ trả lời.)

a) Why didn’t Lan go khổng lồ school yesterday?

b) What was wrong with her?

c) What does Mr. Tung tell Lan to do?

d) What did the doctor say about Lan’s problem?

e) Who wrote Lan’s sick note?

Answer: (Trả lời)

a) Because she was sick.

b) She had a bad cold và a headache, too.

c) He suggested that Lan should stay in class in recess.

d) He said Lan had a virus.

e) The doctor wrote Lan’s sick note.

Tạm dịch:

a) Hôm qua tại sao Lan không đi học? ⇒ chính vì cô ấy bị bệnh.

b) bao gồm điều gì không ổn với cô ấy thế? ⇒ Cô ấy bị cảm nặng cùng đau đầu.

c) Thầy Tân bảo Lan làm cho gì? ⇒ Thầy kiến nghị Lan giờ giảo lao đề nghị ở trong lớp.

d) chưng sĩ sẽ nói gì về vấn đề sức khỏe của Lan? ⇒ Ông ấy nói Lan bao gồm vi-rút.

e) ai đã viết giấy xin phép nghỉ ốm cho Lan? ⇒ bác sĩ vẫn viết giấy nghỉ gầy cho Lan.

*2. Take a survey. Draw this table in your exercise book trang 111 sgk giờ Anh 7

(Thực hiện cuộc khảo sát. Vẽ bảng này vào vở bài bác tập của em)

Answer: (Trả lời)

Then ask three friends these questions and kiểm tra the table.

(Sau kia hỏi 3 chúng ta những câu hỏi này và kiểm soát lại bảng)

Answer: (Trả lời)

a) You: Were you ever absent from school last semester?

Nam: Yes, I was.

You: Were you ill?

Nam: Yes. I was.

You: Did you have a cold?

Nam: Yes, I did. I also had a terrible headache.

b) You: Were you ever absent from school last semester?

Hoa: Yes, I was.

You: Were you ill?

Hoa : Yes, I was.

You: What was the matter with you, Hoa?

Lan : I had a bad cold và a headache.

c) You: Were you absent from school last semester, Lan?

Lan : Yes, I was.

You: Were you ill?

Lan : Yes, I was.

You : What was the matter w ith you?

Lan : I had flu và bad toothache.

Tạm dịch:

a) Bạn: bạn đã lúc nào vắng mặt trong học tập kỳ trước à?

Nam: Vâng.

Bạn: bạn bị căn bệnh à?

Nam: Vâng.

Bạn: bạn bị cảm lạnh à?

Nam: Vâng. Tôi cũng bị đau đầu ghê khủng.

b) Bạn: chúng ta đã vắng mặt trong học kỳ trước à?

Hoa: Đúng vậy.

Bạn: bạn bị căn bệnh à?

Hoa: Đúng vậy.

Bạn: gồm chuyện gì cùng với bạn, Hoa?

Lan: Tôi bị cảm ổm và đau đầu.

c) Bạn: bạn đã vắng khía cạnh trong học kỳ vừa rồi hả, Lan?

Lan: Vâng, đúng vậy.

Bạn: bạn bị bệnh à?

Lan: Vâng, đúng vậy.

Bạn: sự việc gì thế?

Lan: Tôi bị ốm và nhức răng.

Now combine the results for the whole class. Answer this questions:

(Bây giờ phối kết hợp các tác dụng của cả lớp. Trả lời câu hỏi)

What was the most common illness?

Answer: (Trả lời)

⇒ The most common illness was cold/ flu/ headache/ stomachache/ toothache.

Tạm dịch:

Căn bệnh phổ biến nhất là gì?

⇒ Căn bệnh phổ cập nhất là cảm lạnh/ cảm cúm/ đau đầu/ nhức bao tử/ đau răng.

3. Listen. Then complete the table trang 111 sgk tiếng Anh 7

Table

Days lost through sickness in class 7 A last semester

(Số ngày nghỉ học tập vì dịch ở lớp 7A học tập kỳ vừa qua)

ColdFluHeadacheStomachacheToothache

Answer: (Trả lời)

Days lost through sickness in class 7A last semester

(Số ngày nghỉ học tập vì dịch ở lớp 7A học tập kỳ vừa qua)

ColdFluHeadacheStomachacheToothache
104337517

Total days lost: 112

Audio script: (Bài nghe)

Last semester in class 7A, there was a total of 112 days’ absence due khổng lồ sickness.

The total breaks down as follows: most absences- 43 -were due to flu.

Then came stomach problems with 37.

Toothache came next with 17.

Colds accounted for 10 absences.

Finally, headaches caused 5 days’absence.

Tạm dịch:

Học kỳ ở đầu cuối trong lớp 7A, có tổng số 112 ngày vắng phương diện do dịch tật.

Tổng số đối chiếu như sau: đa số các trường đúng theo vắng mặt- 43 -là bởi cảm cúm.

Sau đó, đến vụ việc dạ dày với 37.

Đau răng đến tiếp theo sau với 17.

Cảm lạnh chỉ chiếm 10 lần vắng vẻ mặt.

Cuối cùng, nhức đầu gây ra 5 ngày.

4. Read. Then answer the questions trang 112 sgk giờ Anh 7

*

The common cold

There is only one disease called common: the common cold. We hotline it the common cold because every year millions of people catch it.

Everybody knows the symptoms: a runny nose, a slight fever, coughing và sneezing. It is very unpleasant, but nobody knows a cure.

At the drugstore, there are usually shelves with cold ‘cures’. These medicines don’t cure a cold, but they vị relieve the symptoms. Whatever you do, your cold will last for a few days and then disappear.

How can you help prevent a cold? Eat well, exercise & you will be fit & healthy.

Dịch bài:

Bệnh cảm thường

Có một bệnh dịch duy độc nhất vô nhị được call là thông thường: bệnh dịch cảm thường. Chúng ta gọi nó là dịch cảm thường vì thường niên có hàng triệu người mẳc phải.

Mọi tín đồ đều biết những triệu chứng: sổ mũi, sốt nhẹ, ho và nhảy mũi. Nó rất cực nhọc chịu, nhưng không người nào biết giải pháp chữa trị.

Ở tiệm thuốc, thông thường có khá nhiều loại dung dịch trị cảm lạnh. Số đông thuốc này sẽ không trị được dịch cảm, nhưng bọn chúng làm giảm những triệu chứng. Dù các bạn làm bất kể điều gì, bệnh dịch cảm của công ty cũng sẽ kéo dãn dài vài ngày rồi tiếp đến biến mất.

Làm nạm nào để giúp đỡ ngăn đề phòng cảm lạnh? Ăn uống kỹ lưỡng, bè bạn dục và các bạn sẽ khoẻ mạnh, cường tráng.

Questions. (Câu hỏi)

a) Why bởi we hotline the cold ‘common’?

b) What are the symptoms of the common cold?

c) Is there a cure for the common cold?

d) bởi cold cures work? What vì they do?

e) How can you help prevent a cold?

Answer: (Trả lời)

a) Because every year millions of people catch it.

b) They’re running nose, a slight fever, coughing & sneezing.

c) No, there isn’t.

d) Not, they don’t. They only relieve the symptoms.

e) We should eat well, bởi vì exercise.

Tạm dịch:

a) tại sao chúng ta gọi bệnh dịch cảm ‘thường’? ⇒ cũng chính vì mỗi năm hàng triệu người mắc buộc phải bệnh này.

b) các triệu chứng của căn bệnh cảm thường là gì? ⇒ Là tan mũi, nóng nhẹ, ho với hắt hơi.

c) có cách chữa bệnh cảm hay không? ⇒ Không, không có.

d) các phương thuốc trị bệnh dịch cảm rét mướt có chức năng không? bọn chúng có tác dụng gì? ⇒ Không. Bọn chúng chỉ bớt nhẹ những triệu hội chứng của nó.

e) chúng ta có thể phòng ngừa căn bệnh cảm lạnh như thế nào? ⇒ chúng ta nên nhà hàng siêu thị hợp lý, đồng chí dục.

5. Play with words trang 113 sgk giờ đồng hồ Anh 7

Hold your nose and read this poem.

I have a cold, a horrible cold.

Xem thêm: Soạn Bài Phong Cảnh Đền Hùng Tiếng Việt 5 Tập 2, Tập Đọc: Phong Cảnh Đền Hùng

I cough, I sneeze, and then I blow. Here comes another sneeze – oh no Ah choo!

I have a cold, a terrible cold.My face is white, my nose is red. And I have a pain in my head.Ah choo!

Tạm dịch:

Giữ mũi cùng đọc bài bác thơ này.

Tôi bị cảm lạnh, một cơn lạnh khiếp khủng.Tôi ho, tôi hắt hơi, và tiếp đến tôi thổi. Đây lại hắt hơi nữa – Ôi ko hắt xì!

Tôi bị cảm lạnh, một cơn cảm lạnh béo khiếp.Mặt tôi tất cả màu trắng, mũi tôi đỏ. Cùng tôi bị nhức đầu.Hắt xì!

Remember!

*

C. Vocabulary (Phần trường đoản cú vựng)

– check-up /´tʃek¸ʌp/ (n): xét nghiệm tổng thể

– medical check-up /’medikə tʃek¸ʌp/ (n): khám sức khỏe tổng thể

– record /´rekɔ:d/ (n): hồ sơ

– medical record ‘medikə rekɔ:d/ (n): hồ sơ bệnh lí

– follow /’fɔlou/ (v): đi theo

– temperature /´temprətʃə/ (n): sốt, nhiệt độ độ

– run/have a temperature (v): bị sốt

– take one’s temperature (v): đo nhiệt độ độ

– normal /’nɔ:məl/ (adj): bình thường

– height /hait/ (n): chiều cao, đỉnh cao

– measure /’meʤə/ (v): đo

– centimetre/centimeter /’senti,mi:tə/ (n): 1 phân

– weigh /wei/ (v): cân, cân nặng nặng

– scale /skeil/ (n): tỉ lệ, cân

– get on /get ɔn/ (v): lên, cách lên

– khung /fɔ:m/ (n): mẫu đơn

– medical khung /’medikəfɔ:m/ (n): đơn/ giấy đi khám sức khỏe

– cover /’kʌvə/ (v): điền

– missing information /’misiɳ infə’meinʃn/ (n): tin tức thiếu

– record thẻ /´rekɔ:d kɑ:d/ (n): phiếu hồ nước sơ

– forename /´fɔ:¸neim/ (n): thương hiệu riêng, thương hiệu gọi

– male /meil/ (adj): nam, giống như đực

– female /’fi:meil/ (adj): nữ, giống như cái

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài xích tập trong Unit 11. Keep fit stay healthy trang 107 sgk tiếng Anh 7 đầy đủ, ngăn nắp và đúng đắn nhất. Chúc chúng ta làm bài xích Tiếng Anh tốt!