Surcharge Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Surcharge là gì

*
*
*

surcharge
*

surcharge /"sə:tʃɑ:dʤ/ danh từ phần chất thêm, số lượng chất thêm số tiền tính thêm thuế phạt thêm (phạt kẻ khai man bớt số tài sản phải chịu thuế) dấu đóng chồng (để sửa lại giá tem...) (kỹ thuật) quá tải (điện học) nạp (điện) quá ngoại động từ chất quá nặng, cho chở quá nặng bắt phạt quá nặng đánh thuế quá nặng đóng dấu chồng (sửa lại giá tem) (kỹ thuật) quá tải (điện học) nạp (điện) quá
chất thêmnạp quá (điện)phụ phíphụ phí (giá cả)quá tảisự nạp quá (điện)sự quá tảitải trọngtải trọng dằntải trọng tạm thờiLĩnh vực: xây dựngtải chất thêmGiải thích EN: 1. any load above the ground surface.any load above the ground surface.2. any load above the top of a retaining wall.any load above the top of a retaining wall.Giải thích VN: 1. phần tải phía trên bề mặt đất. 2. phần tải phía trên đỉnh một tường giữ.tải trọng phụLĩnh vực: điện lạnhtải thêmaxial surchargehoạt tải dọc trụcsurcharge depthlớp tàn đỉnhsurcharge poolmức nước gia cường (của hồ chứa)surcharge storagedung tích dự trữ (phòng lũ của hồ chứa nước)bắt chịu trách nhiệmchất hàng quá tảiđảm phụinvestment income surcharge: đảm phụ thu nhập đầu tưkhoản tiền phạt thêm (vì dán thiếu tem..)khoản tiền phạt thêm (vì dán thiếu tem...)lượng hàng chất thêmlượng quá tảilượng thêm tảimức phí tính thêmphần chất thêmphụ phíbunker surcharge: phụ phí nhiên liệuimport surcharge: phụ phí nhập khẩuimposition of surcharge: sự thu phụ phílocal port surcharge: phụ phí cảng nhỏminor port surcharge: phụ phí cảng nhỏoutport surcharge: phụ phí cảng nhỏport congestion surcharge: phụ phí nghẽn cảngport surcharge: phụ phí cảng (trong trường hợp cảng bị nghẽn)security surcharge: phụ phí an ningphụ thuế, sự chở quá tảisự chất thêm hàngsự chở quá tảithuế phạtthuế phụ thutiền trả thêmSuez surchargephu phí kinh Suêbunker surchargephí tăng thêm về nhiên liệucongestion surchargevận phí bổ sung do cảng khẩu bị nghẽncurrency surchargephí tăng thêm (do biến động) của tiền tệimport surchargekhoản phụ thu thuế nhập khẩuimport surchargethuế nhập khẩu bổ sungimposition of surchargesự đánh thuế bổ sunginvestment income surchargephụ thuế thu nhập đầu tưinvestment surchargephụ thuế thu nhập đầu tưinvestment surchargethuế (thu nhập) đầu tư bổ sungtax surchargethuế bổ sung. tax surchargethuế phụ thuvalue surchargegiá chuyên chở vượt giá trị
*Xem thêm: Lực Quán Tính La Gì Vật Lý Lớp 8 Bài 5: Sự Cân Bằng Lực, Lý Thuyết Về Sự Cân Bằng Lực

*

*

surcharge

Từ điển Collocation

surcharge noun

ADJ. small | tax a corporate tax surcharge

VERB + SURCHARGE add, impose, levy, put A surcharge of 40 francs was added to our bill. A surcharge is levied on late applications. | pay

PREP. ~ for There is a surcharge for excess baggage. | ~ on There is a 2% surcharge on credit card users.

Từ điển WordNet


n.

an additional charge (as for items previously omitted or as a penalty for failure to exercise common caution or common skill)

v.

charge an extra fee, as for a special servicefill to capacity with people

The air raids had surcharged the emergency wards

print a new denomination on a stamp or a banknotefill to an excessive degree

The air was surcharged with tension

show an omission in (an account) for which credit ought to have been given


Xem thêm: Có Bao Nhiêu Kinh Tuyến Đông Là Những Kinh Tuyến Đông Là Những Kinh Tuyến Nằm: A

Bloomberg Financial Glossary

附加费附加费An additional levy added to some charge.

Investopedia Financial Terms