THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ

     

Bạn đã có lần nghe câu ➡️ “Hỏi trần thế tình ái là gì?”