SOẠN ANH LỚP 9 UNIT 9 A CLOSER LOOK 2

     

Phần A closer look 2 sẽ giúp bạn học tập ôn tập ngữ pháp về câu điều kiện loại 2 và mệnh đề quan hệ trải qua các bài tập theo nhà đề: English in the world, đồng thời cung cấp thêm những từ vựng new liên quan. Bài viết sau là lưu ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A closer look 2 - Unit 9: English in the World

Grammar

1a. Read this sentence from the conversation in GETTING STARTED. Vày you remember when we use conditional sentences type 2? (Đọc câu sau đây từ đoạn đối thoại tại vị trí GETTING STARTED. Chúng ta có nhớ khi nào chúng ta sử dụng câu đk loại 2 không?)

Giải: Ta áp dụng câu điều kiện loại hai để nói về việc việc không thể xẩy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Bạn đang xem: Soạn anh lớp 9 unit 9 a closer look 2

b. Write Yes or No to answer the questions about each sentence. (Viết Yes hoặc No nhằm trả lời thắc mắc về từng câu)

1. If Tien had an IELTS certificate, he would get the job. (Nếu Tiến có chứng từ IELTS, anh ấy sẽ sở hữu việc làm)

Does Tien have an IELTS certificate? (Tiến có chứng chỉ IELTS không?)No, he doesn’t.

2. If our English teacher weren"t here, we wouldn"t know what to do. (Nếu gia sư tiếng Anh của shop chúng tôi không gồm ở đây, shop chúng tôi sẽ chần chừ làm gì.)

Is the English teacher here now? (Bây giờ gia sư có tại chỗ này không?)Yes, he/se is.

3. If we went khổng lồ England this summer, we would have the chance lớn pick up a bit of English. (Nếu công ty chúng tôi đến Anh ngày hè này, chúng tôi sẽ có thời cơ học chút giờ Anh)

Is it possible that they will go khổng lồ England this summer? (Có thể rằng họ sẽ tới Anh mùa hè này không?)No, it isn’t.

4. English would be easy khổng lồ master if it didn"t have such a large vocabulary. (Tiếng Anh sẽ dễ thuần thục hơn nếu như không có nhiều từ vựng như vậy)

Is English easy lớn master? ( tiếng Anh gồm dễ nhằm thành thuần thục không?)No, it isn’t.

Xem thêm: Vì Sao Nói Gãy Xương Liên Quan Đến Lứa Tuổi 1, Vì Sao Khả Năng Gãy Xương Liên Quan Đến Lứa Tuổi1

5. If she used English more often, her English wouldn"t be so rusty. ((Nếu cô ấy dùng tiếng Anh liên tục hơn, giờ đồng hồ Anh của cô ấy sẽ không còn yếu như vậy)

Does she often use English? (Cô ấy tất cả dùng giờ Anh liên tục không?)No, she doesn’t.

2. Rewrite the sentences using the conditional sentences type 2. (Viết lại câu sử dụng câu đk loại 2)

Example:

Peter has such a lot of English homework that he won"t go to the party. (Peter có không ít bài tập tiếng Anh về nhà đến nỗi mà anh ấy sẽ không đi tham dự các buổi tiệc được)=> If Peter didn"t have such a lot of E homework, he would go to the party.I don"t feel confident at interviews because English is not very good. (Tôi không cảm xúc tự tin sống buổi chất vấn vì giờ Anh của tớ không tốt lắm)=> If my English were/was good, I would feel confident at interviews.Minh doesn"t read many English books because she doesn"t have time. (Minh ko đọc những sách giờ Anh bởi cô ấy không tồn tại thời gian)=> If Minh had time, she would read many English books.I think you should spend more time improving your pronunciation. (Tôi nghĩ bạn nên dành nhiều thời hạn hơn trau dồi phạt âm của âm.=> If I were you, I would spend more time improving my pronunciation.Mai is so good at the language because has some friends who are native speak English. (Mai rất tốt về ngôn từ vì cô ấy tất cả vài người bạn là tín đồ nói giờ Anh bạn dạng xứ)=> Mai didn"t have some friends who were/are native speakers of English, she wouldn"t be so good at the language.We can"t offer you the job because you can"t speak English. (Chúng tôi quan yếu cho bạn công việc này vì chúng ta không thể nói tiếng Anh)=> If you could speak English, we would offer you the job.

3a. Read part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to lớn underlined part. (Đọc lại phần của đoạn đối thoại ở chỗ GETTING STARTED. Chú ý đến phần được gạch men chân)

b. When do we use relative clauses? Can you think of any rules? (Khi nào áp dụng mệnh đề quan tiền hệ? bạn cũng có thể nghĩ ra bất kể quy quy định nào không?)

Giải:

We use relative clauses to lớn give extra information about something/someone or to lớn identify which particular thing/person we are talking about. (Chúng ta áp dụng mệnh đề quan hệ tình dục để bổ sung cập nhật thêm thông tin về tín đồ hoặc đồ dùng để khẳng định người tuyệt vật ví dụ mà họ đang nói về)

"Which" được thực hiện cho đồ dùng hoặc rượu cồn vật. (The book which I borrowed was left at school - quyển sách tôi đang muợn đã biết thành bỏ lại sinh sống trường)"Who" sử dụng so với người. (The man who lives the next door is looking for his dog- Người đàn ông sống cạnh bên đang kiếm tìm chó của mình)"Whom" được sử dụng cho những người đóng mục đích tân ngữ trong câu. (The girlm from whom I took the hat is my sister - cô nàng mà trường đoản cú cô ấy tôi lấy loại mũ là chị gái tôi)"Where" được sử dụng cho địa điểm. (The place where I was born has changed - khu vực tôi sinh đã nỗ lực đổi)"whose" sử dụng cho việc sở hữu. (He is the man whose book was lost - Ông ấy là người mà gồm quyển sách bị mất)"That" thay thế cho người, vật, cồn vật, thời gian.

Lưu ý:

Chúng ta thường thực hiện "who" trong cả khi người đó là tân ngữ vào câu. Tuy vậy "whom" luôn được áp dụng nếu kèm theo tính tự (The girl from whom I took the hat) Chúng ta hoàn toàn có thể thay cố "where/when" bằng "pre+which" (Giới từ + which) : The place in which I was born; the day on which you met her

4. Circle the correct word. Sometimes more than one answer is possible. (Khoanh tròn từ đúng. Thình thoảng có không ít hơn 1 đáp án đúng)

Giải:

That"s the boy who//that is bilingual in English và Vietnamese. (Đó là con trai trai tín đồ mà nói được hai thứ tiếng Anh với Việt)This is the room where we are having an English lesson this evening. (Đây là căn hộ nơi mà công ty chúng tôi học tiếng Anh buổi tối nay)The girl whose father is my English teacher is reasonably good at English. (Cô gái mà bố của cô ấy là thầy giáo tiếng Anh thì rất tốt tiếng Anh)Do you remember the year when/that you started khổng lồ learn English? (Bạn gồm nhớ mẫu năm bạn bắt đầu học giờ đồng hồ Anh không?)Theteacher whom/who you met yesterday is fluent in both English & French. (Giáo viên fan mà bạn chạm mặt hôm qua thông thuộc cả giờ đồng hồ Anh cùng Pháp)That"s the reason why his English a bit rusty. (Đó là nguyên nhân tại sao tiếng Anh của cô ấy ấy có một chút ít bị phai lạt như vậy)

5. Write true sentences about yourself. Then mô tả them with your partner. How many things vày you have in common? (Viết hồ hết câu đúng về chính bạn dạng thân bạn. Sau đó share với các bạn của bạn. Chúng ta có bao nhiêu điểm chung?)

I would lượt thích to: (Tôi muốn..)

have a friend who ...(Có một người chúng ta người mà...)go to lớn a country where... (Đến một đất nước nơi mà...)buy a book which ...(mua một quyển sách mà...)meet a person whose...(Gặp một tín đồ mà ...)do something that... (Làm điều gì đấy mà...)

Giải:

I would like to have a friend who will respect me. (Tôi ước ao có một người các bạn người cơ mà sẽ tôn kính tôi)I’d lượt thích to go to a country where there are many forests và farms. (Tôi mong muốn đến một quốc gia nơi có nhiều rừng và trang trại.)I’d like to buy a book which was written by Marce Levy. (Tôi hy vọng mua sách được viết vì chưng Marce Levy)I’d lượt thích to meet a person whose film interested me. (tôi muốn gặp mặt người mà có phim đang thu hút tôi)I’d like to vì something that good for my health. (Tôi mong mỏi làm điều gì đấy tốt mang lại sức khỏe.)

6. Rewrite these sentences as one sentence using a relative clause.

Xem thêm: Soạn Anh 8 Unit 12 Read Unit 12: A Vacation Abroad, A Vacation Abroad, Unit 12 Lớp 8: Read

Giải:

My friend plays the guitar. He has just released a CD. (Bạn của tôi chơi gita. Anh ấy vừa new tung ra 1 CD.)=> My friend who/that plays the guitar has just released a CD.Parts of the palace are xuất hiện to the public. It is where the queen lives. (Nhiều khu vực của dinh thự đã được lộ diện cho xã hội đến tham quan. Đó là nơi phái nữ hoàng sống)=> Parts of the palace where/in which the queen lives are mở cửa to the public.English has borrowed many words. They come from other languages. (Tiếng Anh đang mượn những từ. Chúng đến từ ngôn ngữ khác)=> English has borrowed many words which/that come from other languages.I moved to lớn a new school. English is taught by native teachers there. (Tôi chuyển mang lại một ngôi trường mới. Ở trên đây tiếng Anh được dạy do giáo viên phiên bản xứ )=> I moved to lớn a new school where/in which English is taught by native teachers.I don"t lượt thích Enqlish. There are several reasons for that. (Tôi không mê say tiếng Anh. Có khá nhiều lý bởi vì cho câu hỏi đó)=> There are several reasons why I don"t lượt thích English.The new girl in our class is reasonably good at English. Her name is Mi. (Cô gái bắt đầu trong lớp công ty chúng tôi khá tốt tiếng Anh. Thương hiệu cô ấy là Mi.)=> The new girl in our class, whose name is Mi, is reasonably good at English.