STONE LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Stone là gì

*
*
*

stone
*

stone /stoun/ danh từ đáas hard as a stone: rắn như đábuilt of stone: xây bằng đá đá (mưa đá) đá quý, ngọc (y học) sỏi (thận, nhẵn đái...) (thực đồ gia dụng học) hạch (quả cây) (giải phẫu) hòn dái (số nhiều không đổi) Xtôn (đơn vị trọng lượng khoảng tầm 6, 400 kg)to give a stone for bread giúp sức giả vờto kill two birds with one stone (xem) birdto leave no stone unturned (xem) leaveto mark with a white stone ghi là 1 trong ngày vuirolling stone gathers no moss (xem) gatherstocks and stones vật vô tri vô giácstones will cry out vật dụng vô tri vô giác cũng cần mủi lòng phẫn uất (tộc ác tày trời)those who live in glass houses should not throw stones (nghĩa bóng) mình nói xấu fan ta, người ta đã nói xấu mìnhto throw stones at somebody nói xấu ai, vu cáo ai tính từ bằng đástone building: nhà bởi đá ngoại đụng từ ném đá (vào ai) trích hạch (ở quả) rải đá, lát đá
StônGiải mê say VN: Đơn vị trọng lượng của Anh.đábanded stone: đá mài bao gồm đaibed stone: đá mài của cối xayburr stone: đá màiemery stone: đá màiemery stone: đá nhámstone ground flour: bột nghiền bằng cối đástone reel: thùng sàng đástone setting: sự kiểm soát và điều chỉnh đá màiđà màihạtcherry stone: hạt anh đàonhântách bỏ hạtedge stonethớt trên của cối xayemery stonebánh màihulling stonecối xay xátrunner stonethớt bên trên của cối xayshelling stonecối xay xát o đá § ashlar stone : đá cắt khối, đá xây dựng § black stone : đá phiến than § boundary stone : cột mốc § break stone : đá vỡ, đá vụn, sỏi § broken stone : đá vỡ § cuastic stone : đá ăn da, bạc nitrat § cement stone : đá vôi lẫn cát, đá vôi có tác dụng ximăng § chalk stone : đá vôi § cinnamon stone : exonit, granat xoàn nhạt § coal stone : than đá (loại giàu thành phần bốc) § copper stone : vụn đồng § cornwall stone : sản phẩm phong hóa của granit-alaskit § crushed stone : đá nghiền vụn § crusher stone : đá vụn § curb stone : đá vỉa, đá viền, thành giếng § cut stone : đá đẽo § dry stone : đá khô § egg stone : đá trứng § emery stone : đá mài § falling stone : đá đổ § field stone : đá tảng § figure stone : đá aganmatolit § miễn phí stone : đá cắt khối § gravel stone : đá sỏi § grinding stone : đá mài § jewish stone : granit vân chữ § lard stone : steatit § lea stone : cát kết sét, cát kết phiến § lime stone : đá vôi § lithographic stone : đá in § loggan stone : mỏn đá chênh vênh § lydian stone : lyđit § meteoric stone : thiên thạch, đá trời § mocha stone : đá dạng rêu, mã não dạng rêu § oil stone : đá dầu § pea stone : đá hạt đậu, clorittosit, đá phiến clorit § pebble stone : đá sỏi § pencils stone : pirofilit, đá chì § pitch stone : đá nhựa retinit § plaster stone : đá thạch cao § post stone : mèo kết hạt mịn § precious stone : đá quý § pudding stone : đá putđinh § quarry stone : đá hộc § rocking stone : đá chông chênh § rubble stone : cuội, sỏi § rubbing stone : đá mài § scale stone : volastonit § semiprecious stone : đá nửa quý § sharpening stone : đá mài § small stone : đá vụn, dăm § specular stone : mica § wind faceted stone : đá nhiều mặt gió mài

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): stone, stone, stoned, stony

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): stone, stone, stoned, stony


*Xem thêm: Câu 3 Trang 84 Sgk Giải Tích 12: Bài Tập 3 Trang 84 Toán 12, Bài Tập 3 Trang 84 Sgk Giải Tích 12

*

*

stone

Từ điển Collocation

stone noun

1 hard solid substance

ADJ. heavy | hard, soft | rough, smooth | weathered | carved a carved stone fireplace | building

QUANT. block, slab

VERB + STONE break, cut, hew (sth from/out of) Convicts were made khổng lồ break stone for the roads. The stone is cut into blocks ready for building. The walls were hewn from local stone. | dress | be built/carved/made from/in/(out) of, carve sth in names carved in stone

STONE + NOUN block, flag, slab The path"s stone flags were worn và broken. | arch/archway, bridge, building, floor, pillar, stairs, structure, wall, etc. | monument, sculpture | age

PREP. in ~ He is a sculptor who works mainly in stone.

2 small piece of rock

ADJ. sharp | smooth | round | loose Some loose stones tumbled down the slope behind her. | foundation, memorial, paving, stepping | grinding

QUANT. heap, pile

VERB + STONE hurl, throw The boys were caught throwing stones at passing trains.

3 precious stone

ADJ. gem (also gemstone), precious, semi-precious

VERB + STONE mine | cut | mix She had the stone phối in a ring.

STONE + VERB glitter, shine

4 measure of weight More information about MEASURE


Xem thêm: Thuốc Hidrasec Là Thuốc Gì ? Công Dụng, Cách Dùng, Giá Bán Công Dụng, Liều Dùng

MEASURE: & measures ~ of
I always drink gallons of water.

half a, a quarter of a ~ half a litre of milk

a half/quarter hour, inch, mile, ounce, pint, pound They used to sell corned beef at 2 chiều a quarter pound.

cubic, square ~ One litre is equivalent to lớn 1,000 cubic centimetres.

~ square The room is about 15 metres square.

~ broad, deep, high, long, tall, thick, wide The new dock was 230 m long và 92 m broad.

~ bigger, cooler, faster, heavier, lighter, slower, etc. The climate was several degrees warmer than it is now.

about, approximately, around ~ 1 foot = approx. 0.3 metres

be, cover, measure, span, stretch (for) ~ used with measures of distance and area The National Park covers 3,000 acres. The sandy beach stretches for over four miles.

be, weigh ~ used with measures of weight She weighed over ten stone.

be, last, take ~ used with measures of time It takes approximately 365 and a quarter days for the earth lớn revolve around the sun.

in a ~ How many centilitres are there in a litre?

in ~s We were asked to estimate the temperature of the room in degrees.

to a/the ~ My oto does 10 miles khổng lồ the litre.

a, per ~ They"re 99p a dozen. A safety threshold of 50 mg of nitrates per litre

by the ~ Apples are sold by the kilogram.

of ~ The path will be built to a width of 2 metres.

~ in area, length, volume, weight, size, etc. Killer whales are up to lớn ten metres in length.

~ by ~ a huge room measuring 50 m by 18 m

to the nearest ~ Give your answer to lớn the nearest metre.


n.

building material consisting of a piece of rock hewn in a definite shape for a special purpose

he wanted a special stone lớn mark the site

an avoirdupois unit used to lớn measure the weight of a human body; equal to 14 pounds

a heavy chap who must have weighed more than twenty stone