THE COST OF

     
Đối với chủ thể này, bạn viết hay được đặt ra những câu hỏi về những sự việc liên quan mang đến mặt lợi và mặt sợ của việc sống sinh sống thành phố, hồ hết vấn đề gặp mặt phải của cuộc sống đời thường ngày ni và chiến thuật cho những sự việc đó.

Bạn đang xem: The cost of


*

Đề bài xích và phân tích công ty đề

Đề bài

In many countries, the costs of living are rising. What are the effects on individuals & society? Suggest solutions lớn this problem.

Phân tích công ty đề

Đây là 1 trong những chủ đề xuất hiện tiếp tục trong bài thi IELTS Writing task 2. Đối với chủ thể này, bạn viết hay được đặt ra những câu hỏi về những vấn đề liên quan cho mặt lợi và mặt hại của vấn đề sống nghỉ ngơi thành phố, rất nhiều vấn đề gặp gỡ phải của cuộc sống đời thường ngày ni và chiến thuật cho những sự việc đó.

Dàn bài

Đoạn mở bài: trình làng chủ đề vào đề bài và gửi ra vấn đáp cho câu hỏi.Đoạn thân bài đầu tiên: so sánh hai ảnh hưởng cho cá nhân và xã hội, chính là nhiều cá nhân phải thao tác nhiều hơn 1 câu hỏi để duy trì cuộc sinh sống và làm cho tăng tỉ trọng tội phạm.Đoạn thân bài xích thứ hai: đưa ra giải pháp để xử lý vấn đề, đó là khuyến khích các cá thể học cách giá thành hiệu trái hơn nhằm tránh lãng phí, và cơ quan chính phủ cũng nên sửa đổi luật cũng như hỗ trợ thêm công việc cho người dân.Kết bài: đề cập lại cách nhìn của mình.

Bài mẫu tham khảo

These days, many people around the world are struggling to khuyễn mãi giảm giá with rising living costs. The following essay will outline some of the effects of this issue, & some possible solutions.

Higher living costs are affecting both individuals và society in a number of ways. On an individual level, many people, particularly those living in big cities these days, cannot keep up with the rising costs of living và therefore have to lớn have more than one job in order to make ends meet. As a result, these people barely have any time left for leisure activities & could even be more prone lớn negative medical conditions like depression or anxiety disorder. On a societal level, rising living costs can cause people with financial problems khổng lồ turn lớn crime in order khổng lồ make more money. For example, in some Asian countries where the monthly salary of a police officer is very low, many of them turn lớn corruption khổng lồ make enough money.

Although rising living costs pose serious problems in many places, there are a number of solutions that could be implemented lớn help tackle this issue. Firstly, individuals need khổng lồ learn how to lớn budget their income more effectively, and be careful not lớn waste money. By adhering to lớn a strict budget, people will be able to pay their bills & save money to lớn cover other expenses. On the other hand, governments should enact laws khổng lồ ensure that citizens receive minimum wages that are enough to lớn cover rising living expenses. Lastly, governments can create more jobs, particularly in big cities where living costs are much higher.

In conclusion, although many people around the world are finding it difficult khổng lồ cope with rising living costs, there are a number of solutions that may help to mitigate the problem

Từ vựng theo nhà đề

Struggle to deal with something: Gặp cực nhọc khăn giải quyết và xử lý vấn đề gì đó.To keep up with something: Bắt kịp với cái nào đấy (xu thế, giá chỉ cả…)To make ends meet: Duy trì nhu yếu cơ phiên bản nhất vào cuộc sống.To have many negative effects on something: Có tác động tiêu rất vào đồ vật gi đó.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 10 Trang 27,28 Sgk Hóa 10, Bài 1 Trang 27 Sgk Hoá Học 10

To cause people with financial problems khổng lồ turn khổng lồ crime: Khiến cho những người với sự việc tài chủ yếu phạm tội.Budget their income more effectively: Chi tiêu các khoản thu nhập một cách tác dụng hơn.To adhere to a strict budget: Tuân thủ chi phí nghiêm khắc.Enact laws: Ban hành luật.

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1) For example, in some Asian countries where the monthly salary of a police officer is very low, many of them turn to corruption khổng lồ make enough money.

Ý nghĩa: Ý bao gồm của câu trên là nhiều cảnh sát ở các non sông châu Á đã chọn cách nhận ăn năn lộ, tham nhũng để kiếm đủ tiền. Mệnh đề phụ nắm rõ thông tin mang đến danh từ bỏ cảnh sát.

Cấu trúc nên lưu ý

Mệnh đề “Where….is very low” là mệnh đề quan hệ bổ sung thêm tin tức cho danh tự “some Asian countries”Cấu trúc “turn khổng lồ something” mang nghĩa chú ý về câu hỏi gì đó.Từ nối “For example” tương tự như như “For instance” được dùng khi người viết mong muốn đưa ví dụ để minh, theo sau bởi vì một mệnh đề.

On the other hand, governments should enact laws khổng lồ ensure that citizens receive minimum wages that are enough to lớn cover rising living expenses.

Ý nghĩa: Mệnh đề chính của câu trên với nghĩa chính phủ nên phát hành luật tương quan đến tiền lương, với nhì mênh đề phụ nhất bổ sung cập nhật thông tin cho chế độ là gì và hình thức này sẽ giúp gì.

Cấu trúc nên lưu ý

Mệnh đề “that citizens receive minimum wages” là mệnh đề danh ngữ làm rõ nghĩa hơn cho thông tin “laws” trước đó.Mệnh đề “that are enough….living expenses” là mệnh đề quan lại hệ bổ sung cập nhật thêm thông tin cho danh trường đoản cú “minimum wages”Cấu trúc “to ensure something” mang nghĩa bảo vệ cái gì đó.Từ nối “On the other hand” được dùng khi người viết hy vọng đưa ra cách nhìn trái ngược so với ý kiến trước đó.

Câu (3) Lastly, governments could also help by creating more jobs, particularly in big cities where living costs are much higher.

Ý nghĩa: Ý chính của câu bên trên là chính phủ nước nhà nên tạo thành nhiều các bước hơn, nhất là ở tp lớn. Mệnh đề phụ bổ nghĩa thêm tin tức cho thành phố lớn, nơi giá thành sống cao hơn rất nhiều.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Bản Một Thứ Quà Của Lúa Non Cốm Sgk Ngữ Văn 7 Tập 1

Cấu trúc bắt buộc lưu ý

Mệnh đề “Where….much higher” là mệnh đề quan lại hệ bổ sung cập nhật thêm thông tin cho danh từ bỏ “big cities”.Cấu trúc “to create something” sở hữu nghĩa tạo nên cái gì đó.Từ nối “lastly” được sử dụng khi bạn viết ý muốn đưa quan tiền điểm sau cùng trong đoạn.

Giảng viên trên ktktdl.edu.vn