SOẠN VĂN 9 TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

     

Tuyển tập loạt bài reviews về những tác giả với khát quát những tác phẩm Ngữ văn 9 bao hàm các nội dung: tiểu sử tác giả, sự nghiệp sáng sủa tác, cầm tắt tác phẩm, quý giá nội dung, dàn ý phân tích...

Chúc các bạn học tốt!

MỤC LỤC TÁC GIẢ - TÁC PHẨM VĂN 9
Bạn đang xem: Soạn văn 9 tác giả - tác phẩm

*
Tác trả - Tác phẩm: phong cách Hồ Chí Minh (Hoàn cảnh sáng sủa tác, bắt tắt, Nội dung, Sơ đồ tứ duy)
*
Dàn ý đối chiếu bài phong thái Hồ Chí Minh
*
Soạn + Gợi ý thắc mắc trên lớp bài phong cách Hồ Chí Minh


Xem thêm: Lập Trình Tính Và Đưa Ra Màn Hình Vận Tốc V Khi Chạm Đất Của

*
Vốn trí thức văn hóa trái đất của chủ tịch Hồ Chí Minh sâu rộng như thế nào...?
*
Lối sống khôn xiết bình dị, vô cùng Việt Nam, rất phương Đông của chưng Hồ được biểu lộ như chũm nào?


Xem thêm: Thuyền Xa Xăm Thuyền Về Nơi Biển Lớn, Lời Bài Hát Tình Anh

*
Tác đưa - Tác phẩm: Đấu tranh mang lại một nhân loại hoà bình (Hoàn cảnh sáng sủa tác, tóm tắt, Nội dung, Sơ đồ tư duy)