Suggest là gì

     

Suggest được sử dụng để đề cập mang lại một ý tưởng, kế hoạch hoặc hành động để fan khác xem xét. Theo sau suggest là khổng lồ V tuyệt V-ing, hãy đọc ngay bài học kinh nghiệm này nhé.

Bạn đang xem: Suggest là gì

Đang xem: Suggest là gì

Rất không ít người dân học giờ Anh chạm chán khó khăn với suggest vì đây là một động từ khác biệt. Nó không được sử dụng bình thường như những động từ khác trong một câu. Mà lại đừng lo lắng, Ms Hoa Giao tiếp để giúp bạn chinh phục động từ giận dữ này.

SUGGEST/səˈdʒest/

A. Phương pháp dùng Suggest thông dụng

1. Đề cập đến một ý tưởng, chiến lược hoặc một hành vi để bạn khác xem xét.

He suggested a new coffee siêu thị near the university.Anh ta gợi ý một quán cafe mới ngay gần cạnh trường đại học.  Might I suggest a red wine with your steak, sir? Thưa Ngài, tôi nhắc nhở Ngài có thể dùng thêm rượu chát đỏ kèm với bít tết!  She suggests (that) he consider the promotion carefully.Cô ấy nói rằng anh ta nên suy nghĩ thật kỹ việc thăng chức.  I suggested going to lớn the cinema.Tôi nghĩ là yêu cầu đến rạp chiếu phim phim.  Can you suggest where I should visit in Japan?Bạn có thể gợi ý mọi nơi chúng tôi có thể mang đến thăm lúc ở Nhật bản được không?

*

2. Diễn tả một ý kiến hoặc cảm giác mà ko nói rõ thẳng hoặc chuyển ra dẫn chứng cụ thể.

There”s no absolute proof, but his behaviour suggests (that) he be a criminal.Không có bằng chứng rõ ràng nhưng hành động của hắn ta thì cho biết thêm hắn ta đó là kẻ phạm tội. Does he suggest (that) this shirt bởi vì not suit me?Anh ta suy nghĩ rằng chiếc áo đó không phù hợp với tôi đề nghị không? His attitude suggested a lack of interest in the job.Thái độ của anh ấy ta cho thấy sự thiếu máu nóng trong công việc.

Trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp hàng ngày, suggest là 1 trong động từ rất hữu dụng. Nó hay được sử dụng cùng các danh từ, mệnh đề “that”, dạng -ing của hễ từ hoặc wh-question word (where, what, etc).

B. Phương pháp Suggest

1. Suggest + noun phrase (cụm danh từ)

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng các danh từ như tân ngữ của suggest.

” Can you suggest a good hotel in Hanoi?Bạn có thể gợi ý một khách hàng sạn tốt ở hà nội thủ đô không?

Nếu mong mỏi đề cập cho “người nhận lời đề nghị”, ta sử dụng cấu trúc – to.

” I really love this app and will suggest it lớn you. NOT: I suggest you this app…Tôi cực kỳ thích vận dụng này và tôi sẽ trình làng nó đến bạn.

2. Suggest + that-clause

Suggest that someone do something

Đây là cách sử dụng khó duy nhất của suggest, chính vì vậy bạn hãy tập trung để hiểu kỹ phần này nhé.

Bạn muốn nói cùng với ai đó ý kiến của bạn, hoặc ước ao họ có tác dụng điều gì đó.

Đừng sử dụng các tân ngữ con gián tiếp như me, us, you, etc. sau suggest, hãy sử dụng that-clause.

Bắt đầu tức thì câu của chúng ta với cấu tạo sau:

” I suggest that …

Tiếp theo sau đó, chúng ta cần một nhà từ với một đụng từ, cũng chính vì nó là một trong những mệnh đề.

” I suggest that someone bởi vì something …

“Someone” là nhà từ của mệnh đề. Theo sau chủ từ là nhiều động từ “do something”.

 

Đến với những ví dụ sau:

I suggest that you memorize sentences instead of grammar rules!Tôi nghĩ về rằng chúng ta nên ghi nhớ hầu hết câu này thay cho các quy tắc ngữ pháp! Emily suggests that we go out for dinner after the movie.Emily gợi ý chúng tôi nên đi ăn sau khoản thời gian xem phim xong. My mom suggested that I get a summer job.Mẹ tôi nhắc nhở rằng tôi nên gồm một quá trình để làm trong mùa hè này. Her brother suggests that she study harder so she can get into a good university.Anh trai cô ấy nói rằng cô ấy bắt buộc học chuyên hơn để hoàn toàn có thể thi đỗ vào trong 1 trường đại học tốt.

Hmmm, có nào đấy không ổn định trong bí quyết chia hễ từ, các bạn có nhận ra không?

” Her brother suggests that she study harder so she can get into a good university.

Tại sao lại không hẳn là “she studies”? Đó chính là lý do tạo cho suggest không giống với những động từ còn lại trong giờ đồng hồ Anh.

Nếu chỉ cần giao tiếp thông thường, bạn không đề xuất đọc phần cải thiện dưới đây. Tuy nhiên nó đã thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thi học tập thuật như TOEIC, IELTS.

NÂNG CAO: Trong kết cấu trên, theo sau Suggest là một trong that-clause. Một mệnh đề sẽ bao gồm chủ ngữ và rượu cồn từ. Và đụng từ vào “that-clause” gọi là subjunctive form. Bạn không nhất thiết phải dịch nghĩa subjunctive vì đây là một từ chuyên môn hiếm gặp. Chỉ cần hiểu dễ dàng và đơn giản trong subjunctive form, hễ từ không chia cơ mà ở dạng nguyên mẫu. Không thêm -s hoặc thay đổi dù nó theo sau he, she hoặc it.

” Her brother suggests that she study harder…  NOT: Her brother suggests that she studies harder…

Khi thực hiện suggest ở quá khứ, chúng ta có thể dùng should trong that-clause. Tuy thế thường thì chỉ có tiếng Anh – Anh new sử dụng, còn tiếng Anh – Mỹ thì không thông dụng lắm.

” Her doctor suggested that she should reduce her working hours và take more exercise.Bác sĩ nói rằng cô ấy nên thao tác ít hơn và số đông dục các hơn.

TIP: Trong hầu hết trường hòa hợp không trang trọng, chúng ta không bắt buộc đưa “that” vào câu. Nó vẫn là that-clause tuy vậy bạn không nói tuyệt viết that trong kết cấu câu này.

I suggest you memorize sentences instead of grammar rules!Emily suggests we go out for dinner after the movie.My mom suggested I get a summer job.

TIP: nếu ở dạng tủ định, bạn chỉ cần thêm not vào ngay lập tức trước rượu cồn từ.

” The teacher suggests we not waste time playing clip games after school.

Xem thêm: Công Dân Là Gì ? Các Quyền Và Nghĩa Vụ Cơ Bản Của Công Dân

Giáo viên nói rằng công ty chúng tôi không đề xuất lãng phí thời hạn vào câu hỏi chơi điện tử sau tiếng học.

 

3. Suggest + ing-form of a verb

Suggest doing somethingSuggest + Gerund

“He suggests seeing Avengers: Endgame instead of Batman!”Anh ấy nhắc nhở nên coi Avengers: Endgame thay vì Batman.

Bạn còn nhớ để ý phía trên chứ, không áp dụng to – infinitive sau suggest. Nếu áp dụng động từ tức thì sau suggest, hãy sử dụng Gerund.

Gerund được hình thành bằng cách thêm -ing vào sau cồn từ.

NGOÀI LỀ: Người Việt hay đọc là Vớp-ing. Điều này không đúng cả bí quyết đọc lẫn ngữ pháp. Trong cụm từ “Verb-ing” thì từ “verb” đã đóng vai danh từ, còn “ing” đang đóng vai tính từ. Cho nên, đúng ra đề xuất là ing-verb. Và một điều nữa, người bản xứ không phát âm là /-ɪŋ/ mà đọc là I-N-G /aɪ en dʒiː/ 

 trích Dan Hauer

Một một trong những rào cản lớn số 1 của người việt trong bài toán học giờ Anh chính là cố sáng tạo ra bí quyết đọc, giải pháp viết riêng trong lúc người bản xứ không còn đọc tốt viết như vậy. Cách học ngôn ngữ tiện lợi và đúng nhất chính là bắt chước.

Quay lại bài học kinh nghiệm nhé, cho với các ví dụ:

Her brother suggests studying harder so she can get into a good university.My doctor suggests eating less and exercising more.Her family suggested studying in the UK.

Về nghĩa thì cấu trúc này cũng tương tự như suggest that someone do something. Nhưng lại không đề cập cho ai là tín đồ thực hiện, bởi vì điều này được phát âm theo ngữ cảnh ráng thể.

4. Suggest + wh-question word

Wh-question word chính là where, what, who, how, etc. Chúng ta có thể dùng số đông từ này theo sau suggest:

Could you suggest where I might be able lớn buy a nice sweater for Mark?Bạn rất có thể gợi ý một vài địa điểm tôi hoàn toàn có thể mua một chiếc áo len ấm đẹp mang lại Mark không? Can anyone suggest how we might attract more people khổng lồ the next event?Có ai có gợi ý gì để hoàn toàn có thể làm cho bọn họ thu hút được nhiều người hơn đến việc kiện tới không?

**Để trải nghiệm cách thức Phản xạ truyền cảm xúc độc quyền của Ms Hoa, các bạn để lại thông tin tại phía trên nha:

C. BÀI TẬP

I. Supply the correct size of the verbs in brackets

1. I suggest (collect) old books và notebooks.2. I suggest that you (work) __________harder on your pronunciation.3. I suggest (collect) __________unused clothes.4. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the radio or on TV.5. I suggest (organize) __________a show to lớn raise money.6. I suggest that you (practice) __________writing English sentences.7. I suggest (play) soccer after school.8. I suggest that you (use) __________English with friends in class.9. I suggest (take) _________a taxi home10. I suggest that you (practice) __________listening khổng lồ English lessons on tapes.11. I suggest (help) __________poor families with their chores.12. I suggest that you (join) __________English speaking clubs.13. I suggest (give) __________lessons lớn poor children.14. I suggest that you (have) __________a good English dictionary.15. She suggests (help) _________street children.

II. Choose the most appropriate answer.

 

1. My teacher suggested I _____ harder lớn pass the exam.

A. studies

B. study 

C. studying

2. The professor suggested he _____ the research before March.

A. summit

B. summiting

C. summits

3. Her leader suggested _____ on time.

A. being

B. be

C. is

4. Linh suggests they _____ a meeting every week.

A. should have

B. have

C. Both are correct

5. The coacher suggested that they _____ a Facebook group.

A. have

B. has

C. having

6. Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

A. get

B. gets

C. got

7. We have suggested _____ lớn London for this winter vacation.

A. going

B. go

C. should go

8. My older brother suggests that I _____ tennis to have good health.

A. should play

B. playing

C. plays

9. We suggest _____ a postcard khổng lồ our grandmother.

A. send

B. sending

C. sent

10. I suggested that we _____ Peter to the party.

A. should invite

B. invite 

C. Both are correct

11. It’s so cold outside. We suggest _____ the window.

A. should close

B. close 

C. closing

12. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs to lớn earn more money.

A. look

B. looking

C. looks

13. Henry has suggested _____ to the park for a walk.

A. went 

B. goes

C. going

14. The government suggests _____ by bus to lớn reduce the environmental pollution.

A. travel 

B. traveling

C. travelled

15. My roommate suggested that we _____ more vegetables và fruit.

A. should eat 

B. eating

C. ate

III. Rewrite the sentences

1. Why don’t you ask her yourself?

2. “Why don’t you put a better lock on the door, Barry?” said John

3. “Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked.

4. Why don’t you meet Mr. Lewis to lớn discuss the pay offer?

5. “You’d better go to the doctor if you’ve got a pain in your back, Anna.” Henry said.

6. The doctor advised me lớn rest.

7. “Let’s go for a walk in the park,” said Andrew.

Xem thêm: Pelvis Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Pelvis, Từ Pelvis Là Gì

8. “I’d take a xe taxi if I were you,” said Peter.