Tam giác nhọn là tam giác có

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Nếu nhị góc vào một tam giác nhưng mà phụ nhau, thì tam giác đó là tam giác gì ?A. Tam giác tù nhân B. Tam giác vuông C. Tam giác nhọn D. Tam giác cân


Cho tam giác ABC nhọn. Vẽ ra ngoài tam giác những tam giác vuông cân tại A: tam giác ABE cùng tam giác ACF. Call O,Q lần lượt là trung điểm của BE, CF. điện thoại tư vấn H là trung điểm của BC. Tam giác OHS là tam giác gì? bởi vì sao?


Câu 56: Nếu (sqrt-x=6) thì x có mức giá trị là : A.-36 B.36. C.12 D.-12

Câu 57: Cho(Delta)ABC tất cả A=450 biết B=2C tam giác ABC là tam giác gì:

A.Tam giác nhọn B. Tam giác phạm nhân C. Tam giác vuông Câu 62: cực hiếm của x vào phép tính:(-x.dfrac112+dfrac54=-1,5) là:

A. 2 B. 0,5 C. -2 D. -0,5

Câu 63: đến x cùng y là nhị đại lượng tỉ lệ thuận cùng khi x = 6 thì y = 4. Thông số tỉ lệ k của y so với x là: A. K = 24 B. K = (dfrac23) C. K =(dfrac32) D. K = (dfrac124)

Câu 64: hai số x cùng y thỏa món điều kiện (dfracx3=dfracy5) và x + y = -16 là:

A. X = 48; y = 90 B. X = 6; y = 10 C. X = 24; y = 40 D. X = -6; y = -10

Câu 67: Chọn xác minh đúng

A. Tất cả duy độc nhất vô nhị một con đường thẳng tuy nhiên song với mặt đường thẳng cho trước.

Bạn đang xem: Tam giác nhọn là tam giác có

B. Nếu cha góc của tam giác này bằng bố góc của tam giác cơ thì nhì tam giac đó bởi nhau.

C. Góc ko kể của tam giác to hơn mỗi góc vào của tam giác.

D. Mỗi đoạn trực tiếp chỉ có một trung trực.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Văn Bản Thông Báo (Trang 140), Soạn Bài Văn Bản Thông Báo

 


Lớp 7 Toán
0
0

Cho tam giác nhọn ABC bao gồm AH buông góc với BC trên H ở trong BC. đem D làm sao cho AB là trung trực của HD. đem E làm sao cho AC là trung trực của HE. DE cắt AB tại I, cắt AC trên K. Hỏi a, tam giác IDH là tam giác gì; b, IB là mặt đường gì so với tam giác IDH; c, chứng tỏ AH là phân giác của góc IHK


Lớp 7 Toán
0
0

Cho tam giác nhọn ABC có góc A bằng 60 độ. Đường cao BD. Gọi M,N thứu tự là trung điểm của AB, AC. A, Tam giác BMD, tam giác AMD là tam giác gì?

 


Lớp 7 Toán
0
0

Trong một tam giác, đối diện với cạnh bé dại nhất là góc gì (nhọn, vuông, tù)? trên sao?


Lớp 7 Toán
1
0

Cho tam giác ABC có B ^ , C ^ là các góc nhọn. Hotline H là chân đường vuông góc hạ từ bỏ A xuống BC. Biết AH=6cm, BH=4,5cm, HC=8cm. Khi đó Δ A B C là tam giác gì?

A. Tam giác cân

B. Tam giác vuông

C. Tam giác vuông cân

D. Tam giác đều


Lớp 7 Toán
1
0

Cho tam giác ABC nhọn, cân nặng tại A. Các đường cao BD, CE cắt nhau tại H.

a)Chứng minh tam giác ABD= tam giác ACE.

b)Tam giác BHC là tam giác gì? vị sao?

c)So sánh đoạn HB và HD.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài Tập Hợp - Bài 1,2,3 Trang 13 Đại Số Lớp 10: Tập Hợp


Lớp 7 Toán
0
0

Ta điện thoại tư vấn tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác bao gồm một góc tầy là tam giác tù. điện thoại tư vấn tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông nghỉ ngơi hình 54.