thái cổ thần vương full

Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
61094
Giọng nam: 81 tập

Bạn đang xem: thái cổ thần vương full

– Đồn rằng bên trên thiên sườn của Cửu Thiên Đại Lục sở hữu chín Tinh Hà, vô số Tinh Thần, đều vì thế Võ Mệnh Tinh Thần.
Người luyện võ đạo hoàn toàn có thể liên kết với Tinh Thần, thực hiện Tinh Hồn vô phiên bản thân mật thức tỉnh, trở nên tu sĩ Võ Mệnh.

Truyền thuyết kể, Võ tu lợi hoảng hồn nhất Cửu Thiên Đại Lục, từng một lượt đột phá huỷ cảnh giới lại hoàn toàn có thể cởi đi ra một Tinh Môn, kể từ ê câu thông với 1 viên Tinh Thần, cho tới bên trên Cửu Trọng Thiên, đều phải sở hữu Võ Mệnh Tinh Thần của tôi, hóa thân mật Thái Cổ Thần Vương thông thiên triệt địa.
Hàng tỉ sinh mạng, chư thiên vạn giới, Tần Vấn Thiên mỉm cười nom Thương Thiên, hắn ham muốn thực hiện viên Tinh Thần sáng sủa nhất thiên ko ê.
Cảnh giới: Luyện Thể – Luân Mạch – Nguyên Phủ – Thiên Cương(Tôn giả) – Thiên Tượng -…chia Cửu trọng

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 05:01:43

2:

Tap 002 - 05:22:18

3:

Tap 003 - 05:06:42

4:

Tap 004 - 05:19:40

5:

Tap 005 - 05:14:07

6:

Tap 006 - 05:32:28

7:

Tap 007 - 06:52:34

8:

Tap 008 - 05:28:59

9:

Tap 009 - 05:25:04

10:

Tap 010 - 05:21:34

11:

Tap 011 - 05:22:26

12:

Tap 012 - 05:37:16

13:

Tap 013 - 05:29:44

14:

Tap 014 - 05:42:49

15:

Tap 015 - 05:26:56

16:

Tap 016 - 05:38:37

17:

Tap 017 - 05:30:25

18:

Tap 018 - 05:46:35

19:

Tap 019 - 05:30:57

20:

Tap 020 - 05:35:40

21:

Tap 021 - 06:15:28

22:

Tap 022 - 05:55:57

23:

Tap 023 - 05:35:34

24:

Tap 024 - 05:39:05

25:

Tap 025 - 05:38:20

26:

Tap 026 - 05:35:31

27:

Tap 027 - 05:26:37

28:

Tap 028 - 05:23:22

29:

Tap 029 - 05:28:00

30:

Tap 030 - 05:16:05

31:

Tap 031 - 05:28:01

32:

Tap 032 - 05:31:29

33:

Tap 033 - 05:32:34

34:

Tap 034 - 05:34:13

35:

Tap 035 - 05:31:49

36:

Tap 036 - 05:27:01

37:

Tap 037 - 05:26:39

38:

Tap 038 - 05:26:57

39:

Tap 039 - 05:17:43

40:

Tap 040 - 05:44:58

41:

Tap 041 - 05:17:08

Xem thêm: trùng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài

42:

Tap 042 - 05:29:23

43:

Tap 043 - 05:36:03

44:

Tap 044 - 05:30:30

45:

Tap 045 - 05:48:36

46:

Tap 046 - 05:37:06

47:

Tap 047 - 05:30:24

48:

Tap 048 - 06:07:13

49:

Tap 049 - 05:33:48

50:

Tap 050 - 05:46:23

51:

Tap 051 - 05:30:35

52:

Tap 052 - 05:28:34

53:

Tap 053 - 05:37:25

54:

Tap 054 - 05:39:18

55:

Tap 055 - 05:36:52

56:

Tap 056 - 05:35:38

57:

Tap 057 - 05:41:33

58:

Tap 058 - 05:34:37

59:

Tap 059 - 05:34:04

60:

Tap 060 - 05:30:46

61:

Tap 061 - 05:32:26

62:

Tap 062 - 05:32:17

63:

Tap 063 - 05:30:12

64:

Tap 064 - 05:29:40

65:

Tap 065 - 05:29:35

66:

Tap 066 - 05:33:27

67:

Tap 067 - 05:34:53

68:

Tap 068 - 05:29:11

69:

Tap 069 - 05:31:35

70:

Tap 070 - 05:25:53

71:

Tap 071 - 05:30:42

72:

Tap 072 - 05:29:18

73:

Tap 073 - 05:23:41

74:

Tap 074 - 05:33:18

75:

Tap 075 - 05:25:16

76:

Tap 076 - 05:26:06

77:

Tap 077 - 05:16:38

78:

Tap 078 - 05:08:49

79:

Tap 079 - 06:16:05

80:

Tap 080 - 05:22:44

81:

Tap 081 - 04:40:08

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: truyện nước đổ đầy ly

3:

Tap 003

Truyện Thái Cổ Thần Vương Audio nằm trong chuyên mục Huyền Huyễn, Tiên Hiệp của người sáng tác Tịnh Vô Ngân. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Hoàn trở thành với số tập luyện là 81. Các chúng ta sở hữu gọi những chuyên mục không giống của truyện Thái Cổ Thần Vương bên trên đây: