TẦN SỐ LÀ SỐ DAO ĐỘNG TRONG

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tần số là gì?

A. Tần số là số xê dịch trong một giờ

B. Tần số là số dao dộng trong một giây

C. Tần số là số giao động trong một phút

D. Tần số là số dao dộng vào một thời hạn nhất định


*

*

Chọn tuyên bố đúng? *

A Tần số là số dao động vật thực hiện được trong một khoảng thời hạn nào đó.

Bạn đang xem: Tần số là số dao động trong

B Đơn vị tần số là giây (s).

C Tần số là số dao động tiến hành được trong một giây.

D Tần số là đại lượng không tồn tại đơn vị.


Người ta đo được tần số xấp xỉ của một vài vật dao động. Hãy xác minh dao đụng nào tất cả tần số mập nhất? 

A. Vật dao động có tần số 100Hz

B. Trong 1 giây vật giao động được 70 dao động

C. Vật giao động có tần số 150 Hz

D. Trong 1 phút vật giao động 1500 dao động


Câu 17: Chọn câu trả lời đúng

Thế nào điện thoại tư vấn là tần số? Đơn vị của nó?

A. Là số lần giao động trên một đơn vị chức năng thời gian. Đơn vị dB

B. Là số dao động trong một giây. Đơn vị Hz

C. Là số dao động trong một giây. Đơn vị m/s

D. Là thời hạn của một chu kỳ dao động. Đơn vị s


Tần số âm là gì? a. Số giao động của vật triển khai trong 1 phút b. Số dao động của vật thực hiện trong 1 giây c. Số xê dịch của vật thực hiện trong 1 tiếng d. Số giao động của vật triển khai trong 2 giờ 


Câu 6: Tần số xấp xỉ là gì? cho thấy đơn vị của tần số dao động.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Bài 24, Bài 24 Nặn Đồ Chơi Lớp 2

a)Vật A vào 5 giây triển khai được 1200 dao động. Thiết bị B trong 2 phút tiến hành được 6000 dao động. B)Tính tần số giao động của mỗi vật. Âm phân phát ra của thứ nào cao hơn? vị sao?


Câu 6: Tần số xấp xỉ là gì? cho thấy thêm đơn vị của tần số dao động.

a)Vật A trong 5 giây tiến hành được 1200 dao động. Thứ B trong 2 phút thực hiện được 6000 dao động. B)Tính tần số xê dịch của mỗi vật. Âm phạt ra của đồ gia dụng nào cao hơn? vì chưng sao?


Câu 6: Tần số xê dịch là gì? cho thấy thêm đơn vị của tần số dao động.

a)Vật A trong 5 giây thực hiện được 1200 dao động. Vật dụng B vào 2 phút triển khai được 6000 dao động. B)Tính tần số xấp xỉ của mỗi vật. Âm phát ra của vật dụng nào cao hơn? bởi vì sao?

Câu 7: đồ gia dụng A vào 15 giây triển khai được 3000 dao động. đồ vật B trong 10 phút tiến hành được 12000 dao động.

a) Tính tần số giao động của mỗi vật.

Xem thêm: Bài 12 Trang 119 Sgk Hóa 10, Cho 69, 6G, Bài 12 Trang 119 Sgk Hóa Học 10

b) Âm phát ra của đồ nào phải chăng hơn? vì chưng sao?


Dao động bao gồm tần số lớn nhất là

A. Thiết bị trong 5 giây gồm 500 dao động và phát ra âm thanh.B. Vật xê dịch phát ra âm thanh có tần số 200Hz.C. Trong 1 giây vật xê dịch được 70 dao động.D. Trong một phút vật giao động được 1000 dao động.