SOẠN TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 10

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập giờ Anh lớp 9 Unit 10: Life on other planets cụ thể đầy đủ những phần theo ngôn từ Unit 10 lớp 9 giúp học sinh làm bài xích tập giờ Anh 9 dễ ợt hơn. Tài liệu còn có từ vựng, ngữ pháp, bài bác tập trắc nghiệm tất cả đáp án theo từng unit giúp học viên học giỏi môn giờ đồng hồ Anh 9.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 9 unit 10


Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Life on other planets

Getting started (trang 83): Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects)...

Xem lời giải

Listen and read (trang 83, 84): UFOs are strange flying objects that some people record that they...

Xem lời giải

Speak (trang 85): There are drawings of things a space - tourist khổng lồ Mars saw & noted...

Xem thêm: Soạn Văn 10 Tập 1 Bài Chiến Thắng Mtao Mxây Ngắn Gọn Nhất, Soạn Văn 10 Bài: Chiến Thắng Mtao

Xem lời giải

Listen (trang 86): Listen khổng lồ the mô tả tìm kiếm of the moon. Then check (V) the correct statements...

Xem lời giải

Read (trang 86, 87): vì you want lớn plan for some kind of exciting trip? vị you have a million...

Xem lời giải

Write (trang 88, 89): Read the outline of an exposition in columm A...

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sử 11 Bài 19 20, Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19 Có Đáp Án

Xem lời giải

Language focus (trang 89, 90): Work with a partner. Usemayormightand talk about Andy"s presents...

Xem lời giải

Unit 5: The media

Unit 6: The environment

Unit 7: Saving energy

Unit 8: Celebrations

Unit 9: Natural disasters1 1119 lượt coi
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem cấp tốc chương trình Lớp 9


chất hóa học 9

các dạng bài tập chất hóa học lớp 9

Đề thi hóa học 9

kim chỉ nan Hóa học tập 9

Giải vở bài tập chất hóa học 9

Giải sbt hóa học 9

Giải sgk chất hóa học 9


Ngữ văn 9

Văn chủng loại lớp 9

soạn văn 9 (ngắn nhất)

biên soạn văn 9 (hay nhất)

tóm tắt sản phẩm Ngữ văn 9


Toán 9

Đề thi vào 10 môn Toán

Đề thi Toán 9

các dạng bài tập Toán lớp 9

định hướng Toán 9

Giải sbt Toán 9

Giải sgk Toán 9


giờ Anh 9

Giải sbt giờ đồng hồ Anh 9 (thí điểm)

Giải sbt giờ đồng hồ Anh 9

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 9

Giải sgk tiếng Anh 9 (thí điểm)

Đề thi giờ Anh 9


Sinh học 9

Giải sbt Sinh học 9

định hướng Sinh học 9

Giải vở bài xích tập Sinh học 9

Giải sgk Sinh học 9


thứ Lí 9

Đề thi đồ lí 9

lý thuyết Vật Lí 9

những dạng bài tập trang bị Lí lớp 9

Giải sbt vật Lí 9

Giải sgk vật dụng Lí 9


Địa Lí 9

Đề thi Địa lí 9

Giải Tập bản đồ Địa Lí 9

lý thuyết Địa Lí 9

Giải sgk Địa Lí 9


Tin học 9

Giải sgk Tin học 9


giáo dục và đào tạo công dân 9

triết lý Giáo dục công dân 9


lịch sử 9

Đề thi lịch sử vẻ vang 9

Giải Tập bản đồ lịch sử hào hùng 9

Giải vở bài bác tập lịch sử dân tộc 9


*

reviews
liên kết
chính sách
liên kết